Tessa Klaver

Wrang.

Tessa Klaver studeerde rechten aan de Hanzehogeschool in Groningen. Haar grote droom: advocaat worden bij het kantoor Anker en Anker. Aan de droom van de 19-jarige Tessa kwam vorig jaar april wreed een einde.

Tessa werd in haar flatwoning aan de Plutolaan in Groningen gewurgd door haar ex-vriend. Die ex-vriend, haar moordenaar, werd gistermiddag bij het gerechtshof in Leeuwarden verdedigd door advocaat Tjalling van der Goot.
Van het kantoor Anker en Anker.

De ex-vriend is Marco (23).
Hij studeerde communicatie in Groningen.
De raadsheer (rechter): Als er één woord is dat veel voorkomt in het dossier is het wel communicatie, dat wil zeggen het gebrek aan communicatie tussen u en Tessa.
Marco knikt. ‘We hadden vaak ruzie. We konden niet met en niet zonder elkaar.’

Zij was verbaal sterk, hij de grote binnenvetter. Marco werd in februari door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar wegens doodslag.

Het hof wil weten: Waarom bent u in hoger beroep gegaan?
Marco: ‘Wat ik heb gedaan is verschrikkelijk, ik moet ook gestraft worden.’
Hof: Maar u vindt de straf te hoog?
Marco: ‘Om dat te zeggen, vind ik heel moeilijk.’
Hof: Maar daar komt het wel op neer.’
Marco, zacht: ‘Ja.’

De feiten staan nauwelijks ter discussie. Tessa had de relatie verbroken. Marco die bij haar in woonde, had de tijd gekregen andere woonruimte te zoeken. Zo bleven ze bij elkaar. Voor de buitenwereld leek het alsof ze nog gewoon een stelletje waren. Zelf wilden ze goede vrienden blijven.

Op 24 april komt Tessa thuis, na een dagje winkelen met haar moeder en haar jarige zusje. Aan Marco had ze laten weten dat hij niet hoefde te wachten met het eten. Als ze thuiskomt, tegen zeven uur, is het direct bonje.
Marco: ‘Ik voelde me verdrietig.’

Hij gaat douchen, hoort de telefoon overgaan. Even later komt Tessa de badkamer binnen en vertelt dat er iemand, een jongen, heeft gebeld voor de kamer.

Mogelijk de nieuwe huurder.
Van zijn kamer.
Marco: ‘Ze zei dat ook heel lullig. Zo van, ik er uit, hij er in. Ik voelde mij voor lul gezet.’

Later zal hij zeggen dat hij ook jaloers was, dat hij stil de hoop had dat het weer goed zou komen. Dat de liefde die hij nog altijd voor Tessa voelde, weer wederzijds zou worden.

Na enige strubbelingen in de badkamer, trekt Marco zijn trainingsbroek aan en belt studiegenoten, wetende dat die die avond van plan zijn te gaan stappen.

Zegt: ‘Ik had toen weg moeten gaan.’
Maar in plaats daarvan gaat hij op bed zitten, naast Tessa.
Met al zijn opgekropte woede, verdriet, teleurstellingen en jaloezie.

Marco: ‘Tessa zei toen dat ik dom was, niet goed genoeg voor haar, dat ik net zo dom was als mijn ouders en m’n broertje. Toen was ik mezelf niet meer. Er knapte iets.’

De binnenvetter explodeert. Hij gaat op haar zitten en grijpt haar bij de keel, drukt met beide duimen op het strottenhoofd. Hoe lang? Hij weet het niet meer. ‘Ze schreeuwde, zwaaide met haar handen.’

Een schreeuw van angst?
‘Ik weet het niet meer. Ik zag haar lichaam schokken, haar buik leek wel een vulkaan. Toen stopte ik.’

Dan is er paniek. Haar probeert nog mond-op-mondbeademing. Belt 113. Geen gehoor. Hij belt vervolgens niet 112. ‘Ik durfde dat niet.’

Tot zover zijn de officier van justitie en de Anker en Anker-advocaat het redelijk met elkaar eens. Maar dan.
Dan gaat Marco berekenend te werk, zegt de officier.
Dan vertoont Marco vluchtgedrag, werpt de advocaat tegen.

