Project X Haren (2)

rechtbank groningen, vanochtend bij aanvang politierechterzitting Project XHaren

Rechtbank Groningen, vanochtend bij aanvang van de zitting politierechter ProjectX Haren

De politierechter behandelde vandaag 12 zaken tegen evenzoveel verdachten die in september betrokken zouden zijn bij de rellen in Haren (Project X).

Negen jonge mannen werden veroordeeld.

Het onderstaande verslag is opgetekend vanuit de rechtszaal en is tijdens de zitting  voortdurend bijgewerkt.

Een eerder liveblog rond Project X Haren publiceerde ik op 30 november: zie hier

De belangstelling voor de strafzaken was uiterst minimaal: er was één inwoonster van Haren aanwezig. Is dat raar?

.

.

09.05 uur
Sipko L., 19 jaar uit Sneek
MBO-opleiding sociaal cultureel werk
openlijk geweld: gooien van kiezelstenen naar de Mobiele Eenheid.
“Voordat ik het wist gooide ik, daar zat geen zware gedachte achter. Spijt van dat ik er een onderdeel van ben geweest. Ik zou het verschrikkelijk vinden als het bij mij in de straat zou gebeuren.”

Rechter: “Ik heb begrepen dat u graag bij de politie wilt.”
Sipko: “Ja, nog steeds.”
Rechter: ‘Ik zal dan maar de brenger zijn van de slechte boodschap. Dat kunt u nu wel vergeten.”

eis werkstraf van 60 uur + storten van 500 euro in schadefonds (bij niet betalen: geldboete van 600 euro)
vonnis: conform de eis

.

09.20 uur
Joran T. , 18 jaar uit Gieten
MBO-opleiding sport en beweging
openlijk geweld: gooien van flessen, een fiets en stokken naar politie, auto omgooien, opruiing.
“Ik heb er eigenlijk niets over te zeggen. Klopt denk ik wel, ik weet het niet zo goed meer. Is al lang geleden. Ik had niet de intentie om de auto om te gooien. Ik stond daar wel. Ik heb ook wel een flesje gegooid. En een fiets. Iemand gooide de fiets en ik gooide die door. Spanning zoeken. Sensatie.”

Officier van justitie: “De beelden spreken voor zich. In combinatie met uw verklaring is er voldoende bewijs. Geen bewijs voor opruiing  Opruiing middels gebaren is niet strafbaar gesteld. Wel fors geweld tegen hulpverleners. Dat leidt tot dubbele strafeisen.”

eis werkstraf van 120 uur + storten van 500 euro in schadefonds (bij niet betalen: geldboete van 600 euro)
vonnis: Vrijspraak voor opruiing. Dat is alleen strafbaar als het mondeling gebeurt of met afbeeldingen. Wel bewezen het openlijk geweld. U bent fors over de schreef gegaan. Gevangenisstraf zou kunnen. Maar u bent nog jong en ik hoop dat u uw les heeft geleerd. Ik leg op een werkstraf van 120 uur en de storting van 500 euro in het schadefonds. Conform de eis dus.”

.
09.48 uur
Sjoerd S., 20 jaar uit Groningen
HBO-student bestuurskunde 
openlijk geweld: gooien van flessen en bierblikken naar de politie
‘Klopt. Ik begrijp het wel. Geen tien blikjes, waarschijnlijk een stuk of vijf. De meesten waren zo goed als leeg. Ik heb mezelf gemeld nadat mijn foto was getoond bij Opsporing Verzocht. Ik was met twee vrienden naar Haren gegaan uit nieuwsgierigheid. Oproep van de burgemeester dat er geen feest was, werkte averechts. Bij mij wel tenminste. Alcohol speelde ook een rol. Ik was aangeschoten. Ik schaam me er voor wat ik gedaan heb.’

Rechter: ‘Als u bij de overheid wilt werken heeft u een verklaring van goed gedrag nodig. Met een veroordeling voor een misdrijf wordt dat wel heel moeilijk.’
Sjoerd: ‘Ja, heel vervelend.’

Officier van justitie: ‘Anderen gooiden en daarom ging hij ook gooien. Onbegrijpelijk. Ervaren ME’ers zeiden dat ze zoiets, zo extreem, nog niet eerder hadden meegemaakt.’

eis werkstraf van 60 uur + storten van 500 euro in schadefonds (bij niet betalen: geldboete van 600 euro)

Advocaat: ‘Verdachte heeft zichzelf gemeld en is first offender. Dus een deel van de werkstraf zou voorwaardelijk opgelegd moeten worden.”
Sjoerd: ‘Storting in schadefonds vind ik buiten alle proporties gezien wat ik heb gedaan.’

vonnis  ‘U heeft meegedaan. Ik vind het jammer wat u zegt over de schade. U moet ook uw bijdrage leveren. U krijgt 60 uur werkstraf en de storting van 500 euro.’

