Rapper Rel (2)

Het duurde al met al een seconde of tien, twaalf.
Dan zou je denken dat de harde feiten na maanden van politie-onderzoek en na een ruim vijf uur durende strafzaak op tafel liggen.
Dat dan duidelijk is wat er precies is gebeurd.

Maar dat is niet zo.

Op 9 november vorig jaar werd in de hal van een flatwoning in Hoogezand de 26-jarige Farrel Provence (alias Rapper Rel) uit Amsterdam neergeschoten.
Zijn eveneens gewonde vrienden brengen hem naar een ziekenhuis in zijn woonplaats.
Ze zeggen dat ze de gewonde man langs de kant van de weg hebben gevonden.
In het ziekenhuis sterft Farrel Provence.
Hadden zijn vrienden hem naar een ziekenhuis in Groningen gebracht, dan zou hij het zeer waarschijnlijk hebben overleefd.
Dat zeiden de artsen.

De schutter is Jason B. (27) uit Hoogezand.
De officier van justitie eiste donderdag 18 jaar gevangenisstraf wegens moord, drie pogingen daartoe en een diefstal met geweld.

Aan de schietpartij is iets vooraf gegaan.
De grote vraag: wat?

Een beroving in Foxhol, zeggen de vrienden van Farrel die in de benen werden getroffen.
Een mislukt plan, zegt Jason B.

Jason B. zou met anderen op 7 november in Foxhol CM hebben beroofd.
Daarbij is geschoten: op de plek van de beroving is een kogelhuls gevonden.
En de onbeheerde huurauto van JM.
En de mobiele telefoon van CM.

Jason B. ontkent.
Zegt dat hij met die beroving niets te maken heeft.
Hij was thuis en bezig zijn leven op de rails te krijgen.
Hij kent CM wel.
Die had hem vaak gevraagd partner in de drugscrime te worden.
Maar Jason doet die dingen niet (meer), zegt hij tegen de rechters.
Hij wil liever lassen.

Jason B. rept van een mislukt plan.
Ze zouden hem erin hebben willen luizen.
CM en vrienden zouden een partij drugs van mannen op Curaçao achterover hebben gedrukt.
Om de verdwenen partij te kunnen verantwoorden, moest een ripdeal in scène worden gezet.
Jason B. zou daarvoor worden geofferd.
Of ontvoerd. En de schuld krijgen.

Op 9 november, rond twee uur in de nacht, staan er vier mannen voor de deur van Jason’s flatwoning.
Met bedekte gezichten, twee vuurwapens en een honkbalknuppel van 45 centimeter lang.
Ze bellen aan.
Jason B. wordt wakker, ziet CM staan en doet in onderbroek de deur open.

De vier mannen denderen (‘brammm‘) naar binnen en beginnen direct te slaan en te schoppen.
Jason B. valt op de grond, zo ook een vuurwapen van een van de belagers.
Hij weet het pistool, een Duits politiewapen, te pakken en schiet in paniek.
Het duurt al met al tien, twaalf seconden.
Hij zegt: ‘Ik ben nog nooit zo bang geweest.’

Na het geschiet rent hij – in onderbroek – naar een kennis, twee straten verderop.
Daar belt hij 112.
Zegt dat er een schietpartij is geweest en dat hij denkt zeker een persoon te hebben geraakt.
De politie arriveert en Jason B. wordt gearresteerd.

Pas later komt de politie aan de weet dat Farrel Provence het slachtoffer is.
Bij het ziekenhuis in Amsterdam had iemand het kenteken genoteerd van de auto waarmee de zwaargewonde rapper werd afgeleverd.
Het kenteken leidt de politie naar JM en diens vrienden.

De officier van justitie geeft in haar requisitoir toe dat er veel onduidelijkheden zijn over wat er precies is gebeurd.
Desondanks schetst ze een verhaal dat door moet gaan voor de waarheid.
Daarbij zegt ze opvallend vaak: ‘Ik denk dat…’

De officier van justitie denkt dat CM de waarheid spreekt omdat hij erg geëmotioneerd was toen hij door de politie werd gehoord. Die emoties waren echt, denkt ze, omdat ze denkt dat CM geen groot acteur is.

Er zijn twee politie-informanten die tegenstrijdige informatie hebben verstrekt.
Een van hen zegt dat die beroving in Foxhol is verzonnen door CM en vrienden.
De officier van justitie zegt dat beide verhalen niet tegelijk waar kunnen zijn.
Dat ze dus moet kiezen.
Daarbij denkt ze dat de informant die zegt dat de beroving verzonnen is, niet de waarheid spreekt.

De kogelhuls die in Foxhol is gevonden, is afgevuurd met hetzelfde wapen waarmee Farrel Provence is neergeschoten.
En omdat ze denkt dat Jason B. dat heeft gedaan in Foxhol, omdat CM dat zegt, denkt ze ook dat hij de eigenaar is van het wapen.
Dat hij het wapen in de hand had, toen de mannen bij hem aanbelden.
In zijn hand, omdat hij slechts een onderbroek droeg, dus waar anders.

Ook was hij, vanwege die beroving, bedacht op represailles, denkt de officier.
Als je dan in die omstandigheid gewapend de deur opendoet en vervolgens schiet, schiet je met voorbedachten rade.
Hij had immers ook weg kunnen gaan, kunnen vluchten.
Door in plaats daarvan de deur te openen, zoek je bewust de confrontatie.

En dat die mannen hun gezichten hadden bedekt, kan niet waar zijn.
Er zijn immers, zegt de officier, geen bivakmutsen gevonden.
En ook geen machinegeweer waarover Jason B. rept.
De honkbalknuppel klopt wel, maar dat was maar een klein knuppeltje.

Ze denkt niet dat CM een vuurwapen had. Ze denkt dat omdat in het dossier daar geen aanwijzingen voor zijn te vinden.

Dat Jason B. zich die nacht door die vier mannen aan de deur bedreigd voelde, kan de officier van justitie zich wel enigszins indenken.
Maar hier geldt: eigen schuld.
Had hij maar niemand moeten beroven in Foxhol.

Kortom: niks noodweer (zelfverdediging), maar moord (Farrel), drie maal een poging tot moord daar twee belagers in de benen werden getroffen en de derde door een afgeketste kogel werd geraakt en een diefstal met geweld (Foxhol).

De officier van justitie denkt niet dat het waar is dat de belagers elk 5.000 euro hebben ontvangen om Jason B. te grazen te nemen.
Zoiets wordt wel gesmoesd.
Ook wordt gezegd dat ze zelfs het geld uit de broekzak van Farrel hebben gehaald toen ze hem afleverden in Amsterdam. Dat ze daar later onenigheid over kregen, omdat iemand vond dat dit geld aan de familie van Farrel toebehoorde.
Dat dat eerlijker zou zijn nu hij dood is.

De officier van justitie denkt dat Jason B. het willens en wetens heeft gedaan omdat hij het al eens eerder heeft gedaan, toen weliswaar ging het om een poging tot doodslag, maar wel ook met een wapen.
Dus.

Jason B. zegt dat ze liegen, allemaal.
Dat hij bezig was zijn leven op de rails te krijgen en dat er toen plotseling mannen voor zijn deur stonden die hem ineens ‘brammm‘ in zijn eigen woning begonnen af te tuigen.
Dat hij, zo bang, geen andere mogelijkheid had dan te schieten.
Jason B. zegt dat ze allemaal liegen omdat ze met het vertellen van de waarheid en over de drugs zichzelf in de problemen brengen.
Daarom.

Ik denk er het mijne van.

Donderdag hoorde ik een andere officier van justitie in een andere zaak in dezelfde zittingszaal zeggen dat hij wel het vermoeden heeft dat twee drugsdealers een wapen hadden, maar dat hij het niet kan bewijzen.
Dus vrijspraak.
Omdat vermoedens in de rechtszaal niet mogen tellen.

Ik denk dat de rechters – die moeten oordelen op basis van feiten – over twee weken geen uitspraak zullen doen.
Ik denk dat de rechters zullen zeggen dat ze zich onvoldoende voelen geïnformeerd om tot een gewogen oordeel te kunnen komen.
Dat ze de zaak terugverwijzen en justitie zullen opdragen nader onderzoek te doen.
Dat denk ik.

Rob Zijlstra

>> het verslag van een eerdere zitting in deze zaak

.
UPDATE – 9 september 2010 – uitspraak
Jason B. heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag en poging tot doodslag meermalen gepleegd. Maar hij kan een beroep doen op noodweer-exces en wordt daarom ontslagen van alle rechtsvervolging. Van de afpersing in Foxhol is hij vrijgesproken, omdat er te veel twijfels zijn over de toedracht en de betrokkenheid van B. De rechtbank stelt dat de verklaringen zoals B. die heeft afgelegd waar kunnen zijn. De verklaringen van  de ‘slachtoffers’ noemt de rechtbank onbetrouwbaar. Het openbaar ministerie gaat in hoger beroep.

>> noodweer-exces

HET VONNNIS

.

UPDATE – 10 januari 2011 – hoger beroep
Het openbaar ministerie heeft het aangekondigde hoger beroep in deze zaak ingetrokken. Dat betekent dat justitie zich neerlegt bij het vonnis van de rechtbank. Betekent ook dat Jason B. hiermee definitief vrij man is en dat er geen nieuw srafproces volgt bij het gerechtshof. Justitie heeft dit besloten na – zoals dat dan heet – bestudering van het vonnis.

18 gedachtes over “Rapper Rel (2)

 1. weetje wat ik niet begrijp dat de overvallers die overduidelijk met de drugseane te maken hebben (want ik ken ze namelijk ) nog steeds vrij rondlopen terwijl ze op straat wel hele stoere praatjes rondvertellen. ik denk dat deze hele zaak nog een staartje gaat krijgen 😉

 2. @Janine,

  De overvallers – al dan niet – zijn op de een of andere manier ook nog verdachte. Justitie moet nog een besluit nemen over de vervolging. Wat hen eventueel wordt verweten, is onduidelijk.

  rob z.

 3. dus wat ik hier uit begrijp is dat justitie na 9 maanden nog eens een besluit moet nemen over de vervolging? en wat hen evenrueel wordt verweten, is onduidelijk????? ik denk dat het zo duidelijk als wat is!! ik vind dit onbegrijpelijk. maar ik denk maar zo al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel! J keep ya head up!

 4. Quote:

  “Dat Jason B. zich die nacht door die vier mannen aan de deur bedreigd voelde, kan de officier van justitie zich wel enigszins indenken.
  Maar hier geldt: eigen schuld.
  Had hij maar niemand moeten beroven in Foxhol.”

  einde quote

  Als dit letterlijk zo gezegd is vind ik dit een hele vreemde stellingname voor een officier van justitie.

  Eigenlijk geeft ze met de laatste twee zinnen aan dat zij er begrip voor heeft -en het eigenlijk helemaal niet afkeurt- dat een knokploeg na de -eventuele- beroving door de beroofde werd ingezet, in plaats van aangifte bij de politie te doen zoals dat volgens de wet hoort.

  Die stelt dan een onderzoek in naar strafbare feiten, rapporteert aan het OM, dat eventueel tot vervolging overgaat en de zaak dan aan de rechter voorlegt.
  De staat heeft hierin het monopolie wat betreft opsporingsbevoegdheden en gewelds- en dwangmiddelen.

  Een Officier van justitie – een wetshandhaver!- zou juist ten strengste af moeten keuren dat burgers eigen rechter gaan spelen.

  Als de -eventueel- beroofde gewoon aangifte had gedaan en de zaak aan de politie had overgelaten dan had men die huls op de plaats delict ook wel gevonden. Dan had de politie de zaak verder af kunnen handelen op een proffessionele manier door bijv. een arrestatieteam in te zetten.
  Dat had dan hoogstwaarschijnlijk een dode en drie gewonden gescheeld.

 5. Wat ik niet snap is dat er zoveel naar jason b gekeken wordt en zo weinig naar de overvallers. Terwijl 5 verhalen tegen 1 verhaal klinkt altijd geloofwaardiger. Maar dat betekend niet dat het ook altijd zo is.Als Jason B in bezit van het wapen zou zijn en daadwerkelijk met een wapen van zichzelf heeft geschoten zou hij dan echt de politie naderhand opbellen? Dat zou niet logisch zijn. Wel wanneer het een wapen van de overvallers is. En hoe kan het dat Jason B hier wel voor gestrafd wordt maar de overvallers niet? Waarom zitten hun niet vast? Terwijl er zoveel bewijs ook is dat hun met slechte zaken bezig zijn. Waarom wordt daar zo weinig moeite ingestoken?

  Ik vind zelf dat ze iemand niet zo lang vast kunnen houden en dan na 9 maanden misschien nog een verlenging geven, omdat ze het niet weten. Dat is toch gewoon schandalig op deze manier zijn we straks werkelijk nog 18 jaar verder. En dat ze dan met een conclussie komen. Waarom een informant verhoren om daarna toch te vertellen dat het niet waar is .Dan wist je van tevoren al dat je dta evrhaal niet zou geloven omdat het niks bewees en alleen maar woorden zijn. Wat heeft het nut allemaal van deze zaak als het toch allemaal met vooroordelen te maken heeft. Had Jason B eerst zelf gewond moeten zijn of neergeschoten moeten worden voordat ze het wel hadden geloofd? Had hij zichzelf dan maar niet moeten verdedigen omdat hij dan geen 9 maanden lang onschuldig de zelf in had gehoeven??

 6. Ik denk dat de rechters – die moeten oordelen op basis van feiten – over twee weken geen uitspraak zullen doen.
  Ik denk dat de rechters zullen zeggen dat ze zich onvoldoende voelen geïnformeerd om tot een gewogen oordeel te kunnen komen.
  Dat ze de zaak terugverwijzen en justitie zullen opdragen nader onderzoek te doen.
  Dat denk ik.

  Als dit waar is dan denk ik dat de officier van justitie haar onstslag beter kan indienen.

  Daarbij zegt ze opvallend vaak: ‘Ik denk dat…??????

  dus ze denkt dat ???? ze weet niet zeker en van daaruit stelt ze een eis van 18 jaar BELACHELIJK !!!

  Als dat zo is moeten ze j onmidelijk vrijlaten en de officier eens flink onder de loep nemen want kom op we leven in 2010 want ik vond haar arugument wat zij uitsprak in rtv noord ookal zo zwak dan had hij de deur maar niet open moeten doen??? of weg moeten vluchten via de achterdeur? net of dat zo makkelijk gaat als er 5 man sterk om je heen staan ja dan ren je makkelijk weg ???????

  ik zet zo mijn vraagtekens bij deze officier van justitie want zulke slechte argumenten heb ik nog nooit gehoord uit de mond van een officier van justitie !!!!!

 7. Hoezo worden die overvallers die Farrell lieten doodbloeden niet vervolgd voor dood door schuld? Dat is immers bewezen. Als ze hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis hadden gebracht, had hij nog geleefd.

  En die OvJ heeft volgens mij niet begrepen waar rechercheren voor dient. Namelijk om vermoedens te bevestigen of te ontkrachten. Omdat we in Nederland niemand willen veroordelen of vrijspreken op basis van vermoedens.
  Prutser.

 8. ik vind dat het tijd voor dat ze de naam van deze ovj bekend gaan maken zodat ze van mij part op de zwarte lijst van ovj kan worden geplaats want dit is gewoon obegrijpelijk

 9. deze o V j hield zichn iet bezig met de waarheidsbevindingen, maar dacht alleen maar hoe krijgen we jason zolang mogelijk achter de trallies. Terwijl de echte moordenaars die rell zijn dood op hun geweten heeft nu vrijuit gaan!!!!!

 10. en als het wapen van jason was zoals de officier zegt en hij had alleen een onderbroek aan had hij het dus in ze handen toen hij de deur open deed ???? en dat zagen c en zijn handlangers niet???????? wat een lariekoek!!!!! en daarna belde hij zelf de politie en overhandigde het wapen ????en in zon broodje lariekoek gelooft de ovj echt hoe meer ik er overnadenk hoe kwader het me maakt er is iemand overleden en de echte daders gaan vrijuit. en dat er iemand die zelf de politie belt niet wordt geloofd maar omdat iemand een potje loopt te janken en loopt te liegen wordt hij wel geloofd ik vind het een schande echt een schande 18 jaar dat kreeg volkert van der G . dus je mag jezelf niet meer verdedigen in nederland je moet je maar in je eigen huis laten aftuigen door 4 of 5 man?????

  FREE JASON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. wat ik niet begrijp is dat een kogel is afgeschoten in foxhol die dag voor de schietpartij.. maar dat niemand TOEVALLIG iets heeft gehoord.. en de OVJ zei zelf dat die woningen zo dicht op mekaar staan, dat iemand dat wel had moeten horen.. en niemand heeft de politie die dag gebeld omdat er geschoten zou zijn in foxhol!!!! Beetje ongeloofwaardig he CLIFF!!!! ondanks dat er tog één huls is gevonden!!
  Maar er was tog vaker geschoten.. waar zijn die hulsen dan.. heel ONGELOOFWAARDIG!! WIE IS HIER NOU DE MOORDERNAAR.. ik zou ook huilen voor de politie en me eigen er uit proberen te redden als ik weet dat ik de dood op me geweten hebt.. en wat voor vriend ben je om een kammeraad ben je om je vriend bij het ziekenhuis achter te laten en dan te zeggen dat je hem bij de kant van de weg heb gevonden, je hebt toch niks verkeerds gedaan??? waarom lieg je dan en vlucht je voor politie?????? maar de ovj die ziet het niet die is net zo schuldig als HEM!!!!!!! ovj zet liever 1 vast en 4 criminelen rondlopen..

  FREE JASON.. FREE JASON..!!!!!!!!!!

 12. KL je doet je naam eer aan, want je begrijpt er inderdaad geen kl…. van. Deze uitspraak is niet jammer, maar het recht dat zegeviert! Jason heeft zich verdedigd tegen een agressieve overmacht (5 tegen 1, echte mannen en zo) en was ook nog eens zo netjes om alleen op de benen te schieten en gelijk naar de politie te gaan.
  Zijn “vriendjes” hebben hem laten doodbloeden, Jason heeft namelijk helemaal geen dodelijke kogel afgevuurd. zelfs met afketsen was het niet dodelijk. Maar als je uren wacht met naar het ziekenhuis gaan, wordt het wel dodelijk ja.
  KL verdiep je eerst eens in een zaak voor je je mening geeft.

 13. Pingback: Gastblogger: Mathieu van Linde « ZITTINGSZAAL 14

 14. Pingback: Loopschoenen « ZITTINGSZAAL 14

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s