Prettige dag

De raadsman (de advocaat) praat drie uur lang.
De raadsheren (de rechters van het hof) en de advocaat-generaal (de officier van justitie) luisteren aandachtig of bladeren door stukken uit het omvangrijke dossier.

De raadsheren zeggen dat de feiten in deze zaak shockerende feiten zijn, dat dat gewoon een feit is.
De advocaat-generaal zegt dat een misdaad bijna niet ernstiger kan wezen en dat het aangerichte leed ondraaglijk is.

In het midden van de zittingszaal – in het midden van de belangstelling, zeggen de raadsheren – zit Avi C., meestentijds met het hoofd gebogen en de ogen gesloten.
Hij is 50 jaar, maar oogt als een oude man.
Hoewel hij Nederlands spreekt en verstaat, tolkt de tolk.

Advocaat Patrick Rombouts zegt blij te zijn dat de belangstelling van de pers voor dit proces, hoe anders dan vier jaar geleden in Groningen, gering is.
Dat de zaak nu in alle rust besproken kan worden.
Hij zegt dat het de meeste mensen totaal niet zal uitmaken hoe Avi C. tot zijn gruwelijke daden is gekomen.
Maar dat het de taak van ons, van ons strafrechtjuristen, is om de gebeurtenissen op zijn juridische merites te beoordelen.

En dat dat ingewikkeld is.

Avi C. heeft het gedaan.
De vraag is of hij ook in strafrechtelijke zin verantwoordelijk is.

Niet, zegt de advocaat.
Niet, omdat Avi C. in een psychose verkeerde toen hij de 4-jarige Damaris en haar 2-jarige broertje Daniel doodsloeg. Hij had op dat moment niet de vrijheid zijn wil te bepalen, had geen controle, geen zicht op de gevolgen van zijn handelen. De opzet ontbreekt en wie zonder opzet handelt, kan niet strafbaar zijn.

Wel, zegt de advocaat-generaal.
Wel, omdat Avi C. door drugs (speed) te gebruiken aan zichzelf te wijten heeft dat de psychose is opgetreden. Bovendien heeft hij, hoewel minimaal, herinneringen aan de afschuwelijke gebeurtenis wat impliceert dat gesproken kan worden van een zeker besef. En dan dus ook de opzet.

Strafrechtjuristen kunnen hier urenlang over praten en dat doen ze dan ook.

Ik kijk ondertussen naar de man die met het hoofd gebogen aan een tafeltje in het midden van de geringe belangstelling zit.
Deskundigen van het Pieter Baancentrum zeggen dat Avi C. een ernstige (narcistische) persoonlijkheidsstoornis heeft.
Andere deskundigen zeggen dat dat niet zo is, zij zeggen dat het Pieter Baancentrum met zo’n conclusie zelf gestoord is.

Avi C. heeft gezegd dat hij weer vrij wil zijn, dat hij dan terug zal keren naar Israël om daar zijn oude dag te slijten.
Als het aan de advocaat-generaal ligt, zit dat er voorlopig niet in.
Hij eist 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Ik kijk en probeer iets te bedenken wat er in het hoofd van deze man kan omgaan.
Als hij naar de radio luisterde, hoorde hij geheime boodschappen, uitgezonden door de CIA.
En hij verzamelde emoticons (smilies), in de overtuiging dat ook deze lachebekkies codes uitzenden die op een dag alle computers doen crashen waarna zij de wereldmacht overnemen.
De raadsheren: ‘Een intrigerende gedachte, maar persoonlijk geloven wij daar niet zo in.’

Op 1 augustus 2005 gebruikt Avi C zijn dagelijkse portie amfetamine, onwetend dat het en anders dan anders, zuivere speed is.
Het goedje brandt akelig in zijn neus.
Dan.
Plotseling ziet hij de duivel, de duivel die bevochten moet worden.
Hij grijpt een kandelaar, een mes.
Even later zijn Damaris en Daniel dood.

Het jongetje moet hebben gezien hoe zijn zusjes werd afgeslacht en heeft nog geprobeerd zich in de badkamer te verstoppen.

De advocaat-generaal zegt dat het vooral dat beeld is, dat in deze zaak steeds weer opdoemt.
Een beeld ook dat hem doet zeggen dat een misdaad bijna niet ernstiger kan zijn.

De raadsheren van Arnhem zeggen dat Tolbert een rustiek dorpje is het Noorden, een dorpje waar je niet verwacht dat er dit soort vreselijke dingen gebeuren.

De advocaat zegt dat dat allemaal waar is, zo waar als wat, maar dat het nu gaat om de juridische afweging van de feiten.
Dat het strafrecht dat van strafrechtjuristen eist.

Ik denk: kun je iemand die achter het stuur van zijn auto plotseling een hevige niesbui krijgt en daardoor een ongeluk veroorzaakt waarbij twee kinderen in de tegemoetkomende auto komen te overlijden, iets verwijten?
En zo ja, is een gevangenisstraf van 18 jaar dan passend?
Met tbs, omdat de bestuurder ook nog eens een nare narcist is met maffe ideeën?

Als advocaat Patrick Rombouts na drie uren is uitgepraat en het buiten donker is geworden, vragen de raadsheren aan Avi C. of hij nog iets te zeggen heeft, omdat hij het recht heeft op het laatste woord.
Avi C. schudt het hoofd.
Nee.
Hij wil niets meer zeggen.

Maar als hij door de parketwachters wordt afgevoerd, kijkt hij even op en om zich heen en wenst dan iedereen nog een prettige dag.

In de auto richting Groningen, pieker ik me suf hoe die ondraaglijke beelden in het hoofd te combineren met een prettige afronding van een doordeweekse dag.
En hoe de raadsheren die de shockerende feiten op een rij moeten zetten en dan alles moeten afwegen, tot een wijs oordeel kunnen komen.

Rob Zijlstra

UPDATE – 17 februari 2010 – de uitspraak

[inclusief de volledige tekst van de uitspraak]


>> zie ook:  kindermoord Tolbert


28 gedachtes over “Prettige dag

 1. De analogie met de autobestuurder die een niesbui krijgt lijkt mank te gaan. Als je die bestuurder nou eens achter het stuur laat plaats nemen terwijl hij zich daarvoor heeft volgelopen met whiskey……

  Ik blijf erbij dat Avi C verantwoordelijk gehouden moet worden voor de positie waarin hij zichzelf heeft gebracht door drugs te gebruiken waardoor er sprake is van kans-opzet. Die psychose doet daar maar weinig aan af imho.

 2. @P@t: dat kun je vinden, maar sommige deskundigen denken daar anders over.

  Stel nu eens dat die automobilist een medicijn heeft geslikt waar hij de bijwerking niet van kent? Een bijwerking waar ook in de bijsluiter geen melding van is?

  En stel nu eens dat hij als bijwerking ineens heel erg hard moet niezen?

  De juridische vraag is dan of hij die niesbui heeft kunnen (moeten) voorzien.

  Chris Klomp

 3. Dit is een moeilijke zaak…Maar Chris zoals jij het beschrijft…..ik heb eigenlijk te doen met zo’n man, aan de andere kant wat hij gedaan heeft is niet goed te praten.
  Ben dan heel blij dat ik geen rechter ben.
  We wachten af over 14 dagen.

 4. @Mathieu,

  Klopt.
  Volgens de advocaat trof de psychose Avi C. als een bliksemschicht. Die plotselinge gemoedstoestand,gelijk mijn niesbui, heeft hij niet gewild dan wel opgezocht (door die rotspeed te gebruiken). Het was niet te voorzien, maar het is hem overkomen. Zegt advocaat Rombouts.

  Met deze zaak – wat te zakelijk klinkt, wordt wel een ander probleem geïllustreerd. Een uitspraak, dan wel een juridische redenering, moet geloofwaardig zijn, wil die worden geaccepteerd. Het moeilijke in deze zaak is, ook in Tolbert, dat de abstracte juridische benadering van de feiten – hoe noodzakelijk ook – in een ongemakkelijk en schril contrast staat met de gruwelijkheid van diezelfde feiten.

  Anders gezegd: het is verleidelijk om de emotie die zo’n gruwelzaak zonder meer oproept, te verheffen boven het besef dat de mens en menselijk gedrag een complex iets is. Deze zaak raakt daarmee de legitimiteit van de rechtspraak en wel keihard. Het betekent, naar mijn stellige lekenmening, dat het hof van Arnhem alles uit de kast moet halen om niet alleen het juiste oordeel te geven, maar nog meer om dat oordeel ook helder te formuleren.

  Alleen dan wordt rechtgesproken, ook als het krom lijkt, krom voelt of desnoods krom is.

  Rob Zijlstra

 5. Ik vind de vergelijking met een niesbui toch wat ongelukkig. Het ontstaan van een niesbui is per definitie onvoorzienbaar. Het onstaan van een psychose o.i.d. als gevolg van het gebruik van medicijnen, verdovende middelen of alcohol soms wel. Dat zou ook hier kunnen gelden.

  Het is een lastige zaak. Een advocaat moet van goede huize komen om hard te maken dat een verdachte niet opzettelijk heeft gehandeld omdat hij handelde in invloed van een geestelijke stoornis. Pas wanneer bij een verdachte ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen zou hebben ontbroken, kun je zeggen dat er geen sprake was van opzet. Volgens mij moet je dan denken aan een geval waarin iemand niet beseft dat hij op een mens inhakt, maar op – laten we zeggen – een blok hout.

  Stel nu dat het aannemelijk is dat Avi C. werkelijk dacht de duivel in plaats van zijn kinderen te doden. In dat geval zou zijn opzet niet zijn gericht op het doden van zijn kinderen en moet vrijspraak volgen. Het punt is nu dat dit onverteerbaar is omdat zijn psychose niet spontaan is ontstaan, maar is veroorzaakt door de amfetamine die Avi C. zelf heeft ingenomen. Voor zover je Avi C. dat het teweegbrengen van een psychose wilt en kúnt aanrekenen, heb je een probleem omdat je aan die toerekening door het ontbreken van het opzet al niet meer toekomt. Ik heb de indruk, maar ik kan me vergissen, dat het hof in Leeuwarden daar ook mee worstelde en heeft het langs de weg van het voorwaardelijk opzet de vrijspraak willen vermijden.

  Plots besef ik dat het me na een reeks jaren in de strafrechtspleging steeds meer moeite kost om klinisch en professoneel naar een zaak te kijken. De doodsangsten die deze kinderen hebben doorgemaakt beinvloeden mijn analytisch vermogen. Misschien heeft de geboorte van mijn eigen kinderen mij op dit punt emotioneler gemaakt.

  Ik denk dat het tijd wordt voor iets anders.

  • Als die niesbui in het voorbeeld nu eens hoort bij iemand die vreselijk goed wist dat hij verkouden was…….

   Niet achter elke vraag hoeft een vraagteken Hans

   Wees blij als de geboorte van je kinderen je emotioneler gemaakt heeft (lees menselijker)
   Dat het dus nog lastiger wordt om over anderen te oordelen…………..tja
   Mogelijk is dat een toegevoegde waarde waarom je juist bij je vak zou moeten blijven

 6. @chris: Het is juist dat het hier gaat om de vraag of Avi C. opzettelijk heeft gehandeld. Maar wat je dan schrijft begrijp ik niet goed.

  Bedoel je dus dat de vraag of Avi C. opzettelijk heeft gehandeld de strafbaarheid raakt en niet het bewijs?

  Dat is niet namelijk niet juist.

 7. De verdachte heeft zichzelf in de toestand gebracht door te snuiven. De vergelijking door dhr. Klomp met een medicijn waarvan de bijwerking onbekend was en niet in de bijsluiter stond gaat wat mij betreft niet op. Een medicijn wordt normaal gesproken op doktersvoorschrift bij de apotheek gehaald, waarbij er een bijsluiter wordt verstrekt. Vanwege de betrokkenheid van deskundigen bij verstrekking van de medicatie mag iemand met recht op de kwaliteit en de uitwerking daarvan vertrouwen. Avi C. echter haalde zijn amfetamines bij een drugsdealer, zonder doktersvoorschrift en vermoedelijk zonder bijsluiter. In een drugsdealer mag men geen gerechtvaardigd vertrouwen stellen wat betreft de kwaliteit en de uitwerking van het genomen middel. Daarom ligt de verantwoordelijkheid in deze wat mij betreft bij Avi C. zelf.

  • @ Herman

   Ik sluit mij bij je aan wat betreft je kritiek op dhr. Klomp. Ik vind de zinsnede “…sommige deskundige denken daar anders over.” niet erg sterk. Welke deskundigen dhr. Klomp aanhaalt wordt niet duidelijk en wat de mening van deze deskundigen dan wel is, wordt al helemaal niet naar voren gebracht.Daarbij vind ik een argument met een aantal (veronder)stel(lingen) niet erg overtuigend.
   De vergelijking door met drank op achter het stuur te kruipen vind ik beter toepasbaar op deze casus.
   De opmerkingen van Rob snijden meer hout, hoe hard en kil deze ook zijn.
   Ik wens de rechters van het hof alle wijsheid toe om tot een gerechtvaardigd oordeel te komen.

 8. Hoewel ik moeite heb de juridische gedachtengang te volgen, begrijp ik hem wel. Die `moeite` komt eerder voor uit het door de raadsman aangevoerde verdediging. Een verdediging in welke Rob schijnt mee te gaan.

  Ik lees hier bijzonder goede replieken op het, door Rob gestelde, de automobilist die een niesbui krijgt door medicijn gebruik en dat dit niet als bijwerking in de bijsluiter stond.

  Wat als er inderdaad een vrijspraak zal volgen, omdat deze drugsgebruiker in een psychose raakte doordat hij een ander soort drugs gebruikte (zuivere speed) dan normaal? Met die jurisprudentie in de hand kan elke dronken automobilist die een ongeval veroorzaakt, elke drugsgebruiker die een misdrijf pleegt, onder een veroordeling uitkomen.
  “Sorry Edelachtbare, ik raakte in een psychose doordat hetgeen ik genuttigd had, anders was als anders.”
  Ook bij een fles whiskey of glas bier zit geen bijsluiter, maar wel een gigantisch verschil in uitwerking op de menselijke geest.

  Nu ben ik een bierdrinker, laat mij gerust een hele avond (bijvoorbeeld) Grolsch drinken, na 10 glazen weet ik nog exact wat ik doe (en weet dat de dag erna ook nog). Nu drink ik echter 10 glazen, zeg maar, Morte Subite. Ik mag dan blij zijn als ik überhaupt nog op de kruk zit en de dag erna weet in welk land ik ook alweer geweest ben.

  Dit valt onder eigen verantwoording. Je gebruikt drugs of alcohol, je dient bekend te zijn met de risico`s, de `bijwerkingen` om het zo maar te zeggen, die aan het gebruik hiervan kleven. Daar is voor geen enkel zinnig mens een bijsluiter voor nodig. Niemand kan dan ook zijn of haar verantwoordelijkheid uit de weg gaan, als het eens mis gaat. Er een `psychose` optreedt door het gebruik van dit soort produkten.

  `Abstract juridisch`, dat is waar. Maar ik vind deze verdediging wel erg abstract en totaal buiten proportie.
  Ik zal met spanning deze casus volgen.

 9. @Hans: de vraag waar het hier om draait is niet zozeer of Avi C. het opzettelijk heeft gedaan, maar of hij er als persoon verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

  @Pieter: het openbaar ministerie heeft in eerste instantie drie experts van de Forensisch Psychiatrische Dienst en het Pieter Baan Centrum gehoord. Zij verklaren dat Avi C. ten tijde van het delict sterk verminderd toerekeningsvatbaar was.

  Ook psychiater Takkenkamp stelde al eerder vast dat het gebruik van speed als een turbo op de persoonlijkheid van C. heeft gewerkt.

  chris klomp

 10. @Chris: Dat ben ik volstrekt niet met je eens. Het hof in Leeuwarden heeft bewezen verklaard dat Avi C. zijn kinderen opzettelijk heeft gedood. De redenering waarmee het hof tot het bewijs van opzet kwam, deugde volgens de Hoge Raad niet. Daarom moet de zaak nu opnieuw worden behandeld en komt de vraag of Avi C. opzettelijk handelde opnieuw aan de orde. Het draait dus wel degelijk om de vraag of Avi C. het opzettelijk heeft gedaan.

  Als je díe hobbel – Avi handelde met opzet – hebt genomen kom je pas toe aan de vraag of Avi C. verantwoordelijk kan worden gehouden voor het opzettelijk doden van zijn kinderen.

  Beide kwesties (opzet en toerekenbaarheid) komen daarom achtereenvolgens aan de orde. Eerst beoordelen of er opzet was, dan pas zien of je dat opzet doden van zijn kinderen Avi C. kan toerekenen.

  @Troy: Ik begrijp wat je bedoelt, maar er is wel verschil tussen de voorzienbaarheid van verminderde rijvaardigheid door alcoholgebruik en de voorzienbaarheid van het doden van je kinderen na het gebruik van amfetamine. De eerste is evidenter dan de tweede.

  Wat jij zegt – en daar ga ik wel een eind in mee – is dat de consequentie van het gebruik van genotsmiddelen die de geest beinvloeden, te allen tijde voor rekening van de verdachte moet komen, of die gevolgen nu redelijkerwijs voorzienbaar waren of niet.

  Ik kan je geruststellen. In de jurisprudentie komt dat standpunt ook naar voren.

  • @Hans, bedankt voor je repliek.

   Ik quote:
   “…er is wel verschil tussen de voorzienbaarheid van verminderde rijvaardigheid door alcoholgebruik en de voorzienbaarheid van het doden van je kinderen na het gebruik van amfetamine. De eerste is evidenter dan de tweede.”
   Einde quote.

   Mee eens, dennoch. De voorzienbaarheid van handelingen is, in mijn bescheiden optiek, altijd onvoorzienbaar bij het nuttigen van geestverruimende middelen. Een gegeven waar `de gebruiker` rekening mee dient te houden.
   Nu heb ik absoluut geen ervaring met drugs, dus ik beperk me tot hetgeen ik wel ervaring mee heb………..bier.
   Soms word ik na het nuttigen van meerdere alcoholische versnaperingen melancholisch, of voel ik me agressief en een andere keer lollig. Het is maar net in welke `stemming` ik verkeer, als de alcohol toeslaat. En zelfs dit kan `omslaan` gedurende een bepaalde tijd `drinken`. Onvoorspelbaar en derhalve onvoorzienbaar dus.

   Ik begrijp de juridische insteek aangaande de `zelfbeschikking` terdege. Voor mij, als leek, is het een bewuste `zelfbeschikking` geweest om drugs te gebruiken. Inherent hieraan zijn de gevolgen hiervan ook `zelf beschikt`, inclusief de onvoorzienbare gevolgen.
   Is het `opzet` als een dronken automobilist 6 fietsers, 4 voetgangers, 2 klaar-overtjes en 1 olifant dood rijdt? Nee!
   Maar toch! De `opzet` zit hem dan in het feit dat hij/zij , bewust is gaan rijden onder invloed. Hoewel `bewust`? Hij/zij was ten tijde van het delict, terdege ontoerekeningsvatbaar, toch?

   En hier spreekt dus weer `de leek`.
   Wat opzet zien te bewijzen? Verdullemes, de man heeft gedaan wat hij gedaan heeft, niet opzettelijk, maar onder invloed van geestverruimende middelen die hij wél opzettelijk toch zich genomen heeft. Voor mij zijn dan de consequenties die hieruit voortvloeien ook opzettelijk.

 11. @Hans: Het is in ieder geval voorzienbaar dat het gebruiken van amfetamine tot een psychose kan lijden. Avi C. is zeker niet de eerste die in een speedpsychose terecht is gekomen. Of het ook voorzienbaar is dat dit tot dergelijke gevolgen zou kunnen leiden durf ik geen uitspraak over te doen. Daarvoor weet ik niet genoeg van psychoses. Echter, dat Avi na gebruik van speed in een psychose zou terechtkomen was voorzienbaar en kan hem dus aangerekend worden.

 12. @Herman: helemaal mee eens. Dus zodra je opzet kunt bewijzen, kunt je hem ook (in flinke mate) verwijten dat hij handelde onder invloed van een psychose.

 13. De één drinkt bier, de ander wodka, weer een ander klept er ook maar wat op los.
  Men kan kan zich ook haast niet meer voorstellen dat rechters onder invloed van aardappelen en spercieboontjes van deze meligheid geen psychotische invloeden ondervinden.
  Het gaat er hier niet om om potverdorie de kwaliteit van allerlei levensmiddelen te testen. Of wel? Het ging er toch om of ……Laat ook maar zitten.
  Laat ook maar zitten hierover weer een verlicht intellectueel roesoordeel te vellen. Want.. natuurlijk ben ik dom en heb het niet helemaal begrepen, de kneepjes, het uitzonderlijke van het geval etc….
  Ik wens u allen een goede dag.

 14. @hans: we begrijpen elkaar verkeerd. Uiteraard dient eerst opzet bewezen te worden.

  Met mijn zin: ‘het draait hier niet om opzet’, bedoelde ik aan te geven dat het in onze discussie niet draait om de opzet, maar om het volgende traject: de toerekeningsvatbaarheid. Daar komt het gebruik van drugs (en de gevolgen daarvan) nadrukkelijk aan de orde.

  @anoniem: dat klopt niet. opzet sluit een ontoerekeningsvatbaarheid niet uit. Ik kan me nog een zaak herinneren waar de rechtbank kwam tot een moord, maar de dader toch ontsloeg van rechtsvervolging in verband met een psychose (ik meen moord Dubbeldam)

  Chris Klomp

 15. Dit soort juridische redeneringen is precies de reden dat ik civiel advocaat ben geworden. Mr. Rombouts mag vanuit juridisch perspectief 100x gelijk hebben, maar ik zou mezelf ’s avonds niet meer in de spiegel kunnen aankijken wanneer door mijn briljante juridische redenering en spitsvondigheid een man als Avi C. nu of over een paar jaar in de maatschappij terugkeert.

  Deze man heeft twee kleine kinderen doodgestoken/-slagen. Dat is een bewezen feit. Wat valt daar verder nog over te zeggen of op af te dingen? Dat hij onder invloed van drugs was? Dat was deze man dagelijks. Iedereen die vaker drugs heeft gebruikt, weet dat de uitwerking nooit hetzelfde is en (of om)dat je eigenlijk nooit precies weet hoeveel van de werkende stof je innneemt.

 16. @chris: ik geloof dat dit medium snel miscommunicatie uitlokt. Volgens mij schrijven wij ook langs elkaar heen. Ik probeerde uit te leggen dat in deze zaak het drugsgebruik zowel bij het opzet als bij de toerekenbaarheid aan de orde komt. Ik laat het daar voor nu maar bij om niet in herhaling te vallen.

  @A: Dat hoor je vaker van civilisten, maar als ik zie rattig wordt geprocedeerd in arbeidszaken, letselschadezaken en wat al niet meer, vraag ik me ook wel eens af met hoeveel voldoening die advocaten thuis komen. Maar goed, niet elke civilist procedeert.

 17. Men praat niet eens meer, men briljant en spit er maar wat op los.
  Over vondigheid gesproken.
  Kort: ik ben er niet mee eens dat de ene rechtbankverslaggever de boel gaat kraken bij de andere.
  Kortom: hetzelfde verhaal op alle zenders?

 18. Tjonge,wat een verhalen.

  Blijft het feit,dat wat ik lees…….

  Avi C zich gedeeltelijk kan herinneren wat er is gebeurd,tijdens zijn moordlust op een 4-en een wegkruipend kind van 2.
  Een kind van 2 die weg probeerd te kruipen na het zien van de moord op zijn 4-jarig zusje??!!!!!

  Een volwassen kerel op zijn netvlies heeft in doodsnood, en nu vraagt/zegt; Ik wil mijn oude dag in mijn geboorteland in vrede uitleven??????

  Het zal me worst wezen waar iemand geboren is ,of iemand groen,geel,paars of blauw qua huidkleur is,ons bloed is allen rood.

  Hoe kan je dit verantwoorden?
  Met de wetenschap dat jij zelf verantwoordelijk bent met de drugs die je hebt genomen,met alle gevolgen van dien.
  En dan…aan het einde van een zittingsdag;

  Een prettige dag wensen?

  Heb je niesbui.
  Tja,dan doe ik mijn ogen dicht,een fractie.
  Is een lichamelijke reactie.
  In die fractie zal ik bij weten niemand dood wurgen.

  Stap ik in de auto( ik drink heus wel eens een borrel,maar ga per taxi.) en drink,dan neem ik de moedwillige keuze dat ik door mijn toedoen iemand kwaad kan berokkenen.

  Mijn gedachten blijven uitgaan naar die arme kinderen die de dupe zijn,en ik vind dat zij gewroken mogen/moeten worden door wat er is gebeurd.
  Ze zullen hebben geleden en niet zonder slag of stoot-hoe jong ze ook waren,ten koste van hun aanval zijn gegaan.

  En nogmaals……ik blijf erbij…..

  Hoe heeft hun moeder uit een raam kunnen springen ,zichzelf in veiligheid kunnen brengen en haar 2
  kleine kinderen aan hem over hebben gelaten??????!!!!!!!!

 19. Dat ie zijn oude dag in een ander land wil doorbrengen.
  Waar een wil is is een weg.
  Een vrouw zet het op een lopen voor een kunstgebit die uit een mond komt.
  Kinderen spelen.
  Heeeuuuuuh.
  ……………
  Waar een wil is is een weg.
  Vreemd vind ik het wel toch dat het merendeels van deze reacties een bla-bla van eerstejaars-rechten studenten lijkt, alsof men zeker nooit meer aan het tweede jaar toe zal komen.
  Wat teveel gevraagd?
  Waar een wil is is een weg.
  Twee en vier jaar kon hij nog net aan. Die komen niet ver. Die komen het hekwerk van het balkon niet op.
  Misschien bij een hevige niesbui zouden ze ……
  Zijn neus brande toch?
  Bovendien: Je leest nooit van een PBC- geval die probeerde een dikke teen van een slachtoffer te wurgen. Ze schijnen heel goed te weten waar ze hun duimschroeven moeten zettten hun steken moeten plaatsen. Nietdan? Je kunt zeggen, ja, ze schreeuwde en ik wilde dat niet meer horen en toen gleed mijn hand uit en toen gebeurde het.
  Dus: omdat de man niet thuis was, hij was wel bij zichzelf geloof ik ergens, moet de man maar terugkeren naar zijn land van oudedagsvoorkeur, zo zijn wij er weer vanaf. En zo zullen er dan nog wel meer zijn die hun frustratie willen uitleven in dit land om vervolgens naar hun land van voorkeur te willen verkassen zonder al te veel problemen te ondervinden, want in Nederland komt men niet verder dan het eerste jaar.
  Een goede dag allen.
  Bienvenue chez vous.

 20. Dag rob
  het is een dikke bende met dat gedoe met avio c eigenlijks ben ik er kotsmisselijk van Deze man vermoordt mijn kids en weet ook nog de justitie bakken met geld af te troggelen dmv allerlij onderzoeken etc etc .tbs of geen tbs Deze man moet als het kan van deze wereld verwijdert worden en ik denk dat zolang als ik of mijn zoon leven deze man niet rustig over de straat zal lopen En dan moet ik ook nog lezen dat hij graag terug wil naar israel Om z,n oude dag te slijten Kan ie daar nog meer kinderen vermoorden Ik wil ook graag mijn kinderen terug Maar helaas zit dat er niet meer in en en daarom moet afraham cohen niet terug naar israel Maar hier netjes zijn straf uitzitten . kindermoorden twee kinderen onthooft kapot gesneden te gek voor woorden sorry rob ik moest dit even
  kwijt
  kinty

 21. Pingback: Avi C. – uitspraak « rechtbankverslaggever groningen

 22. Beste Rob,
  laat ik beginnen met te zeggen dat ik verbaasd ben over je in mijn ogen milde houding tegenover Avi C.,het lijkt erop dat deze “gebroken ,zielige”man die steeds zo devoot en stilletjes mét keppeltje en baard in het beklaagden-bankje zit en steevast een zittingsdag afsluit door iedereen nog een prettige dag toe te wensen het toch gelukt is enige sympathie bij je op te wekken..Hij kan er ook allemaal niets aan doen ofzoiets..Het feit dat hij nu hij eenmaal uit die vermeende psychose{is dat ooit aangetoond?] zogenaamd door zuivere speed[is dat ooit getest?] nog geen enkel besef of wroeging over zijn gruwelijke daad toont versterkt voor mij het beeld van iemand die donders goed weet hoe hij het moet spelen om hier onder uit te komen.Ik geloof niets van het verhaal dat hij de kinderen als duivels zag,hij was gewoon woedend op de moeder,die hoer die hem in de steek liet door te vluchten en heeft dat afgereageerd op twee nietsvermoedende kinderen .Die op hun beurt weer door hun moeder in deze situatie zijn gebracht en al was al snel duidelijk dat er een paar steekjes los zaten bij Avi C. daar zijn gehouden.Sorry,voor haar heb ik ook geen goed woord over.Ik ken teveel voorbeelden van moeders die met hun kinderen leuren omdat ze zelf ook een rotjeugd gehad hebben,sorry,geen excuus.Dat over deze hele zaak door justitie zo ontzettend lang gezeverd moet worden ,dat alles eerst door tal van rechters bekeken moet worden wat voor ieder weldenkend zonneklaar is ,nl deze man moet nooit meer vrij,is mij een raadsel.Wat leven we toch in een raar krom, schijnheilig,soft,hypocriet land.De rechtsspraak hier is een lachertje neem me niet kwalijk.Maar wel leuk dat al die advocaten,aanklagers,rechters en psychiaters er in ieder geval nog een leuke duit aan kunnen verdienen.En dat jij,Rob, er wekelijks leuke stukjes over kan schrijven.Het is je gegund,hoor.

 23. Dag mensen Ik weet dat afraham cohen liegt Hij heeft de donderdag ervoor gezegt Schreeuwend Je zult welzien wat ik met je kinderen doe .deze man heeft al eerder mensen vermoordt in israel ,in het leger .
  brigitte is net zo schuldig Heeft de 18000 eure door een junk laten opmaken Hoezo krom deze wereld je Kinderen afslachten en krijgt nog geld toe ook nog Neemt nog even een kind van dezelfde junk en leeft vrolijk verder
  ik ben de vader van damaris en daniel het wordt tijdt denk ik om ook het raport op internet te gooien waarin precies staat wat en hoe hij mijn kinderen heeft vermoodt onthoofd en afgeslacht maar ik hoop nog te leven als dit product van het leger uit israel weer bodem zet in de vrije maatschappij mijn leven en dat van mijn kinderen is kapot heeft geen enkele zin meer .
  rechter zitten in hun goed verdiennende torentje en weten van de werkelijkheid totaal niets Leven niet en weten niet
  Zijn in sociaal opzicht totaal wereld vreemd en dan nog de gezegde dat de rechter recht spreekt in naam van het volk Welk volk hebben hun dan voor ogen In ieder geval horen we in februarie 2011 weer of er weer een rechtzaak komt en dan kunnen we weer een jaartje of wat wachten
  en beginnen eens te kijken of we nu wel met het echte rouwproces kunnen beginnen Want ook dat snappen de rechters niet nederland is het rusthuis van moordenaars ,verkrachters uit den vreemde Lopen hier zo maar los rond
  Ik ben nederlander maar voel me geen nederlander meer Dit land MIJN land heeft tevens ook mijn verdere leven onmogelijk gemaakt

  kinty rongen
  vader van de kinderen

Laat een reactie achter op A Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s