Hoge Raad vernietigt uitspraak hoven over rookverbod in horeca

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak (vrijspraak) van het hof.

De Hoge Raad is – anders dan het hof – van oordeel dat de wet voldoende duidelijk is en dat ook kleine cafebedrijven, ook cafes zonder personeel,  zich dienen te houden aan het rookverbod.

De uitspraak is ongunstig voor die cafebedrijven die dachten onder het rookverbod uit te kunnen komen.

De consequentie van de uitspraak van de Hoge Raad is dat het gerechtshof (Arnhem) zich opnieuw over de strafzaak moet buigen. In het uiteindelijke oordeel moet het hof dan rekening houden met de overwegingen van de Hoge Raad.

Het zal ook betekenen dat de controles die al maanden stilliggen naar alle waarschijnlijkheid zullen worden hervat. De Stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer heeft inmiddels aangekondigd de strijd tegen het rookverbod voort te zullen zetten.

Ook vanuit cafe De Kachel in Groningen – dat speciaal voor de uitspraak vervroegd was geopend – is met grote teleurstelling gereageerd. De eigenaren vrezen  te moeten sluiten als de asbak definitief de prullenbak in moet.

>> de uitspraak van de Hoge Raad

.

De eigenaren van cafe De Kachel in Groningen wordt verweten dat zij als beheerders van een klein cafe niet hebben voldaan aan de verplichtingen een rookvrije werkplek te realiseren. Er mocht in De Kachel gewoon worden gerookt.

De rechtbank in Groningen veroordeelde de eigenaren tot een geldboete van 1200 euro en een maand voorwaardelijke sluiting.
In hoger beroep volgde echter vrijspraak.

Tussendoor speelde een soortgelijke kwestie in Breda, in cafe Victoria.
Ook daar werden de regels volgens justitie overtreden.
De rechtbank in Breda was het daar niet mee eens en ook in hoger beroep werd Victoria vrijgesproken.

In beide zaken stapte het openbaar ministerie naar de Hoge Raad.

De kwestie bij de Hoge Raad is niet of er nou wel of niet in het kleine cafe mag worden gerookt.
In cassatie gaat het om de vraag of  art. 3 van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten een toereikende grondslag in de Tabakswet heeft en daarmee geldig is.
De Hoge Raad heeft die vraag nu met ja beantwoord.

rob zijlstra

>> rookproces 1 [dvhn achtergrond]– pdf
>> rookproces 2 [dvhn achtergrond]- pdf

>> eerdere blogs: rechtbankverslag (februari 2009) – zitting bij hof (juni 2009)