Registratie

zakIk zat dinsdag bij een strafzaak in zittingszaal 14 die me nu het avond is nog steeds door het hoofd spookt.

Het was geen leuke zaak.
Een man van 70 jaar en een vrouw van 64 jaar waren de verdachten.
Justitie verdenkt haar van bijstandsfraude, hem ook van een vorm van heling.
Hij woonde volgens de officier van justitie stiekempjes bij haar en genoot dus ook van haar voorzieningen als gas, water en licht.
Nu de rekeningen van deze voorzieningen zijn betaald met geld dat haar niet toekwam, heeft ook hij zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Justitie heeft een scheepslading vol bewijzen die niet zo eenvoudig zijn te weerleggen.
Beide hoorden vanmiddag een gevangenisstraf van een jaar tegen zich eisen.
Dat vind ik nogal wat.
Ik verwijs naar mijn verhaal onder dit verhaal.

Maar er is iets anders dat mij bezighoudt.
Een van de bewijzen die het openbaar ministerie aandroeg, was de vuilniszak.
Terwijl de 70-jarige Willem zegt dat hij in zijn huis woont, heeft hij in hele lange tijd slechts eenmaal een vuilniszak afgescheiden.
En dat is natuurlijk hartstikke raar en in dit verband ook verdacht.

Waar het om gaat is: hoe weten ze dat?

In Groningen wordt het huisvuil uit de huizen van de straat ingezameld in ondergrondse containers. Groningers hebben daarom pasjes waarmee ze de klep kunnen openen.
Eens was het de bedoeling om Groningers per zak of per kilo weggesmeten huisvuil te laten betalen.
Dat is er niet van gekomen.
Het enige nut van het pasje is dat het de klep opent voor inwoners van Groningen en voorkomt dat de boer’n uit de ommelanden er hun zak dumpen.
Zonder pasje blijft de klep gesloten: eigen zak eerst.

Maar er is meer aan de hand: het wordt ook allemaal geregistreerd.
En de registraties worden vervolgens ook nog eens bewaard.
Dat moet wel, want anders konden ze dat van Willem niet weten.

Dus ergens in Groningen houdt iemand bij wie waar en wanneer legaal een zak vol huisvuil weggooid.
Dan spookt het door mijn hoofd, zou zo iemand nou in een ondergrondse kelder werken of op een hoogste verdieping bij een gemeentelijke geheime dienst waarvan wij het bestaan niet weten?

Goed.
Er zijn mensen die hun vuilniszak geniepig in het donker naast de ondergrondse container zetten.
Omdat die te vol zit voor nog meer, of omdat de klep weer eens niet reageert op het pasje.
Wie dat doet, is strafbaar en begaat een milieudelict.
De milieupolitie gaat dan zo’n stinkende zak onderzoeken in de hoop aanwijzingen te vinden die duiden op een adres.
Met enige regelmaat moeten deze milieuvandalen zich voor de economische politierechter verantwoorden.

Maar Groningers die het wel keurig doen via de klep, worden, zo werd mij vandaag tijdens de strafzaak duidelijk, geregistreerd en die registraties worden als de politie daar om vraagt door de gemeente beschikbaar gesteld voor strafrechtelijk onderzoek.

Waarom?
Waarom wordt zoiets geregistreerd?
En bewaard?
En hoe lang?
Dient dat een doel?
Zo ja, welke dan?
En weten de Groningers dit wel?
Worden ze er op geattendeerd?
Hebben ze het al verteld aan de nieuwe burgemeester?

Ik wil het weten.
Ik ga het woensdag vragen.

Rob Zijlstra

UPDATE – 28 oktober 2009 – gevraagd
Ik heb het gevraagd (woensdag 10.00 uur).