.

10.25 uur
Rubben A., 20 jaar uit Tolbert
opleiding beveiliger Noorderpoortcollege
openlijk geweld: gooien van bierflessen in de richting van de Mobiele Eenheid en politie.
‘Klopt, maar niet vaker dan drie keer. Een een lat. Ik kwam er voor het feestje, gezellig met muziek, biertje drinken. Sfeer sloeg om. In eerste instantie kijk je toe. Maar dan ga je er in mee. Dom inderdaad. Hoe vaak moet ik dat zeggen. Na een tijdje ben ik gewoon weggegaan. Ik had toen zoiets van, dit gaat te ver. Ik heb mezelf gemeld, ik stond met foto nummer 356 op de lijst van Opsporing Verzocht. Ik had het rond die tijd wel een beetje moeilijk. Ik wil het niet goed praten, maar ik zat niet lekker in mijn vel.’

Officier van justitie: ‘Wettig en overtuigend bewezen. Relatief licht vergrijp, maar u was wel onderdeel van extreem geweld. Gooien van een blikje of een lat kan niet los worden gezien van het geheel. Een strafblad werkt niet mee als je beveiliger wilt worden. Had u zich eerder moeten bedenken.’

eis: werkstraf van 60 uur + storten van 500 euro in schadefonds (bij niet betalen: geldboete van 600 euro).
vonnis:’U bent strafbaar. U heeft zich laten meeslepen, is geen excuus. De ernst van wat u heeft gedaan, mag niet onderschat worden. 60 Uur en de storting van 500 euro. Conform de eis.’

..

11.00 uur
verdachte P.V. (21) uit Groningen is niet verschenen.

.

11.40 uur
Marius F., 20 jaar uit Bolsward
volgt taxi-opleiding (net gezakt)
openlijk geweld: blikken bier gooien naar politie en het stelen van sigaretten bij Albert Heijn.
‘Klopt. In ben met auto naar Haren gegaan. Ik had wel zin in een feestje. Ik kwam aan bij de C1000, bij de kerk. Het was toen nog vrij rustig, later een grote chaos. Iemand begon ruzie te zoeken met de politie en toen, ja… zodoende. Ik heb lege blikjes naar de Mobiele Eenheid gegooid, maar ik heb ze niet geraakt.’

Rechter: ‘Leg nou eens uit waarom?’
Marius: ‘Adrenaline. Ik werd meegesleurd, denk ik. Door de groep. De spanning van het moment.’
Rechter: ‘U bent ook in de Albert Heijn geweest.’
Marius: ‘Zelfde verhaal. Ik heb een pakje sigaretten meegenomen.’
Rechter: ‘Dat is wel weer een stap die verder gaat. Wat denkt u dan op zo’n moment.’
Marius: ‘Ik dacht een pakje sigaretten mist niemand. En zulke grote bedrijven zijn verzekerd toch? ‘
Rechter: ‘Er is wel voor meer dan 16.000 euro schade aangericht. Dat wil Albert Heijn ook op u verhalen.’
Marius: ‘Ja…’

Officier van justitie: ‘Openlijk geweldpleging bewezen, diefstal sigaretten ook. Er zijn beelden waarop is te zien dat hij een pakje sigaretten pakt en naar buiten loopt via het raam. Volstrekt onacceptabel. De diefstal is plundering. U heeft eerder een werkstraf gehad bij de kinderrechter voor openlijk geweld. Daarom mag ik nu geen werkstraf meer eisen. De wet is daar heel streng in. ‘

eis: 2 maanden celstraf + storten van 500 euro in schadefonds (bij niet betalen: geldboete van 600 euro). Vordering Albert Heijn is te ingewikkeld en wijs ik af.

