Fuzzy networks

Darbuka 3

Strafrechtadvocaat Sonny Jansen: ‘Het Openbaar Ministerie werpt stof op, roept rook, en zegt nou dan zal er ook wel vuur wezen.’
Verdachte Gibran (33) had iets anders bedacht om de rechters weg te houden bij de waarheid van de officier van justitie.
Hij deelde – nog nooit meegemaakt – in de rechtszaal kranten uit – Dagblad van het Noorden – om de rechters kennis te laten nemen van De Rechter, de strip op de achterpagina.

Stripman belt en zegt: ‘Ik heb het druk. Ik sta bij de autodealer.’
Hij belandt in de gevangenis.
Zijn telefoon werd afgetapt.
In het strafdossier is komen te staan: ‘Ik heb drugs. Ik sta bij de auto van de dealer.’
Tot zover de strip.

Gibran tegen de rechters: ‘Met alle respect, maar deze plaatjes tonen exact aan wat er hier, in dit proces, aan de hand is.’

Ook in deze zaak zijn telefoongesprekken afgeluisterd.
Hoofdverdachte Rian (28) zegt een keer: ‘Ik heb nieuwe schoenen nodig.’
De rechters willen wel eens weten wat hij daar nou mee bedoelde.
Is het lijdend voorwerp versluierd taalgebruik, om de politie te misleiden, misschien?
Rian: ‘Nee, ik bedoelde nieuwe schoenen, die had ik nodig.’

Rian zit al een jaar in de gevangenis.
Tot woensdagmiddag werd hij gezien als de grote leider van een criminele organisatie die de maatschappij ontwrichtte door in Groningen en Friesland hennepkwekerijen te exploiteren.
Halverwege het proces degradeert de officier van justitie hem van leider tot een ordinair bendelid.
Om niet veel later vijf jaar gevangenisstraf tegen hem te eisen.

De strafzaak rond het hennepgeboefte duurde welgeteld 25 uur, verdeeld over drie dagen.
Het dossier omvat zeker dertig ordners, of nog wel meer.
De politie heeft er een potje van gemaakt, zongen de raadslieden in koor.
’s Lands meest strijdbare strafrechtadvocaat Jan Boone, al 39 jaar actief, zei het ietwat fijner: ‘Knoeiwerk van het allerergste soort!’

Er werden drie rechercheurs als getuigen gehoord.
Twee van hen hadden het zicht- en hoorbaar moeilijk met de ondervraging.
Een van de agenten, zeiden de advocaten, had vals geprobeerd verdachten uit de tent te lokken door vermoedens als feiten te presenteren.
Nog erger: vermoedens als feiten op te schrijven in dat dikke dossier.
Boone: ‘Als de politie liegt, is de rechtstaat in het geding.’

Tijdens de ondervraging werd ook duidelijk dat de politie twee mannen die niet in de rechtszaal zaten, ziet als de echte grote leiders van de bende.
Dat de bovenbazen niet zijn gearresteerd, heeft te maken met beleid.
Politieonderzoeken worden ‘afgekaderd’, vertelt een van de agenten aan de rechters.
Wat buiten de kaders valt, gaat vrijuit.

De praktijk is best wel raar.

Het OM ziet andere praktijken.
Dit onderzoek laat zien dat in de huidige wereld van de hennepteelt geweld niet wordt geschuwd.
Vier van de vijf verdachten zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan betrokkenheid bij een poging tot moord.
Ene Willem moest pijn lijden, gemarteld worden en in de kofferbak belanden omdat hij had gelekt waardoor kwekerijen waren ontmanteld.
De leider liet de onderwereld zo zien dat hij geen pussy is.

Gibran werd ingeschakeld – zegt het OM – om tegen betaling killers te vinden die deze smerige klus wel even zouden klaren.
Willem belandde zwaar gekneusd in het ziekenhuis.
Toen Gibran dat hoorde, was hij verbaasd geweest.
Tegen de rechters: ‘Er is over gesproken, klopt, maar ik heb juist geadviseerd geen geweld te gebruiken, dat leidt maar tot negatieve aandacht.’

Strafrechtadvocaat Cees Eenhoorn, 31 jaar actief en strijdbaar, staat de man bij die wiethokken in elkaar timmerde omdat hij timmerman is.
Eenhoorn tegen de rechters: ‘De strijd tegen drugs hebben we verloren en als dat niet zo is, dan gaan we die strijd verliezen. Meer drones de lucht in, het zal niet helpen. Uitgerekend in het land waar de war on drugs is bedacht, wordt in de ene na de andere staat softdrugs gelegaliseerd. En wij maar kwekerijen oprollen.’

Om de bende te bewijzen werden ook stiekem zendertjes geplaatst in auto’s van verdachten.
Advocaat Eenhoorn uit opnieuw zijn bezorgdheid.
Zegt: ‘Zo’n opsporingsmiddel mag alleen worden ingezet als er sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Vertel mij, sinds wanneer is een hennepkwekerij dat?’

De verdachten ontkennen niet alles.
Rian geeft toe dat hij plantages onderhield, in opdracht van anderen.
Geen namen.
Zijn broer erkent dat hij een paar keer kwam helpen om toppen te knippen, in ruil voor een beetje geld.
Leo kent Rian wel.
En de timmerman had een paar keer wat in elkaar getimmerd, vanwege de beun, een extraatje.
Maar nimmer niet in georganiseerd en crimineel verband.

Zou dat wel waar zijn?

De politie doet uitvoerig onderzoek naar een boevenbende en na een jaar speuren is nog steeds niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘nieuwe schoenen’ en kunnen de feiten zoals de officier van justitie het zei, op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
Lopen de grote mannen achter al die kwekerijen vrolijk rond, terwijl nota bene hun namen in de rechtszaal werden genoemd.

De officier van justitie zei dat een criminele organisatie niet meer een piramide is, met een grote leider aan de top, dan een paar sergeanten en daaronder de soldaten.
Nee, een criminele organisatie is, zei de officier van justitie, vandaag de dag vooral een fuzzy network.

Dus nogal wazig.
Stoffig.

Rob Zijlstra

.

• meer over deze zaak:
darbuka 2 verslag strafproces

.

UPDATE – 24 april 2013 – uitspraken
Gibran – 12 maanden celstraf (eis: 30 maanden)
De timmerman – 500 dagen celstraf waarvan 242 voorwaardelijk (eis 3 jaar)
Rian (hoofdverdachte) – 30 maanden (5 jaar)
De broer van de hoofdverdachte – 308 dagen celstraf (eis: 18 maanden waarvan 10 voorwaardelijk)
De boekhouder – 548 dagen celstraf waarvan 240 voorwaardelijk (eis: 15 maand)

De rechtbank acht deelname aan een criminele organisatie bewezen (niet voor Gibran). Vrijspraak volgde voor de poging tot moord. De rechtbank kwalificeerde de afranseling als zware mishandeling.