Marco haalt het goed van het bed en stopt dat in de wasmachine. Het kussensloop met daarop bloed, laat hij liggen. Het lichaam van Tessa sleept hij naar de keuken, draait de gaskraan open en een raam. Stapt op de fiets en gaat met studiegenoten naar de Groninger binnenstad, naar het terras van café Time Out.

De officier van justitie: ‘Koelbloedig probeert hij er onderuit te komen. Heel kwalijk en dat zal in de strafmaat tot uiting moeten komen.’
Advocaat: ‘Zijn gedrag was tactloos, onverstandig, maar niet raar. Vluchtgedrag is niet een onmenselijke reactie.’

Een paar keer belt Marco vanaf het terras het telefoonnummer van Tessa. Hij fietst zelfs nog een keertje terug, opent de deur, ziet Tessa liggen zoals hij haar heeft achtergelaten en gaat opnieuw naar de stad. Zijn studiegenoten hadden hem wel wat stilletjes gevonden, maar niet raar, want Marco was een stille.

’s Nachts fietst hij met een medestudente achterop – die hij halverwege thuis afzet – terug naar de Plutolaan. Belt de politie, zegt dat hij zijn vriendin heeft gevonden in de keuken en dat het niet goed is. Niet lang daarna valt Marco door de mand.

De officier van justitie: ‘Tien jaar gevangenisstraf is passend en geboden.’
De advocaat: ‘Doodslag bewezen, maar met tien jaar wordt Marco gestraft voor moord.’
De officier van justitie: ‘Hij is egoïstisch en berekenend.’
De advocaat: ‘Het was een wanhoopsdaad. Leg vier jaar celstraf op, dat is passend.’

In de volle zittingszaal, waar zowel familie en vrienden van Tessa als van Marco zitten, rollen tranen en klinkt gesnotter als de vader van Tessa en haar zusje aan het hof vertellen hoe hartverscheurend hun verdriet is dat ze levenslang moeten dragen.

De Anker en Anker-advocaat had gezegd: ‘Ik ben niet blind voor het verdriet en het leed van de nabestaanden. Maar mijn rol als advocaat is om Marco te verdedigen. En hoe ernstig ook, tien jaar is te veel.’

Wrang.
Want als het leven niet zo gemeen was, had dat eens ook de rol van Tessa Klaver moeten zijn.

Rob Zijlstra

 

UPDATE – 30 september 2008 – uitspraak
Het hof heeft Marco D. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar.
Het hof hanteert voor doodslag in beginsel als uitgangspunt voor de op te leggen straf een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar. Het hof is van oordeel dat in de onderhavige zaak geen feiten of omstandigheden aanwezig zijn die oplegging van een lichtere of juist zwaardere straf rechtvaardigen.

Het arrest is hier te lezen.

 

UPDATE – 5 juni 2018 – voetbal

41 gedachtes over “Tessa Klaver

 1. Vier jaar is een lachertje. Zowel de familie als de vrienden hebben meer als 4 jaar gekregen. Het was een laffe daad. En ook nog gaan stappen na iemand omgebracht te hebben, dan spoor je niet en hoor je niet in deze maatschappij.

 2. Ik vind 10 jaar in dit geval juist een hoge straf. De daad van de veroordeelde komt voort uit verschillende emoties waarmee iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. De combinatie van deze emoties, plus de bevestiging dat hij een loser is, zorgde voor een vorm van handelen van de veroordeelde die natuurlijk niet goed te praten is. Hij verdient natuurlijk straf, maar hij blijkt over een geweten te beschikken en de kans op herhaling lijkt me nihil.

  Bij een straf van 10 jaar denk ik aan een zorgvuldig geplande moord, uitgevoerd door een gewetenloze killer. 10 jaar is in dit geval zinloos. De maatschappij is er in ieder geval niet bij geholpen.