Advocaat: ‘We kunnen kort zijn over de feiten. Die kunnen bewezen worden. Ik kan de officier van justitie niet volgen in zijn eis van een gevangenisstraf. Bij de eerste veroordeling was hij minderjarig. Dat onderscheid moet gemaakt worden. Als de wet het  niet toestaat, kunt u een gevangenisstraf opleggen van een (1) dag, in combinatie met een werkstraf.’
Marius (laatste woord): ‘Ik ben geschokt door de eis. Ik ben stom bezig geweest, maar ik ben geen gevaar voor de samenleving en ik vind dat ik niet in de gevangenis hoor te zitten.’

vonnis: ‘Bewezenverklaring openlijk geweld. Diefstal sigaretten ook. U bent in het verleden gewaarschuwd toen u minderjarig was. Dat telt. U krijgt een (1) dag gevangenisstraf en 120 uur werkstraf. Daarnaast een storting van 500 euro n het schadefonds.’

.

12.35 uur
Kai M, 19 jaar uit Bronneger
?
openlijk geweld: gooien met harde spullen (blikken, stenen, fietsen) naar de politie en diefstal uit de Albert Heijn.
‘Klopt. Ik heb een keer een deksel gegooid. Spullen meegenomen uit de Albert Heijn? Daarvoor beroep ik mij op mijn zwijgrecht.’

Rechter: ‘Bent u de man in het streepjes-shirt?
Kai: ‘Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.’

[rechter besluit om de beschikbare beelden te bekijken]

> zaak wordt aangehouden (en op later tijdstip voortgezet).

.

13.15 uur
S.G., 19 jaar uit Groningen
openlijk geweld
zaak niet gevolgd
eis: werkstraf 80 uur en storting 500 euro in fonds
vonnis: conform

.

13.45 uur
Herman I., 20 jaar uit Groningen
werkzaam in de autohandel
openlijk geweld: afbreken verkeersbord, gooien met bierblikken naar de ME en omgooien winkelwagens
‘Klopt. Ik woon vlakbij, ik was nieuwsgierig. Was een feeststemming. Gezellig. Stemming sloeg een beetje om naar het tegenovergestelde. Toen heb ik mij mee laten sleuren. Puur uit nieuwsgierigheid ben ik blijven kijken. Ongelooflijk dom van mezelf. Ik werd op gegeven moment gebeld door de politie met de vraag of ik langs wilde komen. Ik heb toen keurig netjes meegewerkt.’

Officier van justitie: ‘Mee laten slepen? In 2008 bent ook veroordeeld wegens openlijk geweld.’
Herman: ‘In 2007. Ik ben sindsdien heel erg veranderd, bezig met een eigen bedrijf en zo.’
Officier van justitie: ‘Blijf het merkwaardig vinden.’
De gemeente Haren vordert 144 euro voor vernieling verkeers- en straatnaambord.

eis: ‘Drie maal openlijke geweldpleging, kan worden bewezen. Is ook strafbaar. Ik ga een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen, dus let goed op. U heeft een bijdrage geleverd aan het totaal. In januari 2008 bent u veroordeeld door de kinderrechter. U was een fors gewaarschuwd man. De ruimte om nog een werkstraf op te leggen is beperkt, 22 b lid 2 Wetboek van strafrecht. Er moet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd worden. Ik eis een storting van 500 euro in het schadefonds, een gevangenisstraf van 2 maanden en 144 euro betalen aan de gemeente Haren.’

Advocaat: ‘Hij is geen harde kern, geen hooligan, maar een meeloper. Hij ging niet naar Haren om te rellen. De eis is fors en staat niet in verhouding tot andere straffen. De meeste komen weg met een werkstraf. De eis is disproportioneel. Hij is al aantal jaren rustig. Als hij toch moet zitten, doe dan 1 dag. Hij werkt zeven dagen in de week keihard.’

vonnis: ‘De drie ten laste gelegde feiten acht ik bewezen. U heeft een wat prominentere rol gehad dan anderen. Op bent op meerdere tijdstippen en plekken actief geweest. Er moet ook een balans zijn ten opzichte van anderen. De bedoeling van de wet is dat niet meer taakstraf na taakstraf wordt opgelegd. Maar ik kijk ook naar uw leeftijd. De vorig keer is bijna vijf jaar geleden. Ik veroordeel u tot 1 dag celstraf en 120 uur werkstraf. U moet verder 144 euro betalen aan de gemeente Haren en u moet 500 euro storten in het schadefonds.’

.

14.25 uur
R.L., 20 jaar uit Groningen
niet verschenen, dagvaarding nietig.

.

14.40 uur
Hans E., 20 jaar uit Groningen
HBO-opleiding laborant
openlijk geweld: gooien van flessen en bierblikken naar de politie.
‘Ik heb een keer een fles gegooid en een keer een blik. Ik heb me later zelf gemeld. Ik voel met wel verantwoordelijk. Niet direct gemeld, maar toe ik de beelden zag schrok ik wel. Ik was herkenbaar in beeld. Ik schrok van hoe ik me heb gedragen. Ik heb me mee laten slepen. Ik had veel gedronken, maar dat zal iedereen wel zeggen.’

Rechter: ‘U hebt ook vuurwerk afgestoken.’
Hans: ‘Ja.’
Rechter: ‘U was wel heel actief bezig.’
Hans: ‘Maar niet gericht op een persoon.’
Officier van justitie: ‘U was ook bezig met een fietsenrek.’
Hans: ‘Ja…, maar niet om te gooien.’
Rechter: ‘Was u aangeschoten?’
Hans: ‘Nee, dronken.’

Officier van justitie: ‘U heeft meer gedaan dan u ten laste is gelegd. U maakte opruiende gebaren. Dat wordt u niet verweten, maar het speelt wel mee. Ambulances en brandweer konden hun werk niet doen. Daar heeft u aan bijgedragen. Er was geweld tegen de politie. Daarom zijn de eisen in deze zaken fors, dubbele strafeisen. U bent niet eerder veroordeeld.’

eis: 80 uur werkstraf en 500 euro storten in het schadefonds ten behoeve van Haren.
vonnis: 80 uur en storting, conform de eis.

.

Raoul A., 20 jaar uit Groningen
student sportopleiding
openlijk geweld: omgooien van winkelwagens, diefstal dan wel heling van sigaretten bij Albert Heijn.
‘Het klopt. Vrienden van mij kwamen bij mij en wilden naar Groningen, naar de Drie Gezusters. Hoorden we van Haren, gingen we daar heen. We dachten dat er artiesten zouden langskomen om er een leuke muzieksfeer neer te zetten. Op het voetbalveld. We hadden een feestje verwacht. Was ook nieuwsgierigheid.Het was geen sensatiezucht, we hadden zin om een feestje te bouwen. We waren tegen tien uur in Haren. We kwamen in een groep terecht, man of 2000. We liepen met de stroom mee. Was toen nog leuk. We zongen waar is het feestje… We hebben ook nog drank gekocht bij de slijterij. De Mitra. Ja, die was nog open. Bij Albert Heijn werden sigaretten dor de lucht gegooid. Heb ik twee pakjes van gepakt. Die heb ik onderweg verkocht. Later heb ik mijn ouders gebeld, gezegd het klopt niet wat hier gebeurt. Ik wilde weg, maar kon niet weg. Later zijn we wel weggekomen.’

Rechter: ‘Waarom deed u wat u deed?’
Raoul: ‘Combinatie van alcohol en joelende mensen, beetje meegaan, niet echt over nadenken. Armen in de lucht en zo. De sensatie om je heen. Later denk je wel, nee…’
Rechter: ‘Wanneer kwam dat besef?’
Raoul: ‘Toen ik mijn ouders ging bellen.’
Rechter: ‘Bij de politie vertelde u dat u het wel lekker vond mensen uit hun comfort-zone te halen.’
Rauol: ‘Nee, maar ik vond dat wel apart om te zien.’
Rechter: ‘Albert Heijn heeft een schadevordering ingediend van 16.000 euro.’
Rauol: ‘Oke.’

Officier van justitie: ‘Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen. Drank of sensatiegevoel of niet. Nu zit je hier met de consequenties. U zit hier ook voor het geweld van anderen, van de mensen om u heen, dat is de kern van openlijke geweldpleging. U heeft een flinke bijdrage geleverd.’

eis: 120 uur werkstraf (zo niet: 60 dagen zitten) en 500 euro storten in het schadefonds ten behoeve van de slachtoffers van Haren (zo niet: een geldboete van 60 euro). De vordering van Albert Heijn is te ingewikkeld voor behandeling in strafzaak.

Rauol (laatste woord): ‘Ik vind het een beetje veel.’

vonnis: ‘Ik zal het iets matigen: 80 uur en 500 euro storten in schadefonds.’

zitting gesloten: 15.25 uur

9 gedachtes over “Project X Haren (2)

    • @Henk, hoezo herkenbaar. Voornaam, woonplaats is te doen gebruikelijk. Bovendien zijn verdachten vooral heel herkenbaar op allerhande filmpjes op YouTube.

  1. En zo worden alle meelopers tot werkstraffen veroordeeld, terwijl de aanstichters vrijuit gaan. Het ging pas echt mis op het moment dat er hooligans arriveerden. hoe zit het trouwens met de mensen die het event aanmaakten. worden die nog vervolgd?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s