Bob is boos

Bob is boos.
Met de winterjas nog aan en de armen gekruist tegen de borst gedrukt, zit hij in de verdachtenbank van zittingszaal 14 de rechters te bekijken.
De brief die hij had ontvangen van de reclassering – een uitnodiging voor een gesprek – was ook niet goed gevallen.
Die toon.
Tegen de rechters zegt hij: ‘Dit hele gedoe is te gek voor woorden.’

De officier van justitie ziet het anders.
Ze zegt op haar beurt: ‘Het gedrag van meneer in het verkeer kunnen we niet hebben. Dat de verzekering de kwestie heeft afgehandeld, wil niet zeggen dat wij van justitie klaar met hem zijn.’

De blik van Bob is er eentje van ‘ach mens, ga boeven vangen’.
Dat zegt hij niet, want hij is vast niet een man van de brutale woorden.

Bob was 34 jaar lang beroeps bij de brandweer.
En nu, nu hij 61 is, zit hij met zijn goede gedrag in de verdachtenbank, voor de meervoudige strafkamer die altijd over twee weken uitspraak doet, zoals je wel leest in stukjes in de krant over moord- en doodslag en andere misdadige ellende.

Justitie acht Bob schuldig aan een misdrijf zoals dat is omschreven in artikel 6 van de Wegenverkeerswet.
Bob had er iets over gelezen en zegt dat hij niet roekeloos is geweest of onoplettend.
Dat is hij nooit.
Maar hij heeft, zegt de officier van justitie, wel een ‘ aanmerkelijk verkeersfout’ gemaakt en dat valt nog net onder het misdrijf waar artikel 6 voor is bedoeld.

Bob: ‘Het was een ongeluk. Ik heb haar niet gezien en haar wel aangereden. Mijn schuld, haar schuld. Klaar. Je bent in Nederland bij voorbaat veroordeeld als je als automobilist een voetganger of fietser aanrijdt.’

De rechters zeggen: ‘Nou, nou.’

Bob was met zijn vrouw even naar het winkelcentrum in Vinkhuizen gereden.
Omdat het druk was op de parkeerplaats, ging zijn vrouw snel even naar de apotheek en bleef hij in de auto zitten.
Nee, hij stond niet in een parkeervak.
Daarom juist bleef hij ook in de auto.
Dat hij weg kon rijden zodra iemand er langs moest.
Tegen de rechters: ‘Ik zat voortdurend om mij heen te kijken.’

Als de boodschap is gedaan en zijn echtgenote is ingestapt, rijdt Bob achteruit.
Juist op het moment is daar mevrouw Westra.
Mevrouw Westra valt en breekt haar heup.

Omstanders waarschuwen Bob.
Die springt uit de auto, pakt als voormalig hulpverlener een dekentje en legt dat onder het hoofd van mevrouw Westra.

Tegen de rechters: ‘Ik had haar niet gezien.’
De rechters tegen Bob: ‘Ze kwam niet uit de lucht vallen.’
Bob: ‘Ik had daar geen voetganger verwacht.’
Rechters: ‘Heeft u wel goed in de spiegels gekeken, of achterom?’
Bob, diepe zucht: ‘Zoals ik al zei, ik keek voortdurend om mij heen.’

Het slachtoffer ondergaat in het ziekenhuis een operatie en belandt uiteindelijk in het revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren.
Bob bezoekt haar diverse keren, want een ongeluk mag dan een ongeluk zijn, verantwoordelijk voelt hij zich wel.
Mevrouw Westra had nog tegen hem gezegd: ‘Maak je niet druk, het komt allemaal wel weer goed.’

En toen lag daar plots de dagvaarding op de deurmat.
En die nare brief van de reclassering.
Alsof hij een crimineel is.
Terwijl hij, Bob, 34 jaar bij de brandweer, een goed contact had en heeft met het slachtoffer.
Zegt: ‘Een ongeluk, een verzekeringskwestie. Klaar. Maar kennelijk denkt justitie daar anders over.’

Ja.

De officier van justitie zegt dat deze kwestie verder gaat dan slechts iemand over het hoofd zien.
Ze zegt dat Bob met zijn auto fout op de parkeerplaats stond, dat hij toen, door achteruit te rijden een bijzondere manoeuvre uitvoerde, op de gok, zonder te kijken, op een plek waar het wemelde van de voetgangers.
Zegt: ‘En dan is dus artikel 6 in beeld, een misdrijf, niet in de zwaarste variant, maar wel een misdrijf. Als ik de landelijke richtlijnen volg, kom ik uit op een gevangenisstraf.’

Bob zal nu wel denken dat het in dit land niet veel gekker moet worden.

De officier van justitie eist een taakstraf van 60 uur in de vorm van een werkstraf, bij niet uitvoeren te vervangen door dertig dagen hechtenis en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van drie maanden. Onvoorwaardelijk.

De rechters: ‘Wat vindt u van de eis?’
Bob: ‘Overdreven.’
De rechters: ‘Uitspraak over twee weken.’

Rob Zijlstra

.

UPDATE – uitspraak – 6 december 2010
Bob is aanmerkelijk onvoorzichtig geweest : hij heeft de voetganger niet gezien en dat valt hem strafrechtelijk te verwijten.  Volgens de rechtbank heeft hij bij het achteruitrijden onvoldoende verantwoordelijkheid genomen met alle gevolgen voor het slachtoffer van dien. De rechtbank stelt hierbij dat achteruitrijden een bijzondere verrichting is waarbij extra alertheid noodzakelijk is. De straf: een taakstraf van 40 uur en drie maanden onvoorwaardelijke rijontzegging.