  • De stelling dat de moordenaar een loser is genoemd en vernederd is door het slachtoffer is natuurlijk aangevoerd door de verdediging en de verdachte zelf maar is dat dan ook feitelijk gebeurd? Dat lijkt me niet te bewijzen…Na 4,5 jaar al vrijkomen is ronduit schandalig trouwens…

 3. Op doodslag staat 15 jaar en als je niets hebt in te brengen krijg je 15 jaar. In dit geval ging er in eerste instantie 5 jaar af, omdat de dader nog erg jong was.
  Ook wordt de straf verlaagd als hij direct hulp zou hebben ingeroepen.
  Dit heeft hij niet gedaan.
  De verdediging stelt zich op het standpunt, dat hij wel degelijk iets gedaan heeft na zijn daad en wel uit paniek of een vluchtemotie, die heel menselijk is, en vraagt daarbij een strafvermindering van 6 jaar.
  De verdediging denkt waarschijnlijk dat men het gerechtshof in Leeuwarden alles kan wijsmaken.
  Nou, we zullen zien over twee weken.

 4. @jacob:

  je reactie bij nummer 5 lijkt mij zeer ongepast en niet ter zake doende.

  je reactie bij nummer 6 is onjuist. Zeer zelden zien we in Nederland een gevangenisstraf van vijftien jaar voor doodslag. Sterker nog, de helft is al uitzonderlijk. Dergelijke in de wet vastgestelde maxima zijn weggelegd voor zeer uitzonderlijke gevallen. Daar valt partnerdoding niet onder.
  Zeker in het noorden komen we aan dergelijke maxima zelden tot nooit toe. En gelukkig maar. In dat licht bezien denk ik dat deze geeiste straf behoorlijk aan de forse kant is.

  Er zijn voorbeelden te over waar aanzienlijk lagere straffen werden opgelegd voor vergelijkbare of zelfs veel ergere delicten.

  Ik moet Annemiek dan ook in deze gelijk geven. Als je je even weg kan rukken van de horror van de moord en kan kijken naar de beweegredenen van de dader, dan krijg je hopelijk vanzelf een ander beeld. Een beeld van een man/jongen die voor zichzelf een enorme vernedering door moet hebben gemaakt. Dergelijke vernederingen brengen heftige emoties met zich mee. Daarmee praat je de moord niet goed, maar het is wel iets anders dan een berekenende moordaanslag.

  • Dat hij vernederd zou zijn is een stelling die de verdediging en de dader hebben ingenomen…dat lijkt mij daardoor niet ineens feitelijk vast te staan hoor….

 5. @chris en Annemiek en ……….

  Ik geloof niet, dat iemand mij ook maar één geval van gelijksoortige gevallen kan aanduiden, waarbij een lagere straf werd opgelegd. Het zou anders wel al tot mijn oren zijn gekomen.
  Een geval van doodslag gevolgd door een duivelse enscenering in korte tijd gedaan om zich van alle blaam te zuiveren, die mislukt.
  Er is een gevaar voor de toekomst. Een doodslag zal gevolgd moeten worden door een blaamzuiverende actie als het maar even kan. Lukt het, dan heeft de dader lachen. Lukt het niet, dan doet hij beroep op zijn vluchtemotie, die menselijk is etc. en die hem van een grote straf vrijwaart.
  Sporen uitwissen dus. En deze gaan vaak gepaard met ontploffingen en branderijen met ook gevaar voor derden.
  Dat ik de oprechtheid van sommige reacties in twijfel trek vind ik gezien het belang totaal niet ongepast en wel degelijk ter zake doende. De gewraakte reactie vind ik wijsmakerij.

 6. @jacob:

  Misschien moet je je oren eens beter te luisteren leggen:

  shaban s. bijvoorbeeld – (vrouw gewurgd, daarna aan elektriciteitssnoer gehangen om het op een zelfmoord te doen lijken) 7 jaar voor doodslag

  en los van de individuele gevallen:

  In 1993 kregen daders gemiddeld een celstraf van 6,3 jaar voor moord of doodslag. In 2004 was dat gestegen tot 8,9 jaar (studie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

  Dat zijn andere cijfers dan de door Jacob zo stellig geponeerde stelling: op doodslag staat 15 jaar en als je niets in te brengen hebt, krijg je 15 jaar.

