| GEZOCHT

Ik ben op zoek naar mensen die te maken hebben (gehad) met de zogenoemde pluk-ze wetgeving en daarover willen vertellen. Dat kan uiteraard zonder vermelding van je naam of gegevens die herleidbaar zijn.

De reden is dat ik werk aan een achtergrondverhaal over het ontnemen van geld dat met criminaliteit is of zou zijn verdiend. In de dagelijkse praktijk van de rechtszaal zie ik – met name in hennepzaken – dat er door het Openbaar Ministerie forse ontnemingsvorderingen  worden ingediend die ook door rechters worden toegewezen. Vaak heb ik niet het idee dat het gevorderde geld – variërend van tienduizenden euro’s tot honderdduizenden euro’s – ook echt is verdiend. Desondanks moet er wel worden betaald.

Wie denkt te kunnen bijdragen aan een zinnig verhaal over dit fenomeen vraag ik om contact met mij op te nemen. Dat is uiteraard onder alle omstandigheden vertrouwelijk. Bronbescherming is mij heilig.

email rob zijlstra – beveiligd