HET VONNIS

.

aanvulling

Tussen het openbaar ministerie en de rechtbank Groningen bestaat de afspraak dat strafzaken waarbij artikel 6 van de Wegenverkeerswet ten laste is gelegd, wordt voorgelegd aan de meervoudige strafkamer. Gekeken wordt naar het verkeersgedrag en niet naar de gevolgen van dat gedrag (aard en ernst van de verwondingen).
.
artikel 5 (overtreding)
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
.
artikel 6 (misdrijf)
Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

46 gedachtes over “Bob is boos

 1. ‘De officier van justitie zegt dat deze kwestie verder gaat dan slechts iemand over het hoofd zien.
  Ze zegt dat Bob met zijn auto fout op de parkeerplaats stond, dat hij toen, door achteruit te rijden een bijzondere manoeuvre uitvoerde, op de gok, zonder te kijken, op een plek waar het wemelde van de voetgangers.’

  Ik zie geen duidelijke uitleg van de OvJ waarom zij vindt dat deze kwestie verder gaat dan slechts iemand over het hoofd zien. Een ‘gok’ kan ik het ook niet noemen als Bob steeds om zich heen keek. En ‘wemelen’ tja, zulke termen doen het altijd ‘goed’ maar het klinkt wat overdreven.

  Artikel 6 lijkt me niet aan de orde omdat Bob aangaf dat hij zo goed als hij kon om zich heen keek. In plaats van naar achteren, dat wel.
  Soms heb je geluk soms ongeluk.

 2. Hij zat voortdurend om zich heen te kijken.
  Links en rechts wemelde het van de mooie vrouwen, die voorbijflitsten.
  En daar zit je dan te wachten nietstedoen.
  Ben je daar nu eindelijk op het moment dat een flinke testosteronscheut de ledematen de auto in achterwaartse beweging lieten stijgeren?
  Zo van snelle halen snel thuis.

 3. Het lijkt wel of de recessie ook de rechtbank heeft bereikt. De man heeft berouw en kijkt wel 1000 keer extra als hij een volgende keer in dezelfde situatie beland. De kans is minimaal dat hij weer dezelfde fout maakt. Wat is nou de nut van deze case?

 4. @Henk, Trijnie,

  Veel veroorzakers van verkeersongelukken die in zittingszaal 14 belanden, zeggen het: ik heb hem/haar niet gezien.
  Officieren van justitie (en rechters in het vonnis) zeggen/schrijven dan wel dat als je niet hebt gezien wat er wel was (voetganger, fietser kwam niet uit de lucht vallen) je niet goed hebt uitgekeken.

  Soms een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
  Soms ook verwijtbaar doordat de veroorzaker andere dingen deed tijdens het rijden dan alert en voorzichtig zijn, zoals aan de knoppen van de autoradio draaien, een cd verwisselen of bellen, ietsje te hard reed of gewoon wat zat te dromen.

  Automobilisten, zegt justitie met regelmaat, realiseren zich onvoldoende dat een auto een wapen is dan wel dat kan zijn.

  Als deelnemer aan het verkeer vind ik dit laatste niet eens zo heel raar gezegd. Zo goed kunnen we met z’n allen nou ook weer niet autorijden.

  rob zijlstra

 5. @Rob

  Op zich ben ik het met je punten eens, maar het lijkt me nogal duidelijk dat deze veroorzaker geen kwade bedoelingen had. Hij heeft zich, gezien jouw verhaal, heel verantwoordelijk gedragen na zijn (en haar?) fout. Vandaar dat ik me afvraag wat juist deze man in de rechtbank heeft doen belanden.

  De OvJ praat alsof hij/zij een getuige was en zegt dingen die niet bewezen kunnen worden. Heeft de vrouw een getuigenis afgelegd? Keek de vrouw wel goed uit? Kwam zij net om de hoek en liep ze versneld en in gedachten? Was zij aan het bellen? Was haar veter los gegaan en was ze deze aan het strikken? Krijgt zij ook nog een dagvaarding voor het roekeloos oversteken?

  Het zou goed zijn dat wat meer mensen bewust werden van de verantwoording die gepaard gaat met deelname in het verkeer, maar dat lijkt me meer een taak voor postbus 51 en vind ik niet dat de rechtzaal daar de juiste instantie voor is.

 6. Nou, ik vind het ook grotelijks overdreven allemaal…. Natuurlijk, je moet je voortdurend realiseren dat je auto een wapen is, maar realiseert Justutie zich ook wat zo iets in een mensenleven kan aanrichten? Er was geen sprake van drankmisbruik of enige vorm van opzet, er was nooit eerder roekeloos gedrag in het geding geweest, hij heeft het slachtoffer regelmatig opgezocht en hij heeft er verschrikkelijke spijt van. Ik vind een wapen zoals justitie in dit geval hanteert(gevangensistraf en een strafblad voor de rest van je leven), echt een brug te ver.

 7. Beste Rob,

  Dat justitie zegt dat te weinig mensen beseffen dat een auto een wapen kan zijn daar kan ik me goed in vinden. Dat er veel verkeersmisdrijven zijn waarbij door de automobilist onverantwoorde risico’s zijn genomen, staat als een paal boven water. Drank op achter het stuur, nog snel even inhalen, veel en veel te hard rijden zijn dingen die ik niet doe. Daarom krijg ik in deze zaak een dubbelgevoel, het had mij ook kunnen overkomen. Ik rij 25 jaar schadevrij maar heb een paar maal een bijna ongeluk gehad waarin de fout dan bij mij zou liggen. Dat ik op een regenachtige avond te laat de mensen heb gezien die vanaf een donkere plek een zebra wilden oversteken. Een klein meisje dat tussen twee autos de weg oprent en waarbij ik haar gelukkig net niet raak tijdens de noodstop. En natuurlijk ook bij het achteruitrijden, het moment dat ik de claxon gebruik als ik denk dat een andere auto mij over het hoofd ziet.

  Zoals Trijnie het al aangeeft ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de voetganger om in te schatten of die wel voldoende te zien is. Op een parkeerplaats steek ik liever voor een auto langs. Ik vraag me dan ook af of het verschil had uitgemaakt als de auto van een parkeerplaats was weggereden.

  Als ik dan kijk naar de straf: 3 maanden rijontzegging, 60 uur taakstraf of 30 dagen hechtenis, dan vind ik die fors uitvallen. Dan is het gesjoemel van de turkse broodjeszaakhouder en de 65-jarige leraar die sex heeft met een 15jarige leerlinge viermaal zoveel erger dan een aanrijding bij het achteruitrijden (want die hebben ieder 240 uur gekregen).