 7. @jacob: je zet een schijntegenstelling neer door nadrukkelijk eerst te stellen dat doodslag zal leiden tot standaard 15 jaar. Daar bouw je het hele betoog op. Ik stel vervolgens vast dat dit betoog rust op een feitelijk onjuiste pijler. Maximumstraffen voor welk feit dan ook worden in Nederland zeer zelden gegeven. Daar van uitgaan is dan ook niet juist.

  Verder: geen enkele zaak is gelijk. er zijn altijd verschillen. sommige moordenaars krijgen een straf van levenslang, anderen worden afgestraft met drie jaar. En gelukkig maar.

 8. @chris,
  Sorry, maar er moet geen communicatiestoornis ontstaan.
  In principe staat er voor doodslag wettelijk 15 jaar straf.
  Dit is een maximum straf voor gezonde, welopgevoede mensen met een zekere levenservaring. Maar niet iedereen is even gezond, welopgevoed en wat dies meer zij. En zoals ik het zie wordt hier in de strafmaat rekening mee gehouden, en ik zou het niet graag anders zien.
  Maar als je gezond etc. bent en je doet enge dingen dan kom je echt wel dicht bij de 15.

 9. Ik val in herhaling, maar toe maar:

  In 1993 kregen daders gemiddeld een celstraf van 6,3 jaar voor moord of doodslag. In 2004 was dat gestegen tot 8,9 jaar (studie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

  Ik geef toe, het zijn maar cijfers en ik vind het wat gek dat men blijkbaar in deze geen onderscheid maakt tussen moord en doodslag in de berekening, maar goed, het gaat om een gemiddelde. We mogen er van uitgaan dat er voor moord langere celstraffen worden gegeven, er zullen gestoorde en ‘normale’ personen tussen zitten, hier en daar een levenslang enz enz. Al met al komen we tot een gemiddelde en dat cijfer ligt beduidend lager dan de door jacob zo stellig geponeerde maxima

  een straf ‘dicht bij de 15 jaar’ is wat mij betreft eerder weggelegd voor moord en de praktijk wijst dat ook uit. In dergelijke gevallen zie je vaak de tien en twaalf jaar uit de hoge hoed rollen.

 10. Je kan iemand niet genoeg straffen voor het vermoorden van z’n lief en mooi meisje!
  en het pijn doen van haar vele vrienden
  haar ouders en niet te vergeten haar lieve kleine zusje! dat echt een topmeid is!

 11. Pingback: Tessa Klaver (uitspraak) « rechtbankverslaggever groningen

 12. alsjeblieft mensen, 10 te weinig.. doe toch normaal!!
  In amerika zou hij levens lang krijgen, ik vind dat er hier in Nederland te lichtte straffen worden gegeven.
  4 jaar, dat krijg je ook als je iemand mishandelt..

  De familie is degene die het ergst gestraft word, hun hebben levenslang, dus ga niet zeuren dat 10 jaar te lang is.

  • Mee eens…! Maar wat zou dan een passende straf zijn? De helft van het aantal jaar dat het slachtoffer normaal gesproken nog geleefd zou hebben lijkt me niet abnormaal en dan kom je al gauw op iets van 30/35 jaar…in plaats van na 4,5 jaar weer lekker voetballen met zijn vrienden had hij van mij nu nog 25 jaar mogen nadenken over dat hij iemands leven en toekomst heeft ontnomen, lekker voetballen…!!! De nabestaanden zullen toch verbijsterd zijn..?

 13. 10 jaar is veel te weinig voor deze man, ook nog gezellig opstap met je vrienden na zo’n gruwelijke daad, hij moet de rest van zijn leven worden opgesloten deze zieke geest! Veel sterkte gewenst voor de nabestaanden met dit groot verlies!

