De advocaat van Klaas

Rechter ben je voor het leven.
Voor advocaten geldt die zekere onafhankelijkheid niet.
Advocaten moeten zich verplicht ieder jaar laten bijspijkeren.
Ter bevordering van de vakbekwaamheid.
Advocaten die niet hun jaarlijkse 20 Permanente Opleidingspunten halen, krijgen problemen.

Advocaten verzekeren dat de permanente scholing een serieuze aangelegenheid is.
Ik heb ook wel eens twee van die PO-punten per post ontvangen, nadat ik een congres had bijgewoond over ontwikkelingen in TBS-land.
Zal een foutje zijn geweest, dus dit terzijde.

Het zijn vaak advocatenkantoren die de verplichte cursussen verzorgen.
Zo schijnen de cursussen van Anker en Anker Advocaten, vooral die in hotel Van der Werf op Schiermonnikoog heel populair te zijn onder strafpleiters.
Bij voorkeur zijn de deelnemende advocaten de volgende dag pleitvrij vanwege het bijkomen.

Maar er worden ook cursussen voor Nederlandse advocaten gegeven in het buitenland.
Recent bijvoorbeeld in Kenia, in een luxe hotelresort, tweedaagse safari inbegrepen.
De lessen in Kenia werden gegeven door Nederlandse rechters en raadsheren.
Begin volgend jaar staan studiereizen gepland naar Istanbul en Suriname.

Allemaal niets mis mee; het kost wat, maar de advocaten betalen het zelf, dus laat ze.
En het levert de samenleving nog wat op ook: vakbekwamere advocaten in de rechtszalen bijvoorbeeld.

In zo’n rechtszaal, in zittingszaal 14 in dit geval, diende deze week een trieste zaak.
De zaak was zo triest dat de verdachte eigenlijk ook een slachtoffer is, sprak de officier van justitie.
Een zaak met alleen verliezers.

Er was feest in Delfzijl, in mei 2010, tijdens Pinksteren.
Met Jan Smit zingend op het podium en in de zaal een heleboel mensen om er naar te kijken en te luisteren.
Sommigen gooiden om het nog leuker te maken met bier door de zeelucht (het feest was in de haven).

Dan gebeurt er iets.
Gedoe.
Een opstootje tussen een lastige en of vervelende bezoeker en misschien nog wel eentje en een barkeeper.
Het gedoe wordt door omstanders in de kiem gesmoord.
Misschien zong Jan Smit op dat moment wel Het is voorbij.

Maar dan is er ineens opnieuw tumult.
Een paar seconden later ligt de man (62) die lastig en vervelend zou zijn geweest gestrekt op de grond.
Hij blijft liggen, buiten bewustzijn.
Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis en raakt in coma.

Er zijn veel getuigen die Klaas aanwijzen als de persoon die de man zou hebben neergeslagen.
Met één klap.
Met een tikje.
Al dan niet als een dolle stier.
Andere getuigen zeggen dat het iemand anders was.

Klaas bekent eerst, maar komt daar later op terug.
In de rechtszaal zegt hij dat hij niet heeft geslagen.

De officier van justitie zegt te denken op basis van het wikken en wegen van alle belastende en ontlastende verklaringen dat het wel Klaas is geweest die de klap, dan wel tik, tikje heeft uitgedeeld.
Maar dat Klaas niet de opzet heeft gehad de man die vervelend was zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.
Dat er dus geen sprake is van zware mishandeling, maar van een eenvoudige mishandeling, maar wel eentje met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

De aanklager zegt dat Klaas de naam heeft een aardige man te zijn die geen vechtersbaas is.
Maar dat de kwestie wel te ernstig is voor een werkstraf.
Passend en geboden: vier maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk (eis).

Dat ernstige slaat op de gevolgen van de klap dan wel tik, tikje.
Het slachtoffer ontwaakt na weken uit coma, maar daar is alles mee gezegd.
De man verblijft in een verpleeghuis waar hij wezenloos in een stoel hangt en droevig voor zich uitstaart.
Nu al bijna anderhalf jaar.
Hij kan niets meer, ook niet praten.
Zijn familie – zijn vrouw, zijn dochter – herkent hij niet.

Artsen hebben gezegd dat het nooit meer goed komt.
De officier van justitie: ‘Met die klap of die ene tik is dit slachtoffer niet alleen zijn toekomst kwijtgeraakt, maar ook zijn verleden. De echtgenote is haar man kwijtgeraakt, zijn dochter haar vader.’

Het slachtoffer is een kasplantje geworden.

Een immens drama.
In de verdrietige slachtofferverklaring had de echtgenote gezegd dat het misschien beter was geweest dat haar man het optreden van Jan Smit niet had overleefd.
Omdat hij nu geen leven heeft en dat ook nooit meer zal krijgen.

Toen kwam mr. S.R. Heeg, de advocaat van Klaas.

Dat hij erg lang van stof was tijdens zijn pleit tot vrijspraak is tot daar aan toe.
Er zijn wel meer advocaten erg lang van stof.

Het was wat deze advocaat zei en deed.
Hij zei dat het helemaal niet vaststaat dat het slachtoffer geluk ontbeert.
Immers, zei de advocaat: ‘Het feit dat iemand minder kan, wil niet zeggen dat hij ongelukkig is. Mongooltjes kunnen ook heel gelukkig zijn.’

Op de tribune, waar de naasten van het slachtoffer zitten, wordt gehuild.

De advocaat gaat door en zegt nu  dat hij een wetenschapper kent die alleen zijn vinger nog kan bewegen.
En met die vinger stuurt hij zijn computer aan en wel zo dat hij een volwaardige bijdrage kan leveren aan de wetenschap.

Ik hoor stille en ingehouden woede tussen de tranen door op de tribune.
De officier van justitie zegt met verontwaardigde stem dat hij met kracht afstand neemt van hetgeen de advocaat over het slachtoffer zegt.

De advocaat, die af en toe ook moet grinniken om zijn eigen woorden: ‘Kasplantje? We gaan uit van een veronderstelling. Maar dat meneer een kasplantje zal blijven, moet nog maar blijken. Misschien zal in de toekomst de ene hersenhelft de functie van de andere overnemen en komt het allemaal weer goed. En of hij droevig is? Het zal, maar de slachtofferverklaring was niet van hem.’

De advocaat verzocht de rechtbank niet alleen om Klaas vrij te spreken, maar ook om de ingediende schadevergoeding af te wijzen.
‘Want…’
De rechters onderbraken hem en zeiden: ’Er is geen schadevergoeding ingediend, meneer de advocaat. U kunt dat deel van uw pleidooi dus rustig overslaan.’

Ik lees dat deze advocaat op 21 februari 1969 is beëdigd.
Dan werkt hij dus al 42 jaar permanent aan het bevorderen van zijn vakbekwaamheid.
Ik denk dat hij een paar lesjes heeft gemist.
Of iets niet goed heeft begrepen.

Rob Zijlstra

.

UPDATE – 23 december 2011 – uitspraak
Klaas is vrijgesproken. Vrijspraak ondanks advocaat, grappen juristen wel onder elkaar. De rechtbank zegt dat het dossier zowel belastende als ontlastende verklaringen bevat. Daarmee kan niet in volle overtuiging worden gesteld dat het Klaas is geweest die heeft geslagen. En wanneer rechters niet de volle overtuiging hebben, is vrijspraak wat rest.

HET VONNIS (zodra beschikbaar)

.

UPDATE – januari 2012 – Advocatie
De advocatensite Advocatie.nl over het optreden van de advocaat.

.

UPDATE – 19 januari 2012 – raad van toezicht