17 ovar 1De gemiddelde gevangenisstraf die wordt opgelegd door de meervoudig strafkamer van de rechtbank in Groningen was niet eerder zo laag. Was een strafzaak in 2011 nog goed voor gemiddeld bijna een jaar celstraf, dit jaar ligt de gemiddelde duur op nog geen vijf maanden.

Sinds 2011 is er sprake van een gestage afname.

Het gaat om statistische gegevens. Het is even verleidelijk als gevaarlijk om op basis daarvan conclusies te trekken. Er ligt nog een strafeis van 30 jaar cel waarover de rechtbank zich nog moet uitspreken. Zou de rechtbank dat vandaag doen, dan neemt het gemiddelde van nog geen vijf maanden toe tot bijna 9 maanden celstraf per zaak.

Wat een conclusie zou kunnen zijn is dat er momenteel vooral strafzaken aan de rechtbank worden voorgelegd van geringe ernst.

Wat ook opvalt is dat de strafeisen van het Openbaar Ministerie in relatie tot de vonnissen: in slechts 5 procent van alle zaken legt de rechtbank een hogere straf op dan de eis. Dat is wel eens hoger geweest. In 76 procent wordt een lagere straf opgelegd dan het strafvoorstel van de officier van justitie.

Mijn conclusie: er worden minder ernstige zaken aan de rechtbank voorgelegd dan in voorgaande jaren waarbij de rechters die minder ernstige zaken ook nog eens milder beoordelen dan het Openbaar Ministerie dat doet.

Meer cijfers uit zittingszaal 14 die zich lenen voor gevaarlijke conclusies staan op mijn bijgewerkte data-pagina.

Straffeloosheid in het Eemsmondgebied?

Rob Zijlstra

→ data