Pijnlijke waarheid

Crimineel gedrag wordt in toenemende mate gezien als een medisch probleem. Bij schokkende misdrijven worden daders al bij voorbaat als gestoord beschouwd. Dit komt door de dominantie van gedragswetenschappers, terwijl criminologen vaak niet in staat zijn verhelderende inzichten te geven. Maar het idee dat plegers van ernstige misdrijven ‘gevaarlijke gekken’ zijn, is feitelijk onjuist.

Dit stelt emeritus-hoogleraar Willem de Haan. Hij deed dat vorige week in zijn afscheidscollege in Groningen.

De Haan werd in 1995 benoemd tot hoogleraar criminologie, verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed veel onderzoek naar geweld.

Volgens De Haan wordt vaak verondersteld dat bijvoorbeeld brandstichters pyromanen zijn met een onbedwingbare behoefte om vuur te stoken. Het is een mythe, zegt hij. ‘Uit onderzoek is gebleken dat pyromanie in Nederland nauwelijks voor komt.’

Mensen vinden het in het algemeen moeilijk onder ogen te zien dat ernstige misdrijven door ‘normale’ mensen kunnen worden gepleegd. De Haan noemt dat een pijnlijke waarheid. En om die waarheid niet onder ogen te hoeven zien, neigt de samenleving tot demonisering van geweldplegers en dramatisering van zinloos geweld. Hierdoor wordt een zinvolle discussie over geweld in de samenleving ernstig bemoeilijkt.

Kritiek heeft De Haan ook op de politiek.
In het politieke debat bestaat de neiging oplossingen te zoeken in concrete ‘harde’ maatregelen, zoals meer blauw op straat of nog zwaardere straffen voor geweldplegers. De Haan: ‘De geruststelling die uitgaat van ‘harde’ maatregelen die snelle en tastbare resultaten beloven, kan de criminologie niet bieden.’

De Haan stelt verder dat in de afgelopen jaren veel beleidsmaatregelen zijn genomen om een toename van criminaliteit n de samenleving te keren. Hij noemt het project ‘Veiligheid begint bij Voorkomen als voorbeeld. Dit in 2006 dor het ministerie van justitie gelanceerde project beoogde een reductie van het aantal geweldsdelicten met 19 procent in 2010 ten opzichte van 2006.

De Haan: ‘Zo’n doelstelling is niet meer dan een gok. De greep op maatschappelijke problemen die de politiek hiermee suggereert, is ongeloofwaardig (…).’

Hij vervolgt: ‘Maar let op. Op 23 april schrijft minister van justitie Hirsch Ballin in een brief aan de Tweede Kamer dat de genomen maatregelen effect sorteren en de geweldscriminaliteit sterk is afgenomen. Met, jawel, precies 19 procent in 2010 ten opzichte van 2006.’

Criminologisch gezien, een wonder, aldus De Haan, maar wetenschappelijk gezien weinig plausibel. ‘Politiek gesproken is echter niet van belang hoe de overheid erin slaagt de geweldscriminaliteit terug te dringen, zolang zij de kiezer en de volksvertegenwoordiging maar de indruk kan geven dat zij haar beloften weet na te komen.’

rob zijlstra