  Wat betreft de waarheidsvinding, opzet en motief, verklaring wel of niet gedaan, schuldbetuiging… van de kant van deze autobestuurder is hij daar zeer duidelijk in geweest. Een makkie om te veroordelen. En dan vraag ik me af wat dan die vrouw die 2 kilometer lang een jochie onder de auto had meegesleurd, en de volgende ochtend pas het lijkje in de garage opmerkte, aan straf heeft gekregen. Weet jij dat toevallig? Dat rook op alle fronten aan verdachte omstandigheden en dan is in waarheidsvinding, opzet en motief wel een belangrijke afweging te maken.

 8. Baasbraal en Trijnie hebben gelijk.
  En ik vind ook dat de voorbijgangers maar gestrafd moeten worden. Mensen hebben geen geld. Wat hebben ze te zoeken op een koopcentrum?
  En als je wilt opvallen ga je toch voorlangs. Je verwacht toch niet dat iemand niet geinterresseerd is in een stoere brandweerman en daarbij achter de auto gaat oversteken?
  Zijn schuld of haar schuld?

 9. Wat straf betreft: straf geef je omdat daar een preventieve werking vanuit zou moeten gaan…. Die vrouw is al gestraft (als ze gestraft zou moeten worden) ik neem aan dat je stukje satirisch bedoeld is. De straf van die man voegt aan haar opknappen niks toe of aan haar rechtvaardigheidsgevoel. . Dat zou wel het geval zijn als hij onbeschoft gehandeld had na het ongeluk, schuld ontkend, verder geen aandacht meer besteed enz. Nee, ik vind zo’n eis volkomen buiten proproties….. Het is heel erg dat het gebeurd is en die vrouw is slachtoffer, maar moet die man dan gestraft worden?

 10. @baasbraal. En dat bedoel ik dus. De vrouw is overduidelijk al gestraft, de man ook. Als je geen schuldgevoelens hebt dan handel je, en gedraag jij je, niet zoals die man heeft gedaan. Ik sluit me ook aan bij de gedachte die de man inderdaad waarschijnlijk had bij het horen van de OvJ: “Ga boeven vangen”.

 11. De gevolgen van zo’n onoplettendheid zijn groot. Voor de mevrouw, de ziekenhuiskosten en vooral voor die brandweerman als ik het goed begrijp.
  Maar.
  De man is gepensioneerd. Hem wordt gevraagd aan de gevolgen 60 uur te besteden. De man vindt dit overdreven. Het is bijna een gewonnen lot uit de loterij zou ik zeggen.
  Waar kom je zoveel generoziteit nog tegen. En dan nog niet tevreden. Geef hem een droomreisje kado op de Seyschellen, dan zal hij gedurende twee weken geen nonchalente beweging naar achteren maken op de parkeerplaats in Vinkhuizen.

 12. Behalve die 60 uur krijgt hij ook een gevangenisstraf aan zijn broek. Ook al is die voorwaardelijk, de man heeft de rest van zijn leven een STRAFBLAD! Hij wordt als VERDACHTE van een MISDRIJF opgeroepen en veroordeeld. Dat overdreven slaat voor de man waarschijnlijk op het geheel, op het opgelegd krijgen van een straf, welke dan ook, met alle toeters en bellen van Justitie erbij……….

 13. Inderdaad. Die toeters en bellen van Jusititie. Dat brengt me terug naar mijn eerste post in deze topic. Ik vraag me af wat het doel is van mensen terecht stellen die hun straf al hebben gehad. Fungeren deze als martelaar? Heeft ook de rechtbank een quotum betreffende rechtzaken en veroordeelde verdachten?

 14. Baasbraal@
  Het had ook jouw zomaar kunnen gebeuren? Maak je er dan ook een gewoonte van zomaar achteruit weg te scheuren? Zomaar een vlooi weggeven in zijn achteruit?
  De brandweerman zegt dat ie niet verwacht dat er iemand zich achter hem bevindt. Nou ik verwacht niet dat automobilisten zomaar ineens achteruit gaan denderen. Auto’s gaan toch meestal vooruit?
  En als men het van achteren niet goed kan zien, dan begint men toch rustig en weifelend aan de manoevre? Een onzichtbare heeft dan nog kans een stapje op zij te doen. Iemand slecht ter been kan dan nog altijd vallen, zelfs zonder hem te raken, maar dan is het nauwelijks nog de schuld van de bestuurder.
  Hier gaat het om een doldrieste vleer op een gaspedaal van een auto die naar achteren schiet. Tenminste daar ga ik van uit. Anders zou het hier toch niet voorkomen?

 15. Nou, ik haal dat er helemaal niet uit. Ik denk dat iedereen wel eens zo’n moment heeft, dat je er gewoon niet bij nadenkt. Het is hardstikkke rot en je wilde wel dat je de tijd kon terugdraaien, maar dat kan nu eenmaal niet…….
  Maar om nu te zeggen dat je dan een MISDRIJF hebt gepleegd, daar moet m.i. toch een zekere opzet in doorschemeren, of op zijn minst een grove onverschilligheid. Dat kom ik bij deze man helemaal niet tegen…… En wat dtat voorkomen betreft. Mijn man heeft wel eens onze auto toall los gereden toen de auto voor hem voor een overstekende eend met jongen stopte. HHij moest toen ook voorkomen en hem werd een boete opgelegd wegens onoplettendheid en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Had hij maar meer afstand moeten nemen, werd er gezegd. Nee, het feit dat het voorkomt is geen bewijs. Dan kan je alles wel omdraaien. Ik heb ook wel meegemaakt dat een kind met een bovenmatig groot IQ op een school voor moeilijk lerende kindern zat. De leerkraccht zei teon ook tegen mij: “Hij is niet intelligent, anders zat hij hier niet”. Dat is omgekeerde bewijslast.