Aangekondigd is een procedure waarin wordt geprobeerd het verdiende geld af te nemen (‘pluk-ze’). Het zou gaan om honderdduizenden euro’s.

DE VONNISSEN VOLGEN [zodra beschikbaar]

Darbuka 2


krantenDeze week staat zittingszaal 14 in het teken van de strafzaak Darbuka (Darabuka). De  zaak draait  om grootschalige hennepteelt in Groningen en Friesland. Er zijn vijf verdachten van wie er een (1) nog in hechtenis zit. Vier van de vijf  worden ook beschuldigd van een poging tot moord. Vier verdachten zouden deel uitmaken van een criminele organisatie. De man die nog vastzit, werd tot woensdagmiddag gezien als de leider van deze drugsbende, nu als gewoon lid.

Woensdagmiddag kwam het Openbaar Ministerie met de strafeisen. De hoofdverdachte hoorde 5 jaar celstraf eisen, de andere vier straffen van tien maanden tot 3 jaar >> dvhn

meer achtergrond-informatie: Darbuka

Het strafproces duurde drie dagen, welgeteld 25 uur.  Hieronder staat het verslag, dat is opgetekend tijdens het proces en is met updates voortdurend  aangepast aan de ontwikkelingen in de rechtszaal.

.

this is not – is not – a live blog
DE ZITTING 

DINSDAG 26 MAART – DAG 1

Schermafbeelding 2013-03-26 om 23.00.4109.30 uur –
Aanvang strafzaak.
Advocaten willen getuigen horen die er niet zijn. Rechtbank wijst de verzoeken af. Een getuige verbijft in het buitenland, de tweede getuige –  tevens slachtoffer in deze zaak (poging moord) – is voldoende gehoord, vinden de rechters. Zitting kan worden voortgezet.

10.15 uur –
Op verzoek van de advocaten worden drie rechercheurs gehoord die bij het onderzoek Darbuka betrokken zijn geweest. Gaat over de wijze van verhoren. Advocaten proberen te achterhalen of hun vermoeden klopt dat er bewust voor verdachten ontlastende informatie uit het dossier is gehouden. Zo ja, dan is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk (verdachten vrijuit).

Een van de rechercheurs zegt te weten dan wel te vermoeden dat de hoofdverdachte niet de hoofdverdachte is, maar dat er nog bovenbazen zijn. En dat dat niet is onderzocht, omdat politieonderzoeken  ‘afgekaderd’ worden. Er worden namen genoemd van mogelijke andere mannen die nu geen verdachten zijn. Het ziet er naar uit dat de advocaten hier punten scoren. Rechercheur krijgt het verwijt dat hij tijdens het verhoor valse  informatie aan verdachten heeft voorgehouden, ‘kennelijk om hen uit de tent te lokken’.

De rechercheurs krijgen het vuur na aan de schenen gelegd en hebben het zicht- en hoorbaar zwaar. De advocaten gaan er hard in, met name advocaat Jan Boone (hij staat de hoofdverdachte bij). Boone heeft de naam een straatvechter te zijn en dan vooral in de rechtszaal.

12.40 uur –
Advocaat Jan Boone  verzoekt de rechtbank naar aanleiding van het verhoor van de drie agenten om zijn client per direct (dus tijdens de zitting) in vrijheid te stellen. Overduidelijk is dat hij niet de grote leider is zoals het Openbaar Ministerie beweert, zegt de advocaat. Hoofdverdachte zit als enige van de vijf verdachten  vast. Officier van justitie zegt verbaasd te zijn over het verzoek en maakt bezwaar.

12.45 – 
Pauze en beraad door rechtbank op verzoek advocaat Jan Boone. 

13.45 uur –
Rechtbank wijst verzoek van advocaat Boone af. Er zijn nog voldoende ernstige bezwaren, zoals dat heet, om hoofdverdachte in voorlopige hechtenis te houden.

Schermafbeelding 2013-03-26 om 23.00.1813.50 uur –
Rechtbank begint met het behandelen van de feiten.

Hoofdverdachte C. (28) erkent dat hij betrokken is bij hennepplantages. Op meerdere plekken in Groningen en Friesland. Deed alleen onderhoud en knipte. Zegt: ‘Ik heb met opbrengst e.d. niets te maken.’ Wil niet zeggen van wie de kwekerijen zijn. ‘Als ik iets deed, deed ik dat op verzoek.’ Zelf geen initiatieven genomen, zelf ook niets geïnvesteerd. C. zegt: ‘Ik kan er niet bij dat mij een ontnemingsvordering van 800.000 euro boven het hoofd hangt. Ze weten dat ik zo veel niet heb verdiend, dat weten ze.’

15.00 uur –
Rechters gaan in gesprek met tweede verdachte, de 30-jarige D. Ik was knipper. Kreeg wat geld, 100 euro, 150 euro en ik kreeg wat wiet, loon in natura. En dat twee of drie keer. Er was ook geen hiërarchie, dat is allemaal grappenmakerij. Over anderen mensen wil D. niets zeggen. Hij zegt:  ‘Als er echt onderzoek was gedaan, dan was dat ook allemaal wel duidelijk geworden. Ik heb 10 maanden vastgezeten en er hangt een vordering van 50.000 euro boven mijn hoofd. Ik bedoel, dat kan gewoon niet. ‘

15.35 uur –
Verdacht L. (30) zegt dat hij geen betrokkenheid heeft bij de hennepteelt en -handel en ook niet bij een criminele organisatie. Rechters: Zit u hier volkomen onterecht? L.:  ‘Ik beroep mij op het zwijgrecht.’ Rechter: ‘Dan heeft het geen zin u vragen te stellen.’

15.39 uur
Verdachte B. (27) wordt Bob de Bouwer genoemd en zou plantages in elkaar kunnen timmeren. Zegt: ‘Ben een paar keer gevraagd, ik heb een paar keer iets gedaan. Wist wat de bedoeling was, want ik ben niet gek. De plantage in de woning in Delfstrahuizen heb ik helemaal gebouwd, op de andere locaties deed ik reparaties. Daar waren al een plantage ingericht. Nee, ik heb nooit geknipt of planten onderhouden.’