 14. Zo`n kut mongool moeten ze nooit weer los laten, en wat bezielt jullie om te zeggen dat 10 jaar te weinig is. Deze halve gare moet opgesloten worden en verkracht worden door mede gevangen! Zo`n vent moet je voor altijd vast zetten

  • @ chris..ik deel je doembeeld wat betreft een burgerjury. Net als bij moord zie je in de reacties die hier zijn geplaatst veel emotie. Beslissingen gebaseerd op emoties zijn nooit de beste, dus spaar ons idd een angelsaksisch systeem.
   Daarnaast wordt hier nu afgegeven op degenen die ‘dit soort’ mensen beroepsmatig verdedigen, heeft men niet gelezen in bovenstaande dat Tessa deze beroepskeuze zelf ook ambieerde? Een iets ander verloop van de geschiedenis en Tessa had misschien zelf wel een pedofiel of kindermoordenaar verdedigt.
   Ieder heeft recht om te zijn, maar ook recht op verdediging.

 15. Nou Chris jij gaat vast veel van die malloten verdedigen….! en daar heb ik grote moeite mee. Tessa kan zich niet verdedigen… en haar ouders worden niet gehoord. M Oordenaar heeft het laatste woord…en hij houdt z’n smoel….of liegt en heeft verkeerde raadgevers….al jouw voorbeelden staan scheef want AL DIE VOORBEELDEN hadden meer jaren moeten krijgen. Doodslag…ammehoela…wurgen vindt ik persoonlijk nogal moorden. Het hof van Leeuwarden heeft het recht van Groningen niet gerespecteerd….natuurlijk is 10 jaar het minimum voor zoiets achterlijks als iemand van z’n leven en toekomst beroven. Wat een wereld!

 16. @yoke: als ik in de gelegenheid zou zijn en de kennis zou hebben, dan zou ik er inderdaad geen problemen mee hebben om deze verdachten te verdedigen.

 17. Laat maar los,…… lang zal hij niet van zijn vrijheid genieten ik kan niet wachten op de op de dag dat marco en ik oog in oog komen te staan.

 18. Echt moooi geschreven
  ik ga over dit verhaal ook een spreekbeurt doen
  omdat ik een artikel moest vinden uit een tijdschrift, en daar stond dit verhaal ook in .

 19. Nu 5,5 jaar later. Marco D heeft een huis, een baan, een afgeronde hbo opleiding en voetbalt op hoog niveau. Wrang. Wreed. Vreselijk en niet te bevatten.

 20. Het is nu 2015 en mark dijkstra voetbalt nu zelfs in een voetbalteam bij tessa en haar familie in de buurt. Deze man is echt gestoord. Geen geweten, geen respect, geen fatsoen. Zijn trainer ook niet trouwens. Zit hem in de genen.
  En lees ook eens zijn LinkedIn. Alleen maar leugens leugens leugens.
  Afschuwelijk.
  Ik wens Mark zijn nieuwe vriendin veel sterkte met deze psychopaat en pathologische leugenaar.

 21. Wat een reacties hierboven. Zogenaamd intelectueel doen door deftig taal gebruik. Iemand die zo’n daad verricht hoort minstens 20 jaar te krijgen. 5,5 jaar…. wat een waardeloos land is nederland toch ook.

 22. Voor mij is het moord met voorbedachte rade. Waarom belt hij anders 113? En dan zijn vriendin waarvan hij zoveel houdt dat hij hoopt dat ze weer samen zouden komen, wat er over is van zijn vriendin, naar het gas slepen. Uitgaan en een aantal xx naar huis bellen. Goed rookgordijn dat gelukkig geen stand hield.
  Velen hebben een relatie omdat ze een ander nodig hebben, niet omdat ze van die persoon houden.

 23. Een tragisch verhaal met een erg milde straf voor die knul. Begreep uit reactie hierboven en andere online berichtgeving dat hij voetbalde in de omgeving van zijn voormalige slachtoffer. Merkwaardig voor iemand die meent spijt te hebben van wat ie heeft gedaan (https://www.scribd.com/document/381050484/De-dood-van-Tessa). Ik zou mijn gezicht nooit meer in die omgeving hebben durven laten zien uit pure schaamte…..
  Ik hoop vooral dat betrokkenen op een goede manier door hebben kunnen gaan met hun leven!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s