 16. @jacob

  Waarschijnlijk heb ik het artikel compleet verkeerd gelezen. Waar staat dat hij zomaar achteruit wegscheurde? Waar staat dat hij niet verwachtte dat er iemand achter zich bevond? Als je argumenten neer zet, helpt het om te citeren. Dat helpt de geloofwaardigheid.

  Wat mij uitermate stoort is dat sommige blijkbaar, ook al waren ze niet ter plaatse, hun mening als feiten neerzetten. Alsof ze getuige waren.

 17. Trijnie@
  Ik citeer:
  De rechters tegen Bob: ‘Ze kwam niet uit de lucht vallen.’
  Bob: ‘Ik had daar geen voetganger verwacht.’
  (zie boven).
  Dat de man als een gestoorde naar achteren flutterde, moet wel, want beste Trijnie, het OM gaat er toch geen misdrijf van maken als er iemand bedaard naar achteren stottert waarbij iemand omvalt? Er zal op z’n minst toch een flinke hematoom aan de éne kant (impact van de achterkant van de auto) en een flinke opdonder aan de andere kant (impact van het asfalt bij de val) zijn waargenomen?
  En er waren getuigen. Als u wilt dat ik ga citeren doe ik dat graag, maar u kunt hetzelf ook opzoeken boven.
  En als ik mij niet vergis was u daar één van, ter plaatse aanwezig, want u gaat zich toch niet uitermate aan uzelf storen?
  Baasbraal@
  Er is hier geen omgekeerde bewijslast. Als de OvJ niet kan aantonen dat er als een wilde is omgegaan met de vehicule waardoor als gevolg van….blijft het daarbij en hoeft iemand niet te vrezen dat zijn hoog IQ-gehalte wordt aangetast als hij zich ineens ergens niet zo thuisvoelt.

 18. Beste @Jacob.

  “‘Ze kwam niet uit de lucht vallen.’”

  Dus er staat nergens dat hij achteruit wegscheurde? Kijk, dat is uw interpretatie. Vandaar dat ik citaten erg belangrijk vind.

  “Dat de man als een gestoorde naar achteren flutterde, moet wel,”

  Dat is wat u ervan maakt. Ik ben heel blij dat u geen rechter of OvJ bent. Of bent u het stiekem toch?

  Over de rest van uw commentaar kan ik enkel zeggen: sommige mensen weten het verschil tussen objectiviteit en subjectiviteit.

 19. @Jacob:
  “Als de boodschap is gedaan en zijn echtgenote is ingestapt, rijdt Bob achteruit.
  Juist op het moment is daar mevrouw Westra.
  Mevrouw Westra valt en breekt haar heup.”
  Al het andere is speculatie. Uit de hele teneur van zijn gedrag na het ongeluk, maak ik op dat het woord MISDRIJF hier niet op zijn plaats is naar mijn smaak. Dat is het enige dat Trijnie en ik de hele tijd hebben beweerd. Op grond van wat er in het verslag staat, KUN je gewoon niet volhouden dat meneer gescheurd zou hebben! Er is geen enekele indicatie die daarop wijst, anders dan dat hij wordt opgeroepen door Justitie……… en die kunnen heus wel eens mis zitten.

 20. Kan er dan niemand vertellen hoe die man wegreed? Waarom moest hij naar achteren, terwijl hij niet in een parkeervak stond. Dan kon hij toch gelijk naar voren?

  Kan er dan niemand vertellen dat die man niet naar achteren wegscheurde?

  • De officier van Justitie zegt: “dat hij toen, door achteruit te rijden een bijzondere manoeuvre uitvoerde, op de gok, zonder te kijken, op een plek waar het wemelde van de voetgangers.”

   Dat is roekeloosheid. Als daar meerdere getuigen zijn geweest die het verhaal bevestigen, dan is dat sowieso duidelijk. Wat ik graag zou willen weten is hoe “snel” al teveel is om iemand omver te rijden. En ik kan me dan voorstellen dat als je uit een krappe parkeerplaats rijdt dat dat dan ook minder snel gaat dan een “stukkie recht achteruit”. De snelheidsmeter hou ik dan niet in de gaten, ik heb dan ook geen flauw benul hoe hard deze man zou hebben gereden.
   Door de testcrashdummies weten we dat je een frontale botsing tegen een muur met een gang van 50 km/u mogelijk niet overleefd. Een voetganger of fietser die plotseling voor je opduikt die wordt met de gelegitimeerde snelheid ook meters gelanceerd. En wel rijden we met z’n allen met gemak 120 en soms ietsjes harder op de snelweg zonder daarin constant bewust te zijn van het loerend gevaar.

  • Ik was getuige. Deze man reed achteruit, omdat hij een andere auto de ruimte gaf, om het pad in te rijden, waar hij en zijn vrouw op het punt stond weg te rijden. Een situatie zoals iedereen wel eens doet als een heer in het verkeer. De auto (die hij ruimte gaf) reed gewoon door.

 21. Baasbraal@ en Trijnie ook, en waarom niet iedereen,
  Het verslag hier is een illustratie van hetgeen zich tijdens het proces heeft plaatsgehad. Het heeft geen bindende kracht, en geen bewijskracht. Zo begrijp ik dat althans.
  Mijn reacties hierop en op andere reacties zijn enkel wat gedachtes hierover, meestal zomaar los uit de pols opgeschreven. Het betreft in geen geval een mening. Dat kan ook niet. Het ontbreekt mij aan informatie. Dat kan iedereen er toch wel uit opmaken? Zoniet dan hierbij deze verduidelijking van leekse aard.

 22. Bedankt Anoniem! Uit het rechtbankverslag is inderdaad niet op te maken of hij scheurde, of hij zacht of hard reed en waarom hij achteruit reed. WEL kan je daaruit lezen dat hij zich verantwoordelijk voelde, de vrouw hielp, in het ziekenhuis opzocht enz. De verklaring die jij geeft past helemaal in het beeld van iemand die ,normaal gesproken, aan anderen denkt. Hij had haar dus gewoon niet GEZIEN, zoals hij zelf regelmatig aangeeft……..

 23. Waar de man z’n auto precies had stilgezet dat mag m.i. niets uitmaken. Al was hij ermee uit de lucht komen zetten: als bestuurder blijf je verantwoordelijk voor de bewegingen van het voertuig. Dat hij een parkeerplaats maar geen parkeervak gebruikte, mag m.i. niet tot strafverzwaring leiden. Waar we het wel over eens zijn (dat OM en ik), is “aanmerkelijke verkeersfout”.

  Maar verder werd hier een naar mijn gevoel veel te zware straf opgelegd.

  De bestuurder is misschien iets te nonchalant geweest in zijn uitlatingen over zijn fout. Maar is het feitelijk zijn schuld dat het slachtoffer een gebroken heup opliep? Heeft hij haar uitgekozen, een vrouw van 76 jaar oud? Is botontkalking en het sterk toegenomen risico op botbreuken voor alle vrouwen die de menopauze wel achter de rug hebben, Bob’s schuld? NEE NATUURLIJK NIET.
  Deze man had met dezelfde onachtzaamheid – die hem aan te rekenen valt – een veel jonger iemand een “tik” of “tikje” kunnen geven al achteruitrijdend, zonder dat dat ook maar enige consequentie had gehad. Misschien had een aanmerkelijk jonger iemand (mede verkeersdeelnemer m/v) sneller gereageerd op bijv. het horen van het toerental van de motor (van Bob’s auto), en was er nooit iets gebeurd….
  Zoals ikzelf, lopend over een parkeerplaats, ook altijd alle geparkeerde voertuigen in m’n buurt in de gaten houd want je kunt nooit weten wanneer er eentje begint op te trekken of achteruit te rijden. Ik denk dat dat “verkeersinzicht is”. En vraag me op dit moment af of dergelijk verkeersinzicht ook van voetgangers verlangd mag worden die over een parkeerplaats lopen. (Hypothetische vraag, want de exacte situatie qua aanrijding hier, is me niet helemaal helder).

  Een andere potentieel scenario is dat het aangereden slachtoffer, direct of maanden later, zou zijn overleden. Was het dan doodslag geweest? Is een automobilist mede verantwoordelijk te houden voor de gezondheidstoestand, het reactievermogen, de genetisch bepaalde sterkere of minder sterkere overlevingskansen van een slachtoffer, de kwaliteit van de verleende medische hulp, het al dan niet ontstaan van complicaties zoals bij een heupoperatie?

  Ik moet zeggen, de door Zijlstra hier geciteerde vrouwelijke officier van justitie die probeert vol te houden dat bij een dergelijk incident conform Artikel 6 “landelijke richtlijnen” een gevangenisstraf in feite zouden afdwingen, waar haalt zo’n vrouw dat vandaan? Want dat zijn leugens. En als het geen leugens zijn, dan zijn het op z’n minst persoonlijke verzinsels en háár wens-interpretatie van de wet.
  Want diezelfde wet wordt elders in het land door collega OvJ’s genegeerd zèlfs bij verkeersongelukken met direct dodelijke afloop, waarbij je als niet-jurist maar wel buitengewoon ervaren automobilist zegt: gevangenisstraf, want hartstikke onverantwoord schuldig!

  Ik kende er zo een paar. Oudere en jongere mensen die intussen op het kerkhof liggen omdat ze werden doodgereden met snelheden en op manieren die nooit, nooit, nóóit hadden mogen plaatsvinden in die omstandigheden. Gewoon, midden in dorpen en op klaarlichte dag. Door automobilisten zonder een greintje intelligentie (ruimtelijk bewustzijn) of respect voor andermans leven. Dát kan van deze veroordeelde 61-jarige long-time beroeps-brandweerman nooit gezegd worden. Maar geen OvJ elders in het land die brood zag in vervolging. Laat staan een matriarchaal betuttelende aanklacht en m.i. overdreven verwijtende voorstelling van zaken zoals hier kennelijk heeft plaatsgevonden.

  Wat het hele verhaal voorts niet vermeldt (DvhN noch hier), is met welk type auto “Bob” achteruitreed (of hoe ver en hoe snel).
  Ik wil deze OvJ graag in overweging geven dat niet iedereen achter het stuur zit van zo’n handig klein boodschappenmandje met panoramaruiten als zijzelf ongetwijfeld zelf bestuurt.
  Ik wil haar in overweging geven dat weliswaar WETTELIJK op dat punt niets doortimmerd is geregeld, maar dat al jarenlang o.a. Postbus 51-campagnes worden gehouden om mensen – met name ook kinderen en ouderen – er bewust van te maken dat je je als fietser bijvoorbeeld nóóit moet opstellen direct rechts naast een grote vrachtwagen of autobus. “Gééf ze de ruimte!”, zulke voertuigen. Is het zicht (potentiële zicht) vanuit de wagen van deze veroordeelde meegewogen in de aanklacht? Was het overdag of ’s avonds? Indien ’s avonds, hoe goed is dat parkeerterrein op die plek verlicht? Van zulke dingen.

  Zomaar wat vragen en kanttekeningen (en er zijn er nog veel meer). Je moet immers wel van heel goede huize komen om een beroeps-brandweerman te mogen beschuldigen op de toon die hier blijkbaar gebezigd is, en met de gevolgen qua opgelegde straf.

 24. Rob,

  artikel 5 (overtreding)
  Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

  Als ik dat letterlijk neem, kan ik bij voorbeeld nooit meer met m’n auto of zelfs met m’n fiets de aan de linkerkant van de weg gelegen (gerekend van mijn huis, kortste weg) parkeerplaats van m’n supermarkt opdraaien, alle keren dat er tegenliggers zijn en er zou tevens achteropkomend verkeer zijn. Een intensief gebruikte parkeerplaats die ook nog eens bijna pal op een T-kruising van dorpswegen ligt. Nee, niet in Vinkhuizen…
  Artikel 5 letterlijk genomen, betekent dat voorsorteren op een 2-baans weg altijd verboden is naar de letter van de wet. De géést van de wet : ik denk dat die in deze zaak wat verwaarloosd is uiteindelijk.

  artikel 6 (misdrijf)
  Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

  Ik herhaal dat ik kennis heb van een aantal verkeersongelukken met dodelijke afloop, in dorpjes, in recente jaren, waarbij de automobilist die door apert roekeloos rijgedrag zo’n ongeluk veroorzaakte, niet werd vervolgd.

  So much voor het “gelijkheidsbeginsel” voor de wet in Nederland.

  Herhaal in één adem door dat verkeersslachtoffers doorgaans niet uitgekozen worden. En dat het dus niet de volle verantwoordelijkheid van de automobilist kan zijn hoe e.e.a. uiteindelijk verloopt (afloopt). Neem het voorbeeld van een aneurysma: mij is geen Nederlandse wet bekend die iemand zwaarder strafbaar stelt als het slachtoffer ten gevolge van een dergelijk serieus gebrek/serieuze kwetsbaarheid komt te overlijden, waar een ander slachtoffer nog niet eens een pleister nodig gehad zou hebben.

  Bedankt dat je de wettekst van Artikel 5 en 6 hier duidelijk hebt gepost.

  Tot slot: dit was op geen enkele manier een poging om het leed en lijden van een 76-jarige met een heupfractuur, te bagatelliseren. Dat is verre van mij. Maar het geheel geeft me sterk de indruk dat hier een OvJ heeft opgetreden die de rechters heeft meegekregen in háár gebrek aan auto-rijervaring (kilometers, situaties, typen voertuigen), alsmede háár behoefte om een man op leeftijd die ontzagwekkend veel meer ervaring heeft met preventie, noodsituaties en verantwoord rijgedrag voor het front van “heel het Noorden” te kleineren alsof het om een kleuter gaat.

  Ik ken die meervoudige strafkamer niet; hoop ze ook nóóit te leren kennen. Maar ik zou wel een wedje willen maken dat de heren/dames rechters in dit geval zich slecht op de zaak hadden voorbereid. En ik zou willen dat ze daar lering uit trekken.

 25. quotes:

  Beetje veel lijkt me
  Geplaatst door Lifeartist op 17:14 06-dec-2010

  natuurlijk wordt de man neergezet als crimineel. dat is hij immers ook.
  Geplaatst door helderenklaar op 17:19 06-dec-2010

  Rijbewijs gewoon afpakken, en opnieuw af laten rijden. Hij snapt dus niet wat hij verkeerd deed.
  En keuren, vanwege 60+.
  Geplaatst door Jan.van.Rhede op 17:32 06-dec-2010

  Als je al niet begrijpt dat je iets verkeerd doet, en iemand daarbij zijn heup breekt… Heb je veel respect voor je medemens. Maar goed hoe ouder hoe gekker.
  Geplaatst door korreweglezer op 18:05 06-dec-2010

  dit heeft helemaal niets met leeftijd te maken vorig jaar aangereden door een dame van 35 jaar,
  terecht werd het haar niet als een misdrijf aangerekend.
  Fouten maken we allemaal, harde forse veroordeling dus.
  Geplaatst door grayvox op 18:06 06-dec-2010

  Pak dan ook meteen al die fietsers aan die willens en wetens zonder verlichting in het donker rijden en daarmee het verkeer en anderen in dit verkeer in gevaar brengen. Of op de stoep fietsen of tegen het verkeer in rijden op de Emmabrug in de vroege ochtend zonder verlichting. Vanmorgen weer zo’n zot die ik amper kon ontwijken!
  Geplaatst door herodes op 18:12 06-dec-2010

  Iemand die bezopen achter het stuur zit krijgt een lichtere straf.
  werkstraf 40 uur en 3 maanden ontzegging !
  Geplaatst door watergeus op 18:20 06-dec-2010

  Overdreven. Niet alleen is achteruitrijden iets dat extra oplettendheid vereist, hetzelfde geldt natuurlijk voor het wandelen op een parkeerterrein. Een mens wordt onderhand simpel van de rechteloosheid van gemotoriseerd verkeer, en van de wetteloosheid van voetgangers en fietsers.
  Geplaatst door Gelukkig2010 op 18:32 06-dec-2010

  natuurlijk moet je uitkijken als je achteruit rijdt. Alleen de mentaliteit is ik loop daar dus wacht je maar. Niet rekening houdend met een dode hoek e.d. Net zoals voetgangers die willens en wetens een zebrapad opspringen. Of de fietser die zonder licht uit de verkeerde richting komt, maar toch even voorbij schiet.
  Maar ja, autorijders zijn melkkkoeien, dat weten we nu wel in Nederland.
  Geplaatst door boer terpstra op 19:00 06-dec-2010

  @boer terpstra: open je ogen. geen groep in nederland wordt zo in de watten gelegd als de automobilist.
  Geplaatst door helderenklaar op 20:49 06-dec-2010

  ~

  Bovenstaand, ter aanvulling, de reacties tot nog toe op de site van het DvhN. Da’s zakelijk gezien toch familie, dus dat lijkt me geen © issue.

  Ja, maakt me kwaad, een aantal van de reacties! Hier zowel als daar. Zo ondoordacht. Eens temeer omdat zoiets in principe iedere automobilist wel een keer kan overkomen, al heb je spiegels rondom en geen enkele zijstijl!
  Dat is waar de autoindustrie op bouwt, mede gedwongen door nationale wetgeving: veiligheid. Maar dan wordt er – ongeschreven – ook wel wat verwacht qua anticiperend veiligheidsgedrag van de diverse verkeersdeelnemers om een voertuig heen!

  Uit het Dagblad van het Noorden:
  De man zei nog nooit een schade te hebben veroorzaakt in het verkeer. Hij voelde zich neergezet als een crimineel.

  Ik voel met hem mee. Bijna net zo oud als hij, kan ik ‘m dat nazeggen: nog nooit een schade veroorzaakt in het verkeer. Maar een doodenkele keer was dat vooral te danken aan anticiperende mede-weggebruikers! Zoals ik op mijn beurt tientallen keren verkeersongelukken heb weten te vermijden, door fout of roekeloos gedrag van anderen op te vangen door aan de kant te gaan, in te houden, te stoppen, wat dan ook.

  Da’s dan “geluk”. En geen Officier van Justitie die een lintje komt uitreiken…

  “Nuance” hier en “baasbraal” eerder in de thread (november) waren er tenminste eerlijk over.

  En wat dat leeftijds-verwijt betreft (DvhN reactie, dat 60+ medisch en psychologisch gekeurd moet worden) : ze krijgen acuut een politiek infarct in Den Haag als dat opeens ook nog op de Nederlandse regering af zou komen!
  De EU stelt al eisen, en Nederland heeft zich daaraan geconformeerd. Bestuurders van vrachtauto’s en autobussen moeten zich medisch iedere 10 jaar vrij intensief laten keuren. Van een psychologische component (rij- of verkeersmentaliteit) heb ik bij m’n eigen keuring destijds niets gemerkt. Naar verwachting zal de EU die eis nog aanscherpen tot een keuring eens per 5 jaar voor de chauffeurs van groot materieel.
  Ik ben daar absoluut niet op tegen. Juist vanwege dat verantwoordelijkheidsbesef, preventie, alles en iedereen om je heen “heel” willen houden. Maar mag ik even weten wat deze nu veroordeelde voormalig (gepensioneerd, doorgaans met 55) brandweerman in Godsnaam nog extra misdaan heeft, dat hij met z’n 61 levensjaren door reageerders wordt afgeschilderd als rij-onvaardig?

  Als je op díe toer wilt: laten we dan allereerst het autorijbewijs pas openstellen, wat de mannen betreft, voor niet jonger dan 30 jaar!!! Ongevals-statistieken van Groningen tot Maastricht en van Arnhem tot Scheveningen die m’n gelijk in dat opzicht bewijzen!

 26. @ Trijnie (23/11)

  Krijgt zij ook nog een dagvaarding voor het roekeloos oversteken?

  Nee. Basisregel voor het besturen van een auto is al meer dan een halve eeuw dat je achteruitrijdend op niets en niemand voorrang hebt. Ook niet op voetgangers.

  Het is een eenvoudige en duidelijk regel, daar niet van. Het is m.i. ook niet de schuldvraag die hier ter discussie staat. Het is de opgelegde straf, alle omstandigheden wegend inclusief ’s mans overduidelijke spijt. En het feit dat automobilisten voor veel ernstiger gevolgen (misdrijven), compleet vrijuit gingen. Een te vaak geaccepteerd excuus, al tientallen jaren: “kon haar/hem niet meer ontwijken”. Nee, dat dank je de koekkoek als je reconstrueert hoe hard zo iemand dan reed en hoe hij het gevaar voor voetgangers of fietsers totaal negeerde…

  Dat gaat dus niet op als je met een auto (klein of groot) achteruit rijdt. En kennelijk vond deze Officier van Justitie en het team rechters dat ze tegenover zich vond, dat gerechtvaardigd om een chauffeur die nooit eerder een schade had veroorzaakt, nu een strafblad te bezorgen. Als ik op Rob Zijlstra af moet gaan, is de mening van het slachtoffer ook in het geheel niet gehoord tijdens deze rechtszaak.

  Wat is dat toch met dat Groningen? Altijd Roomser willen zijn dan de Paus als het om mensen gaat die geen lokale of regionale VIP-status hebben. Terwijl de rest van Nederland allang gewend is aan vrijspraak zelfs voor de grootste schoften?!

 27. Mooi gesproken mieke!
  Dankje voor je aanvulling anoniem!

  Wat mij opvalt in het hele verhaal is de makkelijkheid om een oordeel te vellen omdat de automobilist wel zegt het gedaan te hebben maar “geen” schuld heeft bekend. Deze man zegt; ja, ik heb haar aangereden, ik heb haar niet gezien, het is niet opzettelijk gebeurd, ik vind het heel rot voor de vrouw, maar het was een ongeluk. En omdat deze brandweerman vasthoudt aan zijn visie:ongeluk, schat ik in dat de OvJ vindt dat hij vasthoudt aan een excuus, een verkapte nietschuldverklaring. Deze man is op de tenen gaan staan door uit te spreken dat hij als crimineel wordt neergezet, dan kan eigenwijs zijn ook worden geinterpreteerd als minachting. Een beetje wolf in schaapskleren laat weten enorme spijt te hebben en doet de belofte het nooit meer te zullen doen.

  Dat er in zaken met “dood door schuld” veel zwaarder aan bewijslast en waarheidsvinding wordt gedaan geloof ik direct. In deze aanrijdingszaak komt de technische recherche geen minitieus onderzoek doen. Ik heb nog gezocht op het doodrijden van dat somalisch jongentje dat 8 kilometer onder de auto is meegesleurd. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar vreselijk voor alle partijen. Daar is vrijspraak in gekomen. Ik kan me voorstellen dat die vrouw ook nooit meer achter het stuur kruipt, straffen zou ook niet zinvol zijn.

  Het verschil zit ‘m in vrouwe justitia en vrouwe gerechtigheid. Justitia is geblinddoek, vrouwe gerechtigheid niet, die kijkt des aanziens des persoons. Ik begrijp dat Diana in de hal van de rechtbank staat, persoonlijk vind ik haar echt vrouwe gerechtigheid en wie ze ook is.. ze is prachtig. Als je alleen kijkt naar de daad dan wikt en weegt vrouwe justitia. En dan vraag ik me af waarom vrouwe gerechtigheid nu niet mee heeft gekeken. Het enige wat ik kan bedenken is dat de reactie van deze man wordt gezien als het bagetalliseren van de gebeurtenis. En dat is hem duur komen te staan.

 28. re. nuance (6/12, 22:20 u.)

  Het zou een lief ding waard moeten zijn om eens wetenschappelijk te laten onderzoeken hoe en waar de verschillen gemeenlijk liggen tussen mannelijke en vrouwelijke OvJ’s (generaliserend), waar het hun “overtuiging” in rechtszaken betreft. Hun “bite”, het feit of feitje of het hersenspinsel c.q. de persoonlijke overtuiging (al dan niet gerelateerd aan opvoeding of later opgelopen trauma’s) waar ze hun gevecht op aangaan en volhouden… Of om een ander woord te gebruiken: welk soort van oogkleppen ze dragen.

  Mijn instinctieve reactie bij een verhaal als dit is eigenlijk dat zo’n troel, excusez le mot, eerst maar eens een jaartje moet gaan meedraaien in teams van professionele hulpverleners zoals ook de Brandweer. Om allereerst hun mentaliteit te leren kennen. Want die lijkt één groot onbekend terrein te zijn voor deze juffrouw of mevrouw. Grote kans dat ze dan zelf, op eigen kracht, tot het inzicht zou leren komen dat deze beklaagde allesbehalve de zaak bagatelliseerde. Maar een ongeluk is een ongeluk.

 29. Oef, ik geloof niet dat het iets zou uitmaken of het een mannelijke of vrouwelijke OvJ is. Dat je zelf al durft te stellen dat vrouwen (je zult daar echt niet alleen de OvJ bedoelen!) generaliseren. Dat noem ik een kortzichtigheid van jewelste!
  Verder vind ik het storend dat je zo onrespectvol over deze OvJ schrijft en dan de brandweermannen ophemelt. Misschien dat ze als team een goede mentaliteit hebben, je kunt niets zeggen over hun persoonlijk karakter als ze daarbuiten zijn. Dan zijn het lang niet allemaal lieverdjes! Het moet ook niets uitmaken of deze man wel of niet bij de brandweer heeft gewerkt. Op grond van zijn functie hoeft hij geen uitzonderingspositie te krijgen.

  Je hebt nu in mijn ogen twee grote aannames gedaan die jouw oogkleppen duidelijk maken:
  1. vrouwen generaliseren
  2. brandweermannen zijn integer
  en dan kom je tot de conclusie: dan is het een ongeluk.

  Dat noem ik grote bullshit.

 30. Toch aardig dat je de veeteelt er nog even bijhaalt, “nuance”. Dat toont echt niveau! 🙂

  Laten we het over een ding eens zijn: het is totaal irrelevant wat jij of ik van elkaar en van deze rechtszaak vinden. Wij zitten niet aan de knoppen van het systeem. Dat is in jouw geval maar goed ook, want in begrijpend lezen blink je niet uit.

  Neemt niet weg dat ik zo’n experiment graag zou zien plaatsvinden. Het onderzoeken van de persoonlijke vooroordelen en misplaatste inprentingen van de mannetjes en vrouwtjes bij wat “Justitie” wordt genoemd. Alle blinddoeken af.

  Dan kunnen verdachten misschien nog beter – als vanouds – aan de Goden worden overgeleverd.

 31. Belachelijk,

  ik heb zelf 3 jaar geleden een fietser aangereden, ik reed achteruit een parkeer vak uit en zag ook naar goed kijken een fietser over het hoofd, ik had het niet in de gaten en ben over haar arm heen gereden – deze was verbrijzeld – een omstander waarschuwde mij. Ik ben uitgestapt en heb direct een ambulance gebeld en deze mevrouw geholpen.

  Erg vervelend.

  Ik moest voorkomen had toen iets korter dan 1 jaar mijn rijbewijs. Heb nooit contact gezocht met deze mevrouw (iets wat ik nu wel zou doen)

  ik heb 1000 euro boete gekregen thats it.

 32. Pieter Helenius

  Goh, wat een beschaafde mensen zitten hier. Ik heb maar 1 woord voor die rechters: schoftentuig.
  .

  en daar is dit jantje het héélemaal mee eens!
  .
  mocht het dat volk van een ovj en rechters eens zelf overkomen, dan weten ze niet wat voor een verzachtende omstandigheden ze aan moeten voeren om het zo vlúg mogelijk onder de mat te vegen.
  vies volk!

 33. @mieke ruijzendaal

  “Het zou een lief ding waard moeten zijn om eens wetenschappelijk te laten onderzoeken hoe en waar de verschillen gemeenlijk liggen tussen mannelijke en vrouwelijke OvJ’s (generaliserend), waar het hun “overtuiging” in rechtszaken betreft.”

  Daar ben ik het helemaal mee eens. Zelf ben ik ook heel benieuwd naar de bevindingen in een dergelijk rapport.

  Grappig eigenlijk dat dit vrouwen opvalt.

 34. Het zou een brandweerman waard moeten zijn om eens wetenschappelijk te laten onderzoeken hoe en waar de verschillen gemeenlijk liggen tussen mannelijke en vrouwelijke chromosomen (gegegeneraliseerd), waar het hun overtuiging in achteruitrijden betreft.
  Dat dit alleen vrouwen opvalt is wel grappig.
  Maar hou er toch over op.
  Morgen is er weer een dag.
  En volgende week is de man weer uitgewerkt .
  Dan staat hij er weer fris gewassen voor jullie klaar.

 35. Wie van de vrouwen op dit forum valt dat op? En rechtvaardigt een tweetal dan een roep voor een onderzoek?
  Dit is op de persoon spelen, een zondebok creeren. Tis dat het woord wrakingsverzoek nog niet is gevallen. Puur om het feit dat het een brandweerman is maakt hem niet minder schuldig. Wel geloof ik dat zijn houding zijn straf meebepaald in wat een rechter oplegd. Dat een aantal vrouwen zichzelf diskwalificeerd door vrouwelijke huftigheid gemeengoed te noemen daar distancieer ik me van. Kijk naar wat de man heeft gedaan, en richt daar je vragen op.

 36. Pingback: Automobilist let niet goed op bij achteruitrijden: werkstraf | VerkeersPro

 37. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read articles from other authors and use a little something from other web sites.

Laat een reactie achter op Anoniem Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s