15.50 uur –
Verdachte C. wordt nu door advocaat van verdachte L. als getuige gehoord. Advocaat heeft slechts een (1) vraag: Heeft u de waarheid gesproken? Antwoord van verdachte/getuige C.: ‘Ja.’

Schermafbeelding 2013-03-26 om 23.07.4215.55 uur –
Rechtbank begint met de behandeling van de feiten rond de poging tot moord. Vier van de vijf mannen worden hiervan verdacht, onder wie F. (33) die tot nu toe nog niet is gehoord. Verdachte L. is in deze kwestie niet verdacht. W. is het slachtoffer. Hij is bewerkt dor twee mannen met een honkbalknuppel en belandde in het ziekenhuis. Hij zou betrokken zijn bij een ripdeal. Met name F. wordt langdurig ondervraagd. Hij ontkent 2.000 euro te hebben ontvangen om iemand te mishandelen.

17.15 uur –
pauze

17.25 uur –
Advocaat Jan Boone komt terug op verklaringen van drie agenten die vanochtend zijn gehoord en wil bij nader inzien opheldering. Hij  suggereert dat een van de agenten mogelijk meineed heeft gepleegd, onder ede heeft gelogen.  Boone wil de rechercheurs woensdagochtend opnieuw horen en hen confronteren met wat zij hebben gezegd. Deze actie moet helder krijgen of er informatie buiten het dossier is gehouden. De andere advocaten sluiten zich bij het verzoek van Boone aan.

17.40 uur –
Verdachten ontkennen betrokken te zijn bij de poging tot moord op W. Dan wel ze beroepen zich op het zwijgrecht. Verdachte F. zegt dat er wel iets speelde, maar dat hij had geadviseerd ‘het’ niet te doen. Hij heeft wel wat vermoedens en vraagt of de rechtbank er behoefte aan heeft dat hij gaat gissen. Dat heeft de rechtbank niet.

Schermafbeelding 2013-03-26 om 23.07.0617.59 uur –
Advocaat Jan Boone roept naar de rechters: ‘Meneer de president, is het niet tijd voor de aardappelen?’

18.15 uur –
Rechtbank wil eerste procesdag na bijna 9 uur afsluiten. Er is onduidelijkheid over het vervolg ten aanzien van verzoek advocaat Boone (zie 15.25 uur).
Officier van justitie: ‘Ik begrijp het niet.’
Advocaat Jan Boone tegen rechter: ‘Dat de officier van justitie het niet begrijpt, daar kan ik ook niks aan doen.’
Rechter (niet  zonder cynisme) tegen advocaat: ‘Zucht. Wilt u zich dan verlagen tot het niveau van de officier van justitie en het haar nog eens uitleggen?’

18.35 uur –
Rechtbank trekt zich terug voor beraad.

18.45 uur –
Rechtbank wijst het verzoek van de advocaten af. Hadden ze wel verwacht.

De zaak wordt woensdag (27 maart)  voortgezet. Begonnen wordt dan met de feiten witwassen en wapenbezit. Daarna worden de persoonlijke omstandigheden van de verdachten besproken. Vervolgens is het woord aan de (twee) officieren van justitie. Die denken twee  uren nodig te hebben om de bewijzen te presenteren en de eisen te formuleren. Vier advocaten kondigden aan een tot anderhalf uur nodig te hebben voor hun pleidooi, de vijfde denkt het te kunnen doen binnen een half uur.

19.01 –
De zitting wordt onderbroken – vervolg woensdag 09.30 uur.

 .

.

WOENSDAG 27 MAART  – DAG 2

Schermafbeelding 2013-03-27 om 13.47.2009.40 uur –
Zitting wordt hervat.
Twee verdachten (C en L) worden ook verdacht van witwassen in 2010, 2011 en eerste kwartaal van het jaar 2012.

Verdachte L. moet verklaren waarom er veel geld op zijn rekening is gestort en afgeschreven. Hij geeft vijf keer zo veel uit dan er binnenkomt, zo zou blijken uit financieel onderzoek.  Drugsgeld? L:. ‘Gokgeld.’ L. treedt op als tussenpersoon in gokspel (voetbaluitslagen) via het internet. Uit het onderzoek blijkt ook dat L. zijn boodschappen in de supermarkt meestal contant afrekende. Dat is verdacht voor iemand die verdachte is.

10.15 uur –
In de woning van hoofdverdachte C. is een wapen gevonden met patronen. Rechter wil weten waarom C. een vuurwapen had. C. wil er niets over zeggen. Rechter: ‘Bij politie heeft u gezegd om u te beschermen tegen inbrekers.’ C.: ‘Het is een heel oud pistool, zeker 30 jaar oud. Weet niet eens of ‘ie het nog doet.’

C. wordt ook verdacht van witwassen. Hij zou 64.000 euro hebben verdiend met het fileren van vis. Rechter merkt op dat de vermeende werkgever van niets weet. En dat ‘uw vriendin’ niet op de hoogte was van ‘uw werktijden’.  Jaaropgaven zouden nep zijn. Rechter: ‘U heeft uw auto contant betaald, 10.000 euro. Waar kwam dat geld vandaan?’ C.: ‘Geleend geld, nog steeds niet terugbetaald.’ Rechter: geen verdere vragen.

10.35 uur –
Rechtbank begint met de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.

hoofdverdachte C.
Heeft klein strafblad. Verleden bij kinderrechter. Mocht al eens moet groep jonge criminelen via een bureau in Assen op survival naar Tsjechië. Wandelen door de bergen. Nee. Niet echt iets van geleerd. Toekomstplannen? Mijn vriendin kan baan krijgen in Amsterdam. Wil graag met haar mee en dan wil ik weer naar school. Zegt: ‘Werken als hennepknipper loont niet.’

medeverdachte L.
Ook verleden met kinderrechter, in 1999 een agressieregulatietraining moeten volgen. Afgebroken tenniscarrière. Makelaarsopleiding. Goed genormeerde jeugd. Vader. Wil investeren in zichzelf om recidive te voorkomen. Rechter: ‘Is dat laatste een loze kreet?’ L.: ‘Nee.’ Heeft jaar voor deze zaak vastgezeten, nu (voorlopig) op vrije voeten.

medeverdachte B.
Diverse veroordelingen (mishandeling, diefstal met geweld, brandstichting, vernieling). Diverse trainingen moeten doen. Werkstraffen (‘ik moest schroefjes sorteren’). Vader. Timmerman van beroep. Heeft volgens reclassering gezegd dat het hennepwereldje, maar een raar wereldje is. Deed mee, zag het als een beunklusje. Zegt geen hulp nodig te hebben, reclassering denkt daar anders over.  Rechter: ‘Misschien bent u wat naïef geweest.’ B.: ‘Ik heb lesje wel geleerd. Ik heb acht maanden vastgezeten, dat is geen pretje hoor.”

medeverdachte D.
Klein strafblad (diefstal, 20 uur werkstraf). Gebruikte dagelijks softdrugs, nu niet meer, mede door deze strafzaak. Vader. Ben helderder, actiever. Rechter:  ‘Positieve uitkomst van dit justitiecontact.‘ Gaat hbo-studie weer oppakken: communicatie. Verder geen problemen. Advies: heeft geen hulp nodig. D.: ‘Mee eens.’ D. is de broer van hoofdverdachte C.

medeverdachte F.
Strafblad. Gewelds- en vermogensdelicten. Oplichting. Wapenbezit. Langere gevangenisstraffen uitgezeten. Laatste veroordeling in 2008 (voor feiten uit 2006). Staat nog onder elektronisch toezicht. Eigen bedrijf. Leven goed op de rails. Rechter: ‘Succesvol.’ F.: ‘Klopt.’ Veel baat gehad bij hulp van de reclassering. Advies: moet mij minder bemoeien met anderen.

.

11.35 uur – 
Advocaat Paul van Jaarsveld maakt opmerking in verband met een nieuw inzicht. Zegt: ‘Rechtbank heeft gisteren ons verzoek om opnames van verhoren te mogen horen afgewezen. Maar de officier van justitie wil die opnames wel gebruiken in het requisitoir. Dat kan dus niet. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ofwel: het Openbaar Ministerie mag die verhoren ook niet gebruiken.

Officier van justitie is het daar niet mee eens, maar het zal geen strijdpunt worden. ‘Ik kan ook zonder.’

11.40 uur – schorsing tot 12.30 uur
Officieren van justitie beginnen om 12.30 uur met het requisitoir dat ruim twee uur zal duren.

fuzzy12.40 uur –
Officier van justitie begint met requisitoir. Daarin worden de bewijzen besproken en uiteindelijk de strafeisen worden geformuleerd. Het voorlezen gaat minimaal twee uur duren, zo is aangekondigd.

Officier van justitie: ‘Zit hier een criminele organisatie voor ons? Ja. En ik zal bewijzen dat dat zo is. Deze verdachten zijn jarenlang actief geweest in Noord-Nederland met grootschalige hennepteelt die gepaard gaat met geweld. Dat is hier ook aan de orde.’

Officier van justitie: ‘Is er sprake van een criminele organisatie (max. 8 jaar celstraf)? Van een fuzzy network? Ja. Een criminele organisatie is niet een piramide. Verdachten deden zaken samen, maar ook weer zaken met anderen, met anderen die hier nu niet als verdachten zitten. Maar zij komen nog wel aan de beurt. Wat wij ook weten is dat boven  deze organisatie weer anderen zitten, hoger in de hiërarchie.’

afrekenenOfficier van justitie citeert uit het dossier: ‘Er moet worden afgerekend met de neger. Hij moet wreed worden gemarteld.’ Man wordt later door twee personen met bivakmutsen op in elkaar geslagen met een honkbalknuppel. F. zou deze mannen in opdracht van C. hebben ingehuurd.  Ook B. is hier bij betrokken. Er is sprake van een afrekening, een poging tot moord. Officier van justitie stelde al eerder dat hennepteelt en geweld hand in hand gaan. Een van de redenen, aldus de officier van justitie, om hennepteelt aan te pakken, ondanks beperkte capaciteit bij politie.

14.20 uur –
Officier van justitie nu bijna twee uur aan het woord. Hoofdverdachte wordt niet langer gezien als leider van de criminele organisatie, van het fuzzy network, maar wel als vooraanstaand lid. De officier van justitie zal zo de strafeisen formuleren.

14.40 uur –
De officier van justitie wil de strafeisen noemen, maar een van de verdachten kan de spanning niet meer aan. Moet naar toilet. Nu extra pauze.

14.50 uur – 
de eisen
hoofdverdachte C: 5 jaar
medeverdachte L: 15 maand
medeverdachte D: 18 maand waarvan 8 voorwaardelijk
medeverdachte B: 3 jaar
medeverdachte F: 30 maand

advosonny15.25 uur –
Advocaat Jan Boone begint aan zijn pleidooi. Boone staat hoofdverdachte C. bij. Boone denkt anderhalf uur nodig te hebben om de rechtbank er van te overtuigen dat het politieonderzoek niet alleen niet deugt,maar ook een zeer belabberd onderzoek is. Strafdossier bevat volgens Boone veel leugenachtige verklaringen. Er is sprake van grote schending van de procesorde. Het Openbaar Ministerie moet niet ontvankelijk worden verklaard.

16.20 uur – pauze

16.30 uur –
Advocaat Sonny Jansen begint aan zijn pleidooi. Jansen verdedigt L. die wordt gezien als kompaan van hoofdverdachte. L. zou vooral de financiële man zijn geweest. Jansen heeft niet veel op met het dossier. Zegt:’Het Openbaar Ministerie werpt stof op, roept er is rook, dan zal er ook wel vuur zijn.’

17.50 uur – proces is op tweede dag het tiende uur in gegaan –  vraag me af hoe lang een mens kan luisteren in die zin dat hij ook nog hoort wat er wordt gezegd….

18.20 uur –
Advocaat Sonny Jansen is klaar. Hij vraagt de rechtbank om L. vrij te spreken.

18.21 uur – pauze

Schermafbeelding 2013-03-27 om 19.37.1318.35 uur –
Advocaat Yannick Quint heeft de eer om als laatste en na tien uur de aandacht van de rechters voor zich op te eisen. Quint staat verdachte D. bij die door justitie wordt gezien als de voorman van de wietknippers. D. is de broer van de hoofdverdachte.

19.32 uur – zitting onderbroken  

.

.

DONDERDAG 28  MAART – DAG 3

09.05 uur – 
Advocaat Cees Eenhoorn begonnen aan pleidooi. Eenhoorn staat de man bij die Bob de Bouwer wordt genoemd, de timmerman die hier en daar een wiethok in elkaar timmerde.

Eenhoorn: ‘De strijd tegen drugs hebben we verloren en als dat niet zo is, dan gaan we die strijd verliezen. We kunnen nog meer drones de lucht in sturen om plantages op te sporen, maar ook dat zal niet helpen. Een uitgerekend in het land waar de war on drugs is uitgevonden, wordt softdrugs in de een na de andere staat gelegaliseerd.’ Tegen B. is drie jaar celstraf. Eenhoorn vindt dat B. lang genoeg achter de tralies heeft gezeten (10 maand).