De gemeente zoekt het nu uit. Ook heb ik de kwestie voorgelegd aan leden van de gemeenteraad. Die reageerden hoogst verbaasd. PvdA-gemeentreraadslid Arjan de Rooij (video) gaat via gebruikelijke wegen vragen gaan stellen aan de verantwoordelijk wethouder.

update (woensdag 22.30 uur)
Aan het einde van de woensdag heeft de gemeente nog geen opheldering verschaft. Iedereen vreselijk druk en druk en de verantwoordelijk wethouder is in  vergadering. Aan het einde van de middag, zeven uur nadat ik mijn vragen had voorgelegd aan een voorlichter van de gemeente, belde nog wel een andere voorlichter. Met de vraag wat mijn vraag was. Zo gaat dat. Donderdag, zo is mijn beloofd, komen de antwoorden. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens buigt zich desgevraagd over de kwestie.

update (donderdag 11.45 uur)
De gemeente Groningen is nog steeds zoekende naar antwoorden. Er is nog niets gevonden. Een woordvoerder meldt dat naast wethouder Verschuren (sociale zaken) ook milieuwethouder Jannie Visscher is ingelicht. Geopperd wordt dat er wordt geregistreerd in verband met de bedrijfsvoering bij de milieudienst: die weten door alles vast te leggen wanneer de container vol is. Hartstikke handig dus.

De fractie van de PvdA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B en W.

update (donderdag 17.40 uur)
Op het stadhuis wordt nog steeds volop onderzoek gedaan. Gekeken wordt naar de afspraken die destijds zijn gemaakt en wat aan de Groninger is toegezegd toen de vuilnispas werd ingevoerd. Pas daarna volgt een officiële reactie. De wethouder milieuzaken laat weten vanavond te zullen reageren.

update (donderdag, 20.23 uur)
De wethouder heeft gebeld. Heel verhaal (pdf).

update (dinsdag 10 november)
De rechtbank heeft gesproken >> fraude bewezen

update (dinsdag 1 december)
Huisvuil voorlopig even veilig >> antwoorden op vragen

update (donderdag 28 januari 2010)
Kwestie speelt nog steeds >> gemeenteraad Groningen22 reacties op “Registratie”

 1. Toen ze dat systeem hier introduceerden vorig jaar kregen we een folder waarin gezegd werd dat er niets met die gegevens gebeurde. Blijkbaar klopt dat niet helemaal.

 2. Klopt.

  Dus nee, Groningers hebben hier geen idee van, en als ze de folder hebben gelezen worden ze nog eens voorgelogen ook.

  In Amerika kunnen dit soort dingen–onder de Patriot Act geloof ik–gewoon. In Nederland hebben we privacy wetten, verbieden die dit soort dingen niet?

  Ik neem aan van wel, want als dit zomaar zou kunnen was er toch ook niet zo’n heisa geweest om de telecom bewaarplicht. (een strijd die we helaas verloren hebben …)

 3. Dit gebruikte stukje bewijs zal door de rechter niet gebruikt gaan worden. En er zal nu bij de millieudienst wel iemand zitten die zicht afvraagt waarom deze gegevens opgeslagen en afgegeven zijn.

 4. […] klap op de vuurpijl presenteerde de sociale recherche een noviteit. De ondergrondse huisvuilpas van Erik werd uitgelezen en toen bleek dat hij al die tijd geen enkele vuilniszak in de grote […]

 5. het wordt tijd dat de regelgeving omtrent “fraude” en de opsporingsbevoegdheid naar deze “fraude” eens onderzocht wordt op overtreding van het RECHT op privacy en alle mensenRECHTEN.
  Het is toch te zot voor woorden dat onderlinge dienstbaarheid fraude genoemd mag worden en dat de maatschappij de vrijheid een LAT relatie te onderhouden gewoonweg afschaft voor minvermogenden! Is het jonge, rijke, blanke yuppen soms ook verboden allebei gebruik te maken van hypotheekrente-aftrek in geval van een LAT-relatie? Worden zij ook in de gaten gehouden om te zien of ze samen boodschappen doen?
  Mijns inziens is hier sprake van klassejustitie. Ik hoop dat beide slachtoffers recht hebben op smartegeld!

  Maar vooral: PIK DEZE WERKWIJZE VAN DE SD NIET LANGER!!

 6. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het langer bewaren van de gegevens dan voor de normale bedrijfsvoering nodig is (en hoeveel weken zou dat zijn?) in strijd is met de huidige wetgeving op dit soort gegevensbestanden.

 7. In de socialistische heilstad Groningen doet de stasi dienst van de PvdA anno 2009 goed werk door haar stasi rechercheurs trouwe burgers te laten bespioneren.

  Wallage is dood.
  Heil Rehwinkel.

 8. Wat mij verbaasde in deze zaak zoals die op pagina 3 werd weergegeven is dat de gemeentelijke dienst blijkbaar ongestraft 26 jaar lang kan zitten slapen en dat nu deze ouderen de rekening gepresenteerd krijgen. Als het na één of twee jaar eens zou zijn opgevallen was het berekende nadeel heel erg veel lager en daarmee de richtlijn-eis van de OvJ. Bovendien wordt er nu een berekening op losgelaten alsof mevrouw helemaal geen recht op een uitkering heeft gehad. Meestal zou er wel een recht op een lagere uitkering zijn geweest, ook als de verdenking juist is.
  Samenwonen is het voor sommige ouderen pas als ze het bed delen maar dat begrijpen jongeren niet meer.

 9. […] verslaggevers, Chris Klomp en Rob Zijlstra, zaten vandaag in de rechtbank met hun oren te klapperen. Ze hoorden een bizar verhaal aan over hoe […]

 10. Compliment Rob dat voegt toch de rechtbankverslaglegging toe vandaar dat ik daarop ook steeds wijs. Jammer dat de gewone journalistiek hier nog nooit werk van heeft gemaakt. Goede vragen en net als opwaardering kunnen er weer vragen worden gesteld in de tweede kamer. Kan bijvoorbeeld condooms in een vuilniszak van een alleenstaande uitkeringsgerechtigde wijzen op een relatie. OvJ moet het maar eens uitvogelen. Deze week in het gebied Spaarnwoude ( bosgebied recreatie gebied Noord Holland ) waren 6 boswachters BOA flik aan het werk geweest en hadden honderden bekeuringen geschreven waren een heksenjacht begonnen tegen biseksuele homoseksuele mannen die elkaar ontmoeten. Hun opsporingsmethodieken voyeurisme van afstand waarnemen met verrekijkers en nachtkijkers. Normaliter is dat ook strafbaar en tegen de bepalingen in artikel 1 van de grondwet maar ook de Europese rechten van de mens. Veel dingen kun je vraagtekens bijzetten. Vastlegging van persoonlijke gegevens kun je op velerlei manieren achterhalen die in strijd is met bepaalde andere wetten. Je kunt elke dag wijzer worden gelet op hetgeen je via de post krijgt toegezonden, hoe komen ze aan mijn gegevens. Mijn complimenten voor je stukken hier en in de krant. Ben benieuwd wat de antwoorden zullen zijn.

 11. Nog even kleine aanvulling condoom in vuilniszak anders denken ze die Alex is weer gek. In England heeft men van eventuele terreur verdachten die in de gaten werden gehouden door de geheime dienst DNA materiaal verkregen in een internationale DNA databank gespijkerd. Dat kwam aan het licht binnen de bewijs voering tegen een verdachte.

 12. Ik heb een zaak in de binnenstad en ben daar ook aangewezen op de ondergrondse afvalverwerking. Laatst was ik het niet eens met de faktuur,je betaalt per zak/liter.
  Komen ze gewoon even langs van de milieudienst met de uitdraaien van de maanden waarover ik het niet mee eens was. Staat precies op welke dag en welke tijd je de containers hebt gebruikt.En de opmerking erbij dat ze 90% procent vertrouwen hebben in het systeem.

 13. Ook in assen hebben we van dit soort containers. Ik wacht dus in spanning af hoe deze zaak gaat aflopen. Er staan dagelijks zakken naast de containers. Inderdaad omdat ze soms wekenlang niet werken. Ook gooit iedereen er zn grofvuil naast. Ook niet zo gek overigens, want lang niet iedereen beschikt over de middelen het af te leveren op de stort.

 14. In dit geval is niet alleen registratie van ondergrondse huisvuil container maar ook het gebruik van camera’s bij toegangsdeuren van een complex gevoelig voor privacy. Rob benoemd dat summier het betreft dan ook het opnemen bespieden van iedereen die dat complex plaats bezoekt dus algemene privacy. Soort voyeurisme. Dan ook de beperking in de BOA bevoegdheden. Een dunne lijn van bevoegdheden. Welk onderzoek door wie is gedaan zou duidelijk moeten worden. Samenwerking met politie, recherche verhoren van buren op welke verdenking en welk bevel van de Ovj. Er spelen meer zaken mee. Die zouden ook niet onderbelicht mogen blijven is mijn mening.

 15. Heel leuk gevalletje voor CBP.

  Hier wordt dus registratie gedaan wat naar een natuurlijk persoon herleidbaar is. Bingo! De Wet Bescherming Persoongegegevens is hierop van toepassing. Deze wet zegt uitdrukkelijk dat een verantwoordelijke (i.c. de gemeente) verplicht is de betrokkene (de 70 jarige man) vóóraf te informeren wat met dat pasje wordt geregistreerd én met welk doel.

  Dat aangegeven wordt dat enkel de adressen van de pasjes te herleiden zijn, is dus larie. De pasjes zijn daardoor blijkbaar te herleiden naar een natuurlijk persoon, anders had justitie deze gegevens niet in handen kunnen krijgen.

  Hieruit rijst bij mij de verdenking dat als de gemeente dit zelf als verklaring aangeeft, zij al helemaal niet betrokkenen -degenen die in het bezit zijn van de pasjes- vooraf en volledig hebben geïnformeerd welke gegevens van betrokkenen zijn geregistreerd en met welk doel.

  Maar, het gaat verder. De WBP is niet van toepassing ten behoeve o.a. de uitvoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

  Dus er zijn twee dingen die getoetst moeten worden.
  1. voldoet de registratie aan de WBP? Lijkt mij dat het CBP hier een onderzoek moet instellen, het riekt nogal.
  2. Mochten de gegevens worden afgegeven aan justitie?
  Dat zou kunnen, mits justitie heeft opgevraagd conform de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
  De rechter zou dit kunnen toetsen of justitie wel op wettelijke gronden het bewijs heeft verkregen.

  …..

 16. Bovenstaand verhaal was natuurlijk enkel gericht op de gemeente, toevallig een beetje in de WBP gedoken de laatste tijd.

  Heb verder geen idee, maar alles zal staan of vallen met de toets of justitie alle bewijsmateriaal rechtmatig heeft verkregen.

  Wat ik me even niet juridisch maar op economische gronden afvraag; wat heeft dat hele onderzoek van justitie eigenlijk gekost? In het recht moet je altijd afwegen of de lasten opwegen tegen de baten. Een beetje recherchewerk kost toch snel een paar euri. Zeker nu blijkbaar over een behoorlijke periode het stel in de gaten is gehouden. Men vraagt blijkbaar 137.000,00. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het ook een klap geld heeft gekost alles in kaart te brengen.

  Het zal hun morele plicht wel zijn.

 17. toch te gek voor woorden dat je belasting moet betalen om zelf in de gaten te worden gehouden? Volgens mij slaat Nederland behoorlijk door.

 18. Inmiddels wordt er een nieuw hoofdstuk aan deze zaak toegevoegd: alle afvalcontainers (dus niet alleen de ondergrondse) zullen worden voorzien van een chip. Zie mijn weblog voor nadere info.

 19. Omdat ik mijn huisvuilpas kwijt ben ging ik wat googelen en toen kwam ik hier uit. Nogal verontrustwekkend allemaal.

  Ik vind het ook wat vreemd dat je € 15 moet betalen voor een vervangende pas. Ik betaal toch al afvalstoffenheffing?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: