Politieman

Dit verhaal gaat over een kleine, maar opmerkelijke strafzaak met mogelijk grote gevolgen.
Lees maar.

De officier van justitie zegt halverwege de zitting dat de integriteit van de verdachte niet ter discussie staat.
Sterker nog, de verdachte, zo zegt de officier het, is een hardwerkende man die zijn vak verstaat.
Maar laat het nou juist over dat laatste gaan.

Voordat iemand door justitie als verdachte wordt gedagvaard, wordt daarover overlegd.
Dan komen zoveel mogelijk officieren van justitie bijeen om hun vrije gedachten over de feiten achter de parketnummers te laten gaan.
Dan bespreken ze ook welke straf ze namens u in zittingszaal 14 zullen eisen.

Ik vraag me af hoe die discussie is verlopen over de zaak onder het parketnummer 18/670294-09.
Zou er tijdens dat beraad niet een officier van justitie zijn geweest die hardop de vraag stelde of de bijbehorende verdachte vervolgd moet worden? En zo ja, wat zijn dan de overwegingen geweest om het wel te doen en ook om het zo te doen?

De integere en hardwerkende verdachte is de 30-jarige Jan M.
Jan M. is in het dagelijkse leven politieagent te Delfzijl.
Op 4 mei dit jaar was hij als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto) een verkeersdeelnemer, rijdende over de weg, zo staat het in de dagvaarding.

Jan M. was op 4 mei bezig met een snelheidscontrole.
Hij verstaat misschien wel het meest gehate beroep dat er in ontevreden Nederland bestaat: met een lasergun controleert hij onopvallend uw snelheid.

Ze zijn – Jan M. en een politiejongen in opleiding – die dag bijna klaar.
Ze zeggen tegen elkaar: goed, nog eentje dan.
In de verte zien ze vanuit hun grijze VW Polo – de onopvallende politieauto – een bromscooter aan komen scheuren.
De gun wijst 66 kilometer per uur aan.
Dat is veel te hard voor een bromscooter op het fietspad.

Jan M. besluit de scooterbestuurder zonder helm aan te houden, want dat is zijn werk.
Hij moet verkeersdeelnemers wijzen op gevaarlijk en onverantwoord verkeersgedrag opdat het voor u veiliger wordt.
Terwijl de scooter snel nadert, rijdt hij zijn onopvallende Polo het fietspad op.
Daar wil hij uitstappen om het stopteken te geven.

Maar de scooter maakt vlakbij een zwenkbeweging, richting de parallelle rijbaan.
Jan M. denkt met zijn ervaring: die gast gaat niet stoppen.
Hij stuurt de Polo daarom ook richting rijbaan, om het fietspad vrij te maken.
Denkt dan in een flits (fractie van een seconde): shit, dit gaat niet goed en remt.
Maar te laat.
Aanrijding.
In de dagvaarding staat: aanglijding.
De passagier achter op de scooter breekt een enkel.

Rechters vragen aan Jan M.: ‘Bent u onvoorzichtig geweest?’
Jan M.: ‘Ik probeerde een aanrijding te voorkomen. En ik deed mijn werk.’
Rechters: ‘Was het minder onvoorzichtig omdat u politieman bent? Anders gevraagd, is wat u deed, verontschuldigbaar?’
Jan M., op zijn hoede: ‘Ik reageerde op zijn actie. Ik heb beroepsmatig een keuze gemaakt.’

De officier zegt dat het slachtoffer een tijd op krukken heeft moet lopen.
Dat had hij zelf gezien, omdat het slachtoffer toen hij op krukken liep, terecht moest staan voor een akkefietje en hij toen de officier was.

De politiedienst Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) had een analyse gemaakt van het ongeluk (dat is hun werk) en concludeerde dat het logischer zou zijn geweest dat collega Jan M. had gestopt. Maar hij reed door. Dat wil zeggen, hij reed door, maar was wel bezig te stoppen. Want hij remde. Dat had de VOA kunnen lezen uit de sporen in het gras.

Vanwege de objectiviteit was de zaak onderzocht door een politieman uit een ander politiedistrict.
Kritische rechter: ‘U bent als verdachte gehoord en bent er toen door uw collega’s op gewezen dat uw verklaring niet helemaal strookte met de bevindingen van de VOA. Wel een beetje raar.’
Verdachte Jan M.: ‘Ik ben daarom ’s avond teruggegaan naar het plaats delict. Ik heb toen de gebeurtenissen herbeleefd. Ik blijf bij mijn lezing.’
De officier: ‘Dat is heel moedig.’

De aanklager zegt desondanks: ‘Soms moet je over het gedrag van een politieman zeggen, achteraf bezien is dit niet verstandig geweest. De Polo was niet zichtbaar als politieauto. De bestuurder van de scooter zag ineens een gewone auto op het fietspad. De reactie van Jan M. was onhandig. En aanmerkelijk onvoorzichtig. Dat is een misdrijf, artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. Van een agent mag ietsje meer worden verwacht. Ik eis een boete van 500 euro.’

De rechters vragen nog of Jan M. een rijbewijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn politiewerk.
Ja, zegt Jan M., ‘ik ben alle dagen bij de weg.’
De rechters vragen of de kwestie consequenties heeft voor zijn baan.
Jan M.: ‘Dat hangt van de straf af.’

Een integere, hardwerkende politieman die wordt veroordeeld voor een misdrijf, want dat wil de officier van justitie met zijn juridische kwalificatie van de gebeurtenissen, krijgt een strafblad.
Een politieman met een strafblad kan moeilijk agent blijven.

Justitie stuurt dus aan op ontslag van Jan M.

Vandaar dat ik mij afvroeg of er tijdens dat officierenoverleg de vraag is gesteld of dit wel zo moet, om een integere politieman te dagvaarden wegens misschien een onhandigheidje tijdens zijn werk en dat dan als een misdrijf te kwalificeren?
Want dat is nogal heftig.

En reken maar dat er intern – op het politiebureau in Delfzijl zeker – is gevloekt.
Dat ze als collega’s onder elkaar hebben gezegd dat justitie helemaal gek is geworden.
Dat ze hebben gezegd, als het zo moet, hoe moet het dan?
En misschien heeft ook de korpsleiding wel gezegd: het moet toch niet gekker worden, justitie.
Maar dat zullen ze natuurlijk nooit hardop herhalen, dat de baas – want dat is het openbaar ministerie van de politie – niet helemaal goed snik is.

De advocaat van de politieman zegt dat van artikel 6 (misdrijf) slechts sprake kan zijn als er sprake is van grove schuld, dat de verdachte een onaanvaardbaar risico heeft genomen. Jan M. is misschien wat onhandig geweest in zijn manoeuvre, maar dat is het dan ook.
En meer niet.
Het gevaar kwam bovendien van de scooterrijder, die veel te hard op een fietspad reed en die ook dondersgoed in de gaten had dat die grijze Polo politie was.
Komt nog bij dat de remmen van de scooter stuk waren.
Dat had de VOA ook vastgesteld. In de analyse staat droogjes: ‘Het ontbreken van een rem zou van invloed kunnen zijn geweest op de remweg.’

Ik denk dat er over deze kwestie tussen de politie en justitie een stevig verschil van mening bestaat.
Ja, een heus conflict in de achterkamer.
Naar buiten toe zullen ze dat beide nooit toegeven in verband met hogere belangen.
Betekent wel dat agent Jan M. nog niet jarig is, hoewel hij morgen 31 jaar wordt en midden in de verbouwing van zijn eigen huis zit.

Tenzij de rechters er anders over denken.

Rob Zijlstra

UPDATE – 3 december 2009 – uitspraak
De rechters denken er wel anders over, maar dan anders: aan de politieman is een zwaardere straf opgelegd dan was geeist. Een boete van 1000 euro en drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. De agent is zeer onvoorzichtig geweest, terwijl van een agent juist extra oplettendheid mag worden verwacht, zo schrijft de rechtbank in het vonnis.

>> het vonnis (rechtspraak.nl)

.


17 gedachtes over “Politieman

 1. Hoewel ik een natuurlijke aversie heb tegen de mannen en vrouwen in een politie-uniform, denk ik toch dat deze man zijn baan hoort te behouden. De Bromfietser was fout.

  Zou hij geen 66 kmu hebben gereden dan was er voor ‘Jan’ geen enkele aanleiding geweest om hem aan te houden. Men maakt het allemaal veel te moeilijk tegenwoordig. Dat zoiets als dit voor een rechter uitgesproken moet worden terwijl de boerenlogica erbovenop ligt.

  Ik denk zelfs dat de [baan van de] OvJ hier ter discussie moet worden gesteld. Zulke mensen zorgen voor een berg onrust binnen de politiekorpsen en niemand heeft iets aan onzekere agenten. Daadkrachtig optreden zal nu in het onderbewustzijn altijd tegengewerkt worden daar in het Delzijlse…

  Maar misschien denk ik te simpel.

  ronald

 2. @Ronald

  Het is juist de taak van de OvJ om zaken als deze voor de rechter te brangen, die vervolgens straf op kan leggen (rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden) of vrij kan spreken.

  Een onvoorwaardelijke boete van 250 euro of meer levert automatisch een ”strafblad” op, dus ik gok dat de rechter het laat bij een voorwaardelijke boete.

  Het zou juist niet goed zijn als alle politiemensen bij voorbaat altijd vrijuit gingen toch?

 3. @ Jip. Nee,ook de politie horen niet bij voorbaat vrijuit te gaan.
  @ Ronald,ik heb geen aversie tegen -blauw-

  Had de scooter geen 66(!!!!!!!!)gereden,wat de scooter nooit en ten nimmer mag rijden!!! Was er geen enkel reactie geweest.

  Deze Jan heeft goed gereageerd.
  Dat de remmen niet in orde waren,ook nog -es zonder helm.

  Waar blijven we dan?

  Blijf het een vreemd verhaal vinden.
  De Jan in deze quest heeft mijn sympathie.
  Voor hetzelfde heeft de scooter …….ach laat maar…….

  Ik wens Jan….ondanks een goede verjaardag.

 4. Voor mij is nog de vraag of de bromfietser “donders goed in de gaten had dat die grijze Polo politie was”. Ik ben het met de ovj eens dat Jan M. minstens onhandig heeft gemanoeuvreerd. Desnoods had hij achter de brommerd aan moeten rijden en hem op een andere wijze tot stoppen moeten manen.
  Het gaat niet om sympathie. Ook agenten kunnen in hun werk stommiteiten of onhandigheden uithalen. Daar moet op gereageerd worden. Het zou te gek zijn als agenten niet strafrechtelijk gecorrigeerd zouden mogen worden.
  Als de hoofcommissaris met een dronken hoofd achter het stuur gesnapt wordt heeft hij ook een probleem. Het ene probleem is echter het andere niet, maar ongestraft blijven is wel het andere uiterste.

 5. Weer een bewijs dat het OM het niet helemaal goed voor de bril heeft.
  Jan is bezig met zijn werk. Ziet een overtreding en wil de betreffende persoon aanhouden. Die wil zich overduidelijk aan zijn aanhouding onttrekken. Op dat moment vind ik dat de politie bij uitstek de instantie is die alles in het werk mag stellen om een dergelijke verdachte aan te houden. En of de scooterrijder wist dat het om politie ging, daar kan ik heel helder in zijn. Natuurlijk wist hij dat. Het is getuige de zinsnede: “omdat het slachtoffer toen hij op krukken liep, terecht moest staan voor een akkefietje en hij toen de officier was”, een ‘klant’ van justitie, en die hebben doorgaans een soort zesde zintuig voor politie.
  De scooteraar heeft gewoon gegokt en verloren. En door zijn ontbrekende remmerij een gebroken been opgelopen, want aanwezige remmen hadden dat vast gunstig beïnvloed.
  De politieman mag hier naar mijn mening beslist niet zijn baan door verliezen. Het zijn juist dit soort scooteraars die velen als een plaag in het verkeer zien, dus Jan deed zijn werk naar mijn mening prima.
  Beter een dergelijke scooteraar de sloot in door zijn eigen schuld dan weer een bonnete voor een paar kilometer te hard…..

 6. Het was de passagier die de enkel brak en later voor de OvJ verscheen, niet de bestuurder. Het is niet meer dan speculatie om dan maar aan te nemen dat de bestuurder wist dat het om de politie ging.

 7. Persoonlijk vind ik dit `van de zotte`.

  Akkoord de politieambtenaar heeft een inschattings- danwel beoordelingsfout gemaakt tijdens de uitvoering van zijn werk (in casu het aan- danwel staande houden van een verdachte).
  Door die `fout` is de bijrijder op de bromscooter gewond geraakt. Dat deze die verwonding heeft opgelopen, is slechts voor een klein deel aan de actie van deze politieman te wijten. Per slot bevond de bijrijder zich op een gemotoriseerd voertuig welke zodanig gemodificeerd was, dat deze niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed (te hoge maximum snelheid en niet functionerende rem).
  Eveneens besloot de bestuurder van de bromscooter tot het doen van een manoeuvre die de gewraakte actie van die politieman `uitlokte`. Een manoeuvre die mogelijk zelfs tot hun dood had kunnen leiden. (Maar de scooter maakt vlakbij een zwenkbeweging, richting de parallelle rijbaan.
  ) Het is bestuurder die met deze actie tracht te ontkomen aan de wet (de zwenkbeweging werd `vlakbij` uitgevoerd, dit indiceert dat de bromscooter reeds enige tijd de VW-Polo naderde, met daarin beide politieambtenaren, waarschijnlijk in uniform en dus als zodanig herkenbaar).

  Mogelijk is het zelfs dat de actie van deze politieman, ondanks het feit dat het resulteerde in een aanrijding met een licht gewonde, het leven van beiden (en misschien ook wel derden) gered heeft en meer schade heeft voorkomen. `Boor` maar eens met 66km/u je bromscooter zonder fatsoenlijke remmen, in de linker voordeur (bestuurderszijde) van een Suzuki Alto of gelijkwaardig `koekblikje`.
  Dit had dan ook mijns inziens intern opgelost dienen te worden (een aantekening, een door het korps opgelegde sanctie, of iets dergelijks), maar toch niet voor een rechter?!

 8. Het wordt op deze manier wel heel lastig voor de politie om hun werk te doen. Er is wellicht een inschattingsfout gemaakt, maar dat kan in dit geval toch niet leiden tot een veroordeling en daardoor het verliezen van een baan?
  Ik snap niet dat er een zaak van gemaakt is, dit had intern opgelost kunnen worden. Ook al wordt er een voorwaardelijke straf opgelegd, het delict zal altijd terug te vinden zijn op het “strafblad”.
  Ik wens de betrokken agent veel sterkte toe!

 9. “Eveneens besloot de bestuurder van de bromscooter tot het doen van een manoeuvre die de gewraakte actie van die politieman `uitlokte’ “.

  Maar hiermee negeer je de eerste actie van de politieman, hij reed met z’n (niet als politie herkenbare!) auto het fietspad op, en toen pas bedacht de bestuurder van de scooter om de manoeuvre uit te voeren. En juist de hoge snelheid van de scooter maakte de tijd die de bestuurder van de scooter had om te zien wie er in de auto zaten kort. De aanname dat de bestuurder van de scooter kon zien dat het om politie ging blijft niet meer dan speculatie, hoe je het ook bekijkt.

  Het is duidelijk dat de bestuurder van de scooter fout zat door veel te hard te rijden en het niet hebben van remmen. Toch doet dit niets af aan het feit dat de politieman hier op een verkeerde manier op reageerde. Als iemand iets doet wat niet door de beugel kan, dan moet de politie er juist voor zorgen dat de gevolgen daarvan zo beperkt mogelijk blijven, deze politieman deed juist iets wat de gevolgen deed verergeren. Dat kun je de bestuurder van de scooter niet aanwrijven, ondanks de hoge snelheid en ondeugdelijke remmen.

  Het is een triest verhaal, maar het lijkt erop dat de politieman inderdaad ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ was, helemaal als je bedenkt dat je van de politie mag verwachten zodanig te reageren zodat de gevolgen van een waargenomen overtreding zo klein mogelijk blijven. Gewone burgers krijgen ook een veroordeling als ze onder trieste omstandigheden ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ waren, dat zou vooral voor de politie niet anders moeten zijn.

 10. @Rudy, helaas ontbreken de details in dit artikel. Dit laat ruimte voor speculatie en `afgaan op het normaal gebruikelijke`.

  Nu is het niet normaal gebruikelijk als een auto het fietspad oprijdt om een bromscooter tot stoppen te dwingen. Zulks een actie verwacht je slechts van politie of zware criminelen.
  Het herkennen van de geuniformeerde agenten, dus als zodanig het voertuig als politie te identificeren, kan in een oogwenk gebeurd zijn (houd er ook rekening mee dat de VW-Polo eerst de verdachte heeft gepasseerd, toen al kan herkenning opgetreden zijn).
  Veel plegers van strafbare feiten zijn zich bewust dat ze dit doen en stellen hun reacties en acties hierop af, ook dat is normaal gebruikelijk.

  Praktijkvoorbeeldje.
  De politie hier in Nederland rijdt niet rond met Jaguars, correct? Dus als één auto niet gezien kan worden als politiewagen is het wel een Jag.
  Nu zie ik een bromfietser een aanrijding veroorzaken en vluchten. Bekend in die buurt, weet ik waar ik hem waarschijnlijk kan vinden en verdomd daar was ie! Ik pleur de Jag half op straat, half op de stoep, voor hem, ik kreeg nog niet de kans om uit te stappen, of `meneer` vlucht weg. Let wel, ik was in `normale` kleding, geen uniform of wat dan ook, noch had die bromfietser mij aangereden.
  Die wist verdomde goed waarom ineens een auto vlak voor hem stopte!
  p.s.: Zo een XJ kan akelig snel achteruit rijden, zo bleek.
  p.p.s.: De bromfietser is aangehouden door de bestuurder die hij aangereden had, die woonde namelijk in de zijstraat waardoor `meneer` dacht te ontvluchten. Tsja, hij had weinig opties, een pissig kijkende gast in een Jag achter hem en 4, nog linker kijkende, gasten op de straat voor hem. Dit heet dan `gerechtigheid`.

  Ik quote:
  “Gewone burgers krijgen ook een veroordeling als ze onder trieste omstandigheden ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ waren, dat zou vooral voor de politie niet anders moeten zijn.”
  Einde quote.

  We spreken hier echter niet over `trieste omstandigheden`, maar over het uitvoeren van werk. Hierbij heeft deze politiefunctionaris een verkeerde inschatting gemaakt, met daar de gevolgen van. Hij heeft nog getracht die inschattingsfout te corrigeren, echter zonder succes. Ik kan uit het artikeltje niet extrapoleren dat deze poltieambtenaar `aanmerkelijk onvoorzichtig` is geweest. Slechts dat hij een inschattings-/beoordelingsfout gemaakt heeft bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
  Dat hij hiervoor ter verantwoording geroepen diende te worden, akkoord, maar niet in de extensie en met de mogelijke gevolgen, zoals omschreven.

 11. ‘Afgaan op het normaal gebruikelijke’ kan geen maat zijn voor specifieke gevallen, het blijft dan speculeren wat er in zo’n specifiek geval aan de hand was en de uitkomst van zo’n speculatie kan al snel tot verkeerde conclusies leiden die geen recht doen aan de unieke omstandigheden van zo’n geval.

  Maar het belangrijkte is denk ik het laatste, het verschil tussen een ‘gewone burger’ en de politieman die z’n werk doet. Overdenkende uw argument kan ik uw punt wel begrijpen, en kan zelfs wel meegaan dat de extentie en gevolgen niet zover moeten gaan als omschreven. Het vervelende gevoel dat ik erbij hou is dat de politieman de gevolgen van een waargenomen overtreding verergerde i.p.v. juist zulke gevolgen te voorkomen. Als je het dan niet in het strafrecht zoekt, wat stelt u dan voor wat er zou moeten gebeuren om de politieman ter verantwoording te roepen? Een bestraffend gesprekje als “niet weer doen, hoor” (gechargeerd) is dan toch wat mager.

 12. @P@t: Cheers!

  @Rudy,
  Het `afgaan op het normaal gebruikelijke` is in deze discussie de maat voor de speculaties. De fundering voor de conclusies. Het `normaal gebruikelijke` is per slot de basis van de gehele wet- en regelgeving. Het is ook het criterium waar rechter en officier naar zullen grijpen als de wet in een specifiek geval geen uitkomst biedt.
  In deze discussie toont dit `afgaan op`, dat er te weinig specifieke details voorhanden zijn, om daadwerkelijk een onweerlegbare conclusie te kunnen geven.

  Ik quote:
  “Het vervelende gevoel dat ik erbij hou is dat de politieman de gevolgen van een waargenomen overtreding verergerde i.p.v. juist zulke gevolgen te voorkomen.”
  Einde quote.

  Wat hadden die gevolgen van deze overtreding kunnen zijn? In casu, wat kunnen de gevolgen zijn van extreem hoge snelheid op een voertuig dat hier niet op berekend is?
  Gevolgen, niet alleen voor de beide personen op die bromscooter, maar zeker ook voor derden.

  Ik quote:
  “Als je het dan niet in het strafrecht zoekt, wat stelt u dan voor wat er zou moeten gebeuren om de politieman ter verantwoording te roepen?”
  Einde quote.

  Ik hoef hier niets voor te stellen, dit is alreeds in gebruik bij politie. Noem het een vorm van interne strafvordering. Gaat een politieambtenaar buiten zijn of haar boekje, dan heeft politie de mogelijkheid dit middels sancties te bestraffen, binnen het politiebestel. Hier komt dan geen `buitenstaander` aan te pas (uiteraard geldt dit niet voor zaken die van zodanige orde zijn, dat ze de rechtsorde in gedrang brengen).
  In dit specifieke geval, zou de politieman bestraft kunnen worden door hem een (voorlopige) rijontzegging te geven voor dienstvoertuigen. Dus patrouilles weer te voet of per fiets. Tevens komt er een aantekening in zijn statuten.
  Komen er teveel van dat soort aantekeningen, dan kan er overgegaan worden tot het nemen van meer drastische acties tegen betrokkene (denk dan aan ontslag of ontzetting uit de functie).

 13. Oke, dat is helder. Ik wist niet hoe zoiets in de praktijk gaat, het blijft dus duidelijk niet bij een “bestraffend gesprekje”.

  Troy, bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat u niet dacht dat ik in eerste instantie tegen uw reactie inging alleen maar om even “dwars” te liggen. 😉 Sinds een tijdje volg ik deze blog, en ook die van Chris Klomp, ik merk dat in heel veel zaken de dingen toch net even iets anders liggen dan je eerst misschien zou denken, bv doordat je niet precies weet hoe het in de praktijk gaat binnen politie, justitie en de rechtspraak. Als ik een reactie geef op iets dan is dat hoe ik er in eerste instantie over denk (of voel). Dat is altijd vatbaar voor correctie. De blogs van Rob en Chris zijn erg leerzaam, en een extra uitleg zoals die van u is dat zeer zeker ook.

 14. @Rudy.

  Het lijkt erop dat wij beiden dezelfde weblogs volgen.
  En `tegen reacties ingaan`, is dat nu niet net de ziel van een discussie? Dit, met als uiteindelijk doel, om er iets van op te steken, je eigen visie en inzichten te kunnen bijstellen?

 15. Ja, absoluut! Ik wilde het alleen even noemen omdat het op internet schering en inslag is dat mensen tegen reacties ingaan, kennelijk alleen maar om ‘dwars’ te zijn tegen anderen, dat is zeker niet mijn bedoeling. En uw bedoeling ook niet, net als de meeste andere mensen die hier reageren, heb ik gemerkt. Wat dat betreft zijn deze blogs die we beide volgen een oase van beschaving, dat is elders op internet helaas wel ‘ns anders…

 16. Evenals een andere reageerder heb ik een aversie tegen het instituut ‘blauw’. Daarbij vind ik dat agenten over het algemeen met praktisch moord wegkomen.

  In het onderhavige geval ben ik toch geneigd op de hand van de agent te zijn en ik denk dat hij te zwaar is gestraft.

  Er zijn nog wel wat andere agenten die vervolging en veroordeling meer verdienen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s