09.35 uur –
Advocaat Paul van Jaarsveld als laatste advocaat aan het woord. Hij staat de man bjj die twee ‘killers’zou hebben ingehuurd om een ‘afvallig bendelid’ een lesje te leren (poging tot moord). Van Jaarsveld zegt dat het een stokpaardje is van het Openbaar Ministerie om hennepteelt te koppelen aan geweld. ‘Om dat te onderbouwen had het OM kennelijk mijn client nodig, mijn cliënt die acht maanden na dato is aangehouden.’ Hij rept van een gat in de bewijsconstructie en dat bij twijfel moet gelden dat de verdachte wordt vrijgesproken. ‘Dat laatste lijkt mij evident.’

10.20 uur – 
De officier van justitie zegt dat het Openbaar Ministerie  geen behoefte heeft aan repliek.

10.25 uur
Verdachte B. krijgt het laatste woord en zegt dat hij niets meer te zeggen heeft.

Verdachte F. vraagt of zijn elektronisch toezicht kan worden opgeheven. ‘Ik vind het onnodig en de reclassering ook. Ik vind het zonde van het belastinggeld.’ De rechtbank trekt zich terug in de raadkamer om zich over het verzoek te buigen.

Schermafbeelding 2013-03-28 om 10.57.4610.33 uur –
Rechtbank wijst het verzoek af. F. krijgt nu het laatste woord. Staat op en deelt Dagbladen van het Noorden van gisteren uit aan de rechters en wijst hen op de strip De Rechter. Zegt dat die strip goed de inhoud weergeeft van dit strafproces. Zegt ook: ‘Ik heb niks gedaan. Ik heb C. geadviseerd geen geweld te gebruiken. Dat geeft alleen maar negatieve aandacht.’ F. houdt nu gloedvol betoog over zijn onschuld, de onschuld van de andere verdachten en over het gekke hennepbeleid in Nederland.

10.50 uur – zitting tot 12.00 uur onderbroken. Het Openbaar Ministerie zal dan reageren op de pleiten van de advocaten die gisteren hun verhaal deden.

11.00 uur – 
De rechters leken wel gecharmeerd van de kranten-actie van F. maar justitie en politie dachten daar anders over. Op het moment F. de rechtbank wil verlaten, wordt hij gearresteerd en afgevoerd naar de kelders van het gerechtsgebouw, naar het cellencomplex. Een kwartier later staat hij weer buiten: de arrestatie berustte op een foutje.

12.20 uur –
Offcier van justitie reageert op de wat ze noemt de ‘vlammende betogen’ van de raadslieden  ‘Dat de advocaten denken dat de politie liegt, is onbegrijpelijk. Valse info in het dossier? Onzin. De politie liegt niet.’

12.35 uur – zitting geschorst tot 13.15 uur

13.20 uur – 
Advocaat Jan Boone in 2e termijn. De rechtstaat is in het geding als de politie liegt. Maar de politie liegt wel degelijk en aantoonbaar. Vermoedens worden gepresenteerd als feiten. Hier geldt dat het Openbaar Ministerie moet spreken als zij niet kan zwijgen. Het Openbaar Ministerie spreekt niet. Daarmee is het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk. Betekent, zegt Boone, dat verdachte C. per direct in vrijheid gesteld moet worden. Wil de rechtbank dat niet, ‘wat ik mij niet kan voorstellen‘ dan moet C. tot de dag van de uitspraak worden geschorst uit voorlopige hechtenis.

13.32 uur –
Advocaat Sonny Jansen voert het woord. Merkt op de de officier van justitie op veel punten die hij naar voren heeft gebracht, niet heeft gereageerd. Zegt dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard.

13.42 uur – 
Advocaat Yannick Quint onderstreept wat zijn voorganger heeft gezegd en wil het daar bij laten.

13.45 uur –
Rechtbank trekt zich terug voor beraad op verzoek Boone (opheffing dan wel schorsing voorlopige hechtenis L.).

13.50 uur – 
Rechtbank ziet op dit moment geen aanleiding om hechtenis op te heffen.

13.53 uur –
Verdachten krijgen het laatste woord.

C. bedankt de rechters voor de tijd.

D. noemt het proces een grote onzin. Zegt: ‘Het is is verspilling van uw tijd en van onze tijd. Ik heb met die mishandeling niks te maken.’ Ik heb vooraf tegen mezelf gezegd:  ik spreek in de rechtszaal de waarheid of ik zwijg. Maar ik ga uit respect voor u niet liegen. Terwijl die agenten wel liegen en dan is er niks aan de hand? Dat begrijp ik niet. Het is een groot spel. Ik dacht dat gebeurt alleen in films, maar dat is dus niet zo. Ik heb alleen voor een beetje geld een beetje wiet geknipt. Ze hebben mij tien maanden bij mijn kinderen weggehaald. Ik hoop dat ik hier nooit weer zit. Komt u tot een veroordeling, dan kan iedereen in Nederland worden opgepakt en in de gevangenis worden gezet.’

L. zegt met verontwaardiging naar de officier van justitie te hebben geluisterd. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat dit allemaal kan. Door leugens ben ik tien maanden gescheiden geweest van mijn gezin.’

C. (mag nog een keer): ‘Ik ben nog steeds in shock door de eis en sluit me aan bij mijn broer (D.).

14.05 uur –
Rechterbank meldt dat het onderzoek ter zitting wordt gesloten op 10 april om 15.00 uur. Vervolgens zal op 24 april uitspraak worden gedaan. Klaar.

14.06 uur
Rechter vraagt aan C. – die terug moet naar de cel in de kelders van het rechtbankgebouw – of daar inmiddels de verwarming is aangezet. C. had eerder vandaag  de rechters verzocht om een warme dan wel niet ijskoude cel. Rechters zeiden toen dat zij niet over het klimaat gaan, maar tonen zich nu toch wat bezorgd. Rechter zegt tegen haar mederechters dat we toch eens moeten kijken of we iets kunnen doen.

Rob Zijlstra

uitspraken op 24 april

 

Darbuka 1

Criminele organisatie op vrije voeten

darbuka fotoStrafrechtadvocaat Jan Boone heeft al wat kruit verschoten.
Dit politieonderzoek brieste hij in de rechtszaal, is ‘knoeiwerk van het allerergste soort’.

Boone zei dat in januari dit jaar tijdens de regiezitting rond de strafzaak Darbuka die vandaag inhoudelijk begint.
De rechtbank in Groningen heeft voor de behandeling drie dagen gereserveerd.
Vijf mannen in de leeftijd van 27 tot 33 jaar uit Groningen worden verdacht van de handel in hennep.
En van poging tot moord.

Het gaat om een omvangrijke strafzaak die – knoeiwerk of niet – voor het Openbaar Ministerie (OM) vooralsnog niet naar wens verloopt.
Het OM beticht de vijf mannen niet alleen van het exploiteren van hennepplantages en de handel in hennep, ook zouden de vijf lid zijn van een criminele organisatie.

Dat betekent zoveel dat de verdachten professioneel te werk gingen en dat er binnen de bende een duidelijke taakverdeling was.
En een leider.

In januari besloot de rechtbank, zeer tegen de zin van het OM, dat twee verdachten hun strafproces in vrijheid mochten afwachten.
Ze hadden op dat moment tien maanden in de gevangenis doorgebracht.
Drie maanden daarvoor waren twee andere verdachten al in vrijheid gesteld.
De vermeende criminele organisatie loopt dus grotendeels vrij rond.

Alleen de verdachte die wordt bijgestaan door Jan Boone, een 28-man uit Groningen, zit vast.
Is hij de leider?
Ja, zegt het OM.
Natuurlijk niet, vindt Boone.

Het OM denkt wel degelijk een stevige zaak te hebben met een onderzoek zonder knoeiwerk.
De verdachten zouden jarenlang in Groningen en Friesland grote hennepkwekerijen hebben geëxploiteerd en daar vele honderdduizenden euro’s aan hebben verdiend.
In december 2011 deed de politie in Friesland onderzoek naar gestolen tractoren.
In het kader van dat onderzoek werd een leegstaande boerderij in Hardegarijp doorzocht.

Tractoren werden niet aangetroffen, wel een paar duizend hennepplanten in een zeer professioneel ingerichte kwekerij.
Elders in de boerderij werden grote partijen gedroogde hennep aangetroffen.
De verkoopwaarde van de aangetroffen drugs becijferde de politie op 600.000 euro.
Het was de grootste ‘hennepvangst’ van de politie in Friesland van dat jaar.

Vervolgonderzoek zou hebben aangetoond dat de verdachten ook elders in Friesland actief waren.
In de binnenstad van Leeuwarden (Voorstreek) werd een plantage ontmanteld boven een winkel, in Drachten in een bedrijfsloods, in Delfstrahuizen in een grote, vrijstaande woning.
Ook in Groningen zou een aantal woonpanden zijn gebruikt om er hennep te telen.
Al eerder werd duidelijk dat de politie de verdachten lange tijd heeft afgeluisterd.
In hun auto’s waren zendertjes geplaatst.

Vier van de vijf mannen worden ook verdacht van een poging tot moord.
In februari vorig jaar zouden ze hun slachtoffer hebben bewerkt met een honkbalknuppel.
Aanleiding: het slachtoffer zou hebben geprobeerd een hennepkwekerij leeg te halen (rippen).
Hij raakte ernstig gewond.

Vandaag worden de feiten besproken en worden drie betrokken rechercheurs tijdens de zitting als getuigen gehoord.
De verdachten hebben tot nu toe niet het achterste van de tong laten zien.
De verwachting is dat het OM pas morgen met de strafeisen komt.
Ook de advocaten komen op z’n vroegst woensdag aan het woord.

Rob Zijlstra

HET STRAFPROCES IS HIER TE VOLGEN > DARBUCA 2.

.

• darbuka – darabuka
Politieonderzoeken krijgen namen. Soms van insecten, van vissen of vogels of van muziekinstrumenten. Volgens de politie worden die namen willekeurig toegekend aan een onderzoek. Daar zou zelfs een computerprogramma voor bestaan. Zo kreeg het (tweede) onderzoek naar Johnny B. de naam Kakkerlak mee. Tijdens de rechtszaak zei de betrokken officier van justitie dat die naam wat ongelukkig was gekozen en dat het niet zo was dat de politie B. als een kakkerlak zag.  Een darbuka is een vaastrommel. Darbuka wordt ook geschreven als darabuka. Mag ook, zegt Wikipedia.

dvhn [pdf]

Beestjes

Strafzaken met meer dan dertig ordners vol informatie mag in de rechtszaal een megazaak heten.
En dat was het.
Zeventien verdachten met bijna evenzovele advocaten en vijf lange zittingsdagen.

Er gebeurde van alles.
Er gingen dingen fout, er was meineed, stukken zoek, er waren advocaten die te laat kwamen en rechters die te laat begonnen.
Op dag twee was vergeten de verdachten naar de rechtbank te brengen.
Zat iedereen in zittingszaal 14 klaar om te beginnen, zaten de drie verdachten van die dag nog doodleuk in hun cel in de penitentiaire inrichting in Ter Apel (nog wel).

Er waren bekennende, ontkennende en zwijgende verdachten.
Beklaagden die tevens slachtoffer waren.
Justitiabelen met spijt en goede voornemens.
Er was een aan de rechtbank onderworpene die er niet was, toevallig was dat wel de hoofdverdachte.
Man, 36 jaar, was te ziek om terecht te staan, liet de gevangenisarts de rechters ’s ochtends weten.
Man moet nu eerst beter worden.
Sommigen zeggen dat de hoofdverdachte ongeneselijk ziek is.

Deze man, laten ze hem Mo noemen, spookte vijf dagen door de zittingen heen.
Hij was, zeggen ze, het brein achter de gijzelingen en de geweldadige afpersingen en hij zou ook als eerste op de anderen hebben geschoten.
Veel verdachten, ook zij die tot de groep van Mo worden gerekend, zouden bang voor hem zijn.
Dat laatste vindt zijn advocaat maar gek.
Advocaat zegt: ‘Wat gek. Een keertje blazen en mijn cliënt valt om.’

De megazaak bestond eigenlijk uit verschillende gewone strafzaken die soms veel en soms nauwelijks iets met elkaar te maken hadden.
De noemer heette Golfclub omdat veel verdachten in Golfjes reden.
Onder de noemer hingen de strafzaken met namen als Zeespin, Mantis, Muskiet, Afghanistan, Mineermot en Sluipvlieg.

De zaak Sluipvlieg begon met de 15-jarige Japie die in de klerenkast van zijn vader 14.000 euro vond.
Met al die biljetten in de hand ging hij voor de webcam zitten wapperen.
Een klasgenootje zag dat, vond het vet en haalde zijn foute vrienden erbij.
Die foute vrienden, grote jongens, zeiden tegen Japie dat zij dat geld wel konden investeren in vuurwerk.
Door de inkoop slimmer te verkopen zouden ze zeker 10.000 euro winst maken.
Dat leek Japie een goed plan.
Maar eenmaal in de auto stopten de grote jongens, pakten ze het geld af en duwden ze hem naar buiten.
Huilend vertelde hij alles op school.
De directeur belde de politie.

Een andere zaak – Mineermot – kenmerkte zich door een conflict tussen de groep van Mo en een andere partij.
De andere partij wilde het conflict bespreekbaar maken en reed naar de boerderij in Tripscompagnie, naar daar waar Mo verbleef.
Toen ze uit de auto’s stapten, werd er direct geschoten, maar zonder elkaar te raken.
Er sneuvelden wel ruiten.
Volgens het Openbaar Ministerie is er, over en weer, sprake van meervoudige pogingen tot moord in vereniging.

Zeespin: een maand voor die schietpartij zouden Mo & Co. vier personen in die boerderij hebben gegijzeld.
Een van hen had het in zijn domme hoofd gehaald een wietkwekerij leeg te roven.
De rover werd, samen met een vriendje, ontboden, verrast, in elkaar gemept, met de handen op de rug gekneveld en vervolgens met het hoofd in een papieren tas van de McDonald’s op zolder gelegd.
Een buurman had die dagen speenvarkens horen gillen, waarschijnlijk op momenten de gijzelnemers dreigden oren en vingers af te knippen.
De officier van justitie zei een paar keer dat ze daar een speciale ruimte voor hadden ingericht.

De vrijheidsberovers eisten 15.000 euro losgeld.
Na twee lange dagen en bange nachten wist de ongelukkige wietrover duidelijk te maken dat hij zoveel geld nooit had.
Hij had met moeite 3.000.

Hij kende overigens wel iemand met meer.
En zo gebeurde het dat die persoon naar de boerderij werd gelokt.
Deze persoon, een ondernemer uit Groningen, dacht dat er handel was, want dat zeiden ze.
Hij nam zijn zoontje mee.

Zelfde verhaal.
Plots klappen, handen op de rug, zak over het hoofd, naar zolder – ook het zoontje – begeleid door droge klikken van vuurwapens.

De echtgenote van de ondernemer wist in alle staten 15.000 euro bijeen te schrapen.
Toen dat geld met die 3.000 euro was overgedragen, mocht iedereen naar huis.
Uit angst heeft niemand aangifte willen doen.

Bijzonder was, zo bleek op de laatste dag van het megagebeuren, dat sommige verdachten met elders buitgemaakt geld hun schulden betaalden.
Een aantal had nogal wat schulden als gevolg van mislukte hennepkwekerijen.
De schuldeiser: die ondernemer uit Groningen.

Er was een zaak Mantis waarin een man en een vrouw in bed liggen te slapen.
Ineens wordt zij wakker omdat er iemand met een bivakmuts over zijn hoofd naast haar zit.
Terwijl zij schrikt, komt er een tweede bivakmuts binnen die met een mes begint te steken in het dekbed.
Dan wordt ook de man naast de vrouw wakker.
De mutsen zeggen dat ze voor de wiet komen.
En ze willen 50.000 euro.
Ze dreigen: ‘Anders bellen wij de politie.’
Dit laatste deed het beroofde stel zelf, nadat de overvallers met hennep, laptops, telefoons en de auto van het stel waren vertrokken.

Het Openbaar Ministerie eiste vooral gevangenisstraffen, van – alles opgeteld – veertig jaar.
En dan moet Mo nog.

Rob Zijlstra

• Eerder verslag over dit proces: de zaak mineermot

UPDATE – 20 december 2012 – proces Mo
Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar celstraf geeist tegen Mo. Het OM zegt dat hij schuldig is aan tweemaal een poging tot moord en gijzeling (Tripscompagnie) en een overval op een woning in Froombosch. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij openlijk geweld in Delfzijl waarbij het interieur van een woning werd vernield.
Mo erkent dat hij een (kleine) rol heeft gespeeld bij de gijzeling, maar ontkent dar daarbij grof geweld is gebruikt. In de andere zaken beroept hij zich op het zwijgrecht.
Advocaat Peter Plasman heeft de rechtbank verzocht Mo te schorsen uit voorlopige hechtenis om gezondheidsredenen. De man moet worden geopereerd, maar zal om die operatie aan te kunnen eerst moeten revalideren en 30 kilo moeten afvallen, aldus Plasman. Tegen de rechters: ‘Zonder operatie wacht cliënt een snelle dood.’

.

UPDATE – 27 december 2012 – uitspraken
De rechtbank heeft vonnissen gewezen. Was er opgeteld zo’n 50 jaar cel geeist, er is voor ruim 70 jaar gevangenisstraf opgelegd. Alleen Mo (eis 10 jaar) kreeg een lagere straf opgelegd: 9 jaar. Tegen de man die 3 jaar cel tegen zich had horen eisen werd 8 jaar opgelegd.

 

UPDATE – 26 mei 2014 – uitspraken hoger beroep
Het hof in Leeuwarden heef arrest gewezen. Mo bleef zijn straf van 9 jaar houden en de man die al twee jaar vrij is, moet alsnog 6 jaar opknappen. Een overzicht. De verschillen zijn groot, ook tussen de eisen bij de rechtbank en bij het hof. De feiten zijn steeds hetzelfde, de interpretatie is kennelijk tijd- en persoonsgebonden.

golfslag

 

 

 

 

 

Vriend

In de wandelgangen van het gerechtsgebouw zegt een rechtbanker dat hij het druk heeft. Met allemaal zaakjes van mensen die rekeningen niet (kunnen) betalen.

Vooral rekeningen van mobiele telefoons blijven onbetaald.

Het gemak waarmee jonge mensen abonnement op abonnement kunnen afsluiten, is eigenlijk te gek voor woorden, verzucht de drukke man.

Voor toenemende drukte zorgen de vorderingen van ziektekostenverzekeraars.

 

Veel mensen hebben al jaren geen krediet meer.

Voor hen is de daarmee samenhangende crisis dus niets nieuws.

Om niet om te vallen, hebben ook zij een kapitaalinjectie nodig.

 

In zittingszaal 11 hoor ik de officier van justitie zeggen dat veel misdaad begint met schulden.

En dat het met schulden verleidelijk is om snel geld te maken in de big business die hennepteelt heet.

Maar dat achter die ogenschijnlijk onschuldige plantjes een wereld schuilgaat waar ‘we niet vrolijk van worden’, een wereld van de harde en georganiseerde criminaliteit.

 

De 20-jarige Marieke dept haar ogen met een papieren zakdoekje.

De armen trillen.

Ze wil heel graag schoonheidsspecialiste worden.

Haar moeder en de studiefinanciering helpen haar.

De 21-jarige Karim was haar vriend.

Karim had (heeft) schulden bij zorgverzekeraar Groene Land vanwege niet betaalde premies. Wie zijn premie niet kan betalen – bijvoorbeeld omdat er geen geld is – krijgt ook een geldboete.

Zo loopt het dubbelop op.

 

Karim zag de oplossing in een stevige kapitaalinjectie en Marieke had meegedaan. Zij dacht dat ze op die manier mooi haar moeder kon terugbetalen.

Maar de politie had Karim in zijn auto aangehouden. De agenten herkenden de geur en zo vonden ze twee dozen met 200 hennepplantjes in de kofferbak. Zo kwamen zo ook bij Marieke met 260 plantjes in haar woninkje.

 

Karim had nog nobel gezegd dat Marieke er niets mee te maken had, maar Marieke zei zelf van wel. Nu is ze haar woning kwijt, want woningbouwverenigingen houden niet van hennep. Niet eens zozeer omdat het drugs is, wel omdat kwekerijen nog wel eens in de fik willen vliegen.

 

De officier van justitie eist tegen het voormalige stel (de verkering is uit) een werkstraf van 80 uur per persoon.

Tegen Marieke zegt hij: ‘Soms is het leven hard.’

Tegen Karim eist de officier ook vier weken voorwaardelijke celstraf omdat ‘deze verdachte zich vaker op terreinen heeft begeven waar je beter weg kunt blijven’.

 

De politierechter is het niet eens met die vier weken, wel met 80 uur p.p.

‘Ze hebben samen hetzelfde gedaan.’

 

Ook Rudolf (52) zat in de penarie voordat hij aan zijn misdaad begon.

Hij was een eerzaam productiemanager geweest bij een groot bedrijf.

Na 25 jaar hard werken besloot hij dat er meer te halen moest zijn uit het leven dan alleen maar druk, druk, druk en nam ontslag.

Op de dag dat hij zijn ontslag indiende, besloot zijn partner hem te verlaten.

Dat was nou weer niet de bedoeling en toen de handel in antiek – zijn nieuwe daginvulling – ook nog eens zwaar tegenviel, belandde Rudolf in de put.

Zo diep dat na een tijdje al het geld op was.

‘Ik moest zien rond te komen van 25 euro in de week’, zegt hij tegen de politierechter.

 

Via via was hij met de mannen wiens namen hij niet durft te noemen in contact gekomen. Of hij kon meehelpen een hennepkwekerij te ontmantelen. Daar was haast bij en het moest in één nacht gebeuren.

Omdat de mannen wisten dat er de volgende dag een inval van de politie zou komen.

Dit pikante detail bleef tijdens de zitting onbesproken.

Rudolf hielp mee en zo was het gekomen.

‘Ik had niks meer, ik moest wel ja zeggen.’

 

Wat hij nog wel had, was een schuur.

Hé, zeiden de mannen.

Zou hij daar niet 15.000 hennepstekjes kunnen opvoeden in ruil voor vijftig eurocent per stuk?

De politierechter zegt: ‘Dat is makkelijk verdienen.’

Maar Rudolf schudt zijn hoofd.

‘Dat was het helemaal niet. Het was niet gemakkelijk. Het was alleen maar dikke ellende. En het heeft niks opgeleverd. Geen dubbeltje, edelachtbare.’

 

De officier van justitie doet zijn verhaal, dat bij hennepzaken vrijwel altijd hetzelfde is.

Dat het de volksgezondheid schaadt, dat achter de hennep een boel criminaliteit schuilt, dat misdaad niet mag lonen, dat er andere manieren zijn om uit de schulden te geraken.

 

Tegen Rudolf zegt hij: ‘Wat u heeft gedaan, was niet het beste idee van Nederland.’

Rudolf knikt. Vertel hem wat. ‘Dit was eens maar nooit weer, edelachtbare.’

 

De rechter vraagt aan Rudolf of hij gezond is, gezond genoeg om bijvoorbeeld een gevangenisstraf te ondergaan?

Het zou overdreven zijn om nu te schrijven dat Rudolf wit wegtrekt.

Maar je ziet wel dat hij zich rotschrikt.

 

Hij heeft zijn leven weer aardig op de rails. Hij schrijft wat, adviseert hier en daar en doet in zijn oude metier aan productontwikkeling. Heeft een forse schuld bij Essent (vanwege de hennepstroom), maar kan het al met al net rooien.

Zegt: ‘Gevangenisstraf? Het is niet mijn stijl om hier zielig te gaan doen, maar gevangenisstraf vind ik wel heel heftig.’

 

De officier van justitie doet nu, wat officieren wel vaker doen: de verdachte nog eventjes laten zweten.

 

Zegt dat er richtlijnen bestaan, zodat de straffen voor vergelijkbare misdaden in heel het land zo’n beetje hetzelfde uitpakken.

Zegt dat ook de strafrechters uit heel het land om die reden oriëntatiepunten hebben opgesteld.

Dat hij, kijkend naar die lijnen en punten, twaalf weken gevangenisstraf per 1.000 hennepplanten zou moeten eisen.

Rudolf had er 5.354.

 

Dan vraagt de officier zich hardop af wat recht doet aan de ernst van de feiten en wat recht doet aan de verdachte.

Zegt dat Rudolf op het randje bungelt.

 

Dat er gezien de omstandigheden een alternatief voor handen is.

In zijn geval is dat een werkstraf van 180 uur en vijf maanden voorwaardelijke celstraf als een stok achter de deur.

 

De bibberende Rudolf zegt dat hij het helemaal heeft begrepen. Dat hij nooit had geweten dat je voor zoiets in de gevangenis kunt komen.

Zegt: ‘Ik wil de officier bedanken voor de werkstraf.’

 

De politierechter: ‘Ho, ho, ik bepaal de straf.’

En dat doet hij ook. ‘U krijgt van mij het voordeel van de twijfel. Werkstraf van 180 uur, vijf maanden voorwaardelijk.’

Rudolf: ‘Ik ben u dankbaar.’

De politierechter: ‘U kunt in hoger beroep.’

Rudolf: ‘Nee, nee.’

Politierechter: ‘Bedankt voor uw komst.’

Officier van justitie: ‘Wel thuis.’

 

De rechtsstaat heeft er een vriend bij.

 

Rob Zijlstra