Op de website van Virol Recycling Groep lees ik dat dit bedrijf in Scheemda is genomineerd door een jury voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen.
Virol, staat er, verzorgt al meer dan 40 jaar het inzamelen, afvoeren en verwerken van allerlei soorten afval, met name papier, metaal en kunststoffen.

Op 9 februari wordt de winnaar van Oost-Groningen bekendgemaakt.
Dat is al over twee dagen.

De naam van het bedrijf spookt sinds vanmiddag door mijn hoofd.
Niet vanwege de nominatie, maar als gevolg van een opmerking van de voorzitter van de strafkamer, vanmiddag in de rechtbank van Groningen.
De naam van dit bedrijf valt wel eens vaker in zittingszaal 14.

Maandag stond een jongeman terecht die niet alleen werd verdacht van een serie brandstichtingen, maar zich ook moest verantwoorden voor tientallen diefstallen en inbraken.
Opgeteld vijftig misdrijven, wat niet alleen voor een 21-jarige veel is, maar sowieso.

Hij pikte bijvoorbeeld een compressor ter waarde van 8.000 euro.
En die verkocht hij dan voor 30 euro.
Alles voor het geld.

Dezelfde jongeman pikte ook aanhangwagentjes.
Of hij huurde die gewoon.
De aanhangwagentjes nam hij dan mee naar huis waar hij die bakken in grote stukken flexte.
De stukken metaal bracht hij, in ruil voor geld, naar de metaalboer.
Naar Virol, mede genomineerd in verband met maatschappelijke betrokkenheid.

Dit is behoorlijk suggestief.

Maar de rechter zei dan wel vroeg tegen dan wel aan de verdachte, doelend op het flexen van aanhangwagentjes: ‘Wat is dat nou voor belachelijks?’
De verdachte: ‘Ghm, joa, weetnie.’
Rechter zei: ‘Bij Virol waren ze zeker wel blij met u? U kwam daar zo vaak.’
Verdachte: ‘Ja.’

Rechter: ‘Tja, je kunt natuurlijk ook vraagtekens plaatsen bij de handelswijze van zo’n bedrijf.’
Verdachte, mompelend: ‘Ja, dat wel.’

Op de website staat: Virol is trots op haar nominatie.
Dat geloof ik graag.
De mannen en vrouwen van Virol zullen dan ook wel niet zo heel blij zijn met zo’n losse opmerking van een van de rechters van de rechtbank in Groningen.
Temeer ook: uitgerekend net nu.

Maar het werd wel eventjes in het openbaar gezegd.
En alleen dat al is, hoe dan ook, een feit.
Suggestief of niet.

Rob Zijlstra

>> het rechtbankverslag van de genoemde – bijzondere – zitting

UPDATE – 7 februari 2012 – reactie Virol

Virol gebeld.

Kan iemand met kwade bedoelingen makkelijk  bij julie terecht?

Woordvoerster Marjory Simonides van Virol zegt: ‘We hebben een protocol, we doen een NAW-check. Wij vragen om naam, adres en woonplaats. Die gegevens worden geregistreerd. Maar wij vragen niet om een legitimatie.’

Simonudes zegt dat metaaldiefstallen momenteel een hot item is in de branche. En dat  Hans Koning van de Metaal Recycling Federatie (MRF) in Den Haag meer weet.

Hans Koning vanuit Den Haag: ‘Wij hebben als branche-organisatie samen met minister Opstelten en ook het Korps Landelijek Politiediensten (KLPD) vorig jaar tien actiepunten opgesteld om metaaldiefstallen tegen te gaan. Een van de acties in de invoering van een legitimatieplicht. De intentie was om die plicht eind dit jaar in te voeren. Maar naar aanleiding van een aantal opmerkelijke en recente metaaldiefstallen – zoals het bronzen beeld van Simon Carmiggelt en zijn vrouw Tiny – is zoveel beroering ontstaan, dat de legitimatieplicht versneld zou moeten worden ingevoerd.’

Volgens Koning is de  legitimatieplicht een van de manieren om drempels op te werpen: ‘Het werkt